Grote fractie

Hart onderscheidt een kleine en een grote fractie. De grote fractie bestaat uit de kleine fractie (zes raads- en raadscommissieleden) en vijf steunfractieleden. Vandaag vergaderen ze.