Verkiezingsprogramma

Het duurt nog een poos voor het klaar is, maar vandaag wordt het eerste concept van het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Hart besproken door een klankbordgroep van leden, fractieleden en bestuurders. Uiteindelijk hebben de leden in september het laatste woord.