Verkiezingsprogramma

De fractie komt voor de tweede keer bijeen om te praten over het verkiezingsprogramma 2022-2026.