Welzijn en zorg

Weer een bijeenkomst over de Coƶperatie Sociaal Werk. Ook gaat het over ‘Welzijn op recept in Meierijstad’.