Meierijstad en de regio

De gemeente Meierijstad werkt op verschillende beleidsterreinen met andere gemeenten in de regio samen. Dat leidt tot vragen over hoe de Meierijstadse gemeenteraad invloed en zeggenschap krijgt. Vertegenwoordigers van Meierisjtadse fracties overleggen over hoe zoiets in het vat te gieten. Hart doet ook mee.