Solliciteren

Vanwege een naderend pensioen krijgt de griffie een nieuwe collega. De griffie werkt voor de raad en dus zit een raadslid in de sollicitatiecommissie. Laurens van Voorst van Hart vervult die rol en is vandaag betrokken bij de sollicitatiegesprekken.