Nog 300 dagen…

…en dan mag u (weer?) op Hart stemmen.