Over 2020

De raadscommissies vergaderen samen over de jaarrekening van vorig jaar en over de eerste rapportage van het College over 2021. Let op: we beginnen een uur later dan gebruikelijk.