Boekel legt bom onder energieaanpak regio

zondag 10 november 2019Leestijd: 4 tot 5 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

Boekel legt een bom onder de regionale energieplannen. Hart is bezorgd en pleit voor meer eendracht van de regio en daadkracht van het Meierijstadse College.

Het gaat niet goed met het bod dat de regio Noordoost-Brabant gaat doen om duurzame energie op te wekken. Over de strubbelingen die Boekel veroorzaakt zo meer, eerst over wat er ook zonder die gemeente al misgaat.

Klimaatakkoord

Het begint al met de landelijke aanpak. Op rijksniveau is het Klimaatakkoord ondertekend en vervolgens heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten bedacht dat elke regio een bod moet doen. Dat bod komt erop neer dat beloofd wordt hoeveel energie er met zonnepanelen en windturbines wordt opgewekt. Dat bod heet de regionale energiestrategie (RES).

Hart vindt het geen heel fijne aanpak. Via de VNG worden landelijk bedachte doelen op het bordje van gemeenten geplempt – eigenlijk zoals eerder ook de Participatiewet, Wmo en jeugdhulp werden doorgeschoven. ‘Zoekt u het maar uit met uw inwoners’, luidt steeds de boodschap.

Kommer en kwel

In Meierijstad gaat het met de ‘afdeling sociale zaken’ best goed, zeker in vergelijking met andere gemeenten en vooral regio’s. Maar wat duurzaamheid en dus de energieplannen betreft is het kommer en kwel. Dat komt vooral door het gebrek aan daadkracht van het College. Er komt alsmaar geen gemeentelijk energieplan en met het regionale bod schiet het ook maar niet op. Dat zou eerst in het najaar aan de gemeenteraad worden gepresenteerd en dat wordt nu de eerste helft van 2020.

Zegt het College.

Het plan zelf is nog slechts de prelude, zeg maar het voorspel. Want daarna moeten concrete locaties worden gevonden voor al die turbines en panelen. Het buitengebied moet eraan geloven, vrezen we. Al lijkt het ons goed eerst alle platte daken van Meierijstad vol te gooien met zonnepanelen.

‘Boexit’

En dan zitten we sinds kort opgescheept met de dreiging van een ‘Boexit’ – Boekel laat de eendracht in de regio los, want gaat naar verwachting binnenkort in een extra raadsvergadering besluiten om het klimaatakkoord af te wijzen. Dat akkoord is de basis onder de RES.

De weinig productieve opstelling van Boekel is op zich al een probleem, maar wordt verergerd door het feit dat de milieuwethouder daar namens diverse gemeenten in de streek in de stuurgroep zit van de RES. Wethouder Martijn Buijse (VVD) treedt daarin op namens Bernheze, Boekel, Landerd, Uden en waterschap Aa en Maas. Oorspronkelijk deed hij dat ook namens Meierijstad, maar vanwege de omvang van die gemeente mag wethouder Harry van Rooijen (VVD) die vertegenwoordigen.

Afhaken

Tijdens een regionale bijeenkomst over de RES voelde gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart Buijse nog aan de tand over hoe hij andere gemeenten dan Boekel vertegenwoordigt. Of hij wel een beetje weet wat daar leeft en wat daar allemaal kan en niet kan – zo vallen in Meierijstad grote delen van het grondgebied af als locaties voor windturbines omdat vliegtuigen er op weg naar Volkel of Eindhoven Airport laag overvliegen. De wethouder stelde Mirjam toen gerust.

Voor even dan. Want het is diezelfde wethouder die, aangespoord door de lokale fractie van zijn eigen VVD, overweegt om niet meer mee te doen. Hart neemt het hoog op. Gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart: ‘Het schiet in onze regio sowieso al niet op en het laatste dat we kunnen gebruiken is dat er gemeenten afhaken’.

Democratie onder druk

Mirjam kan zich tegelijkertijd wel vinden in sommige zorgen van Boekel. De VVD daar is, zo blijkt uit een publicatie in het Brabants Dagblad, ‘bang dat de lokale democratie verder onder druk komt te staan omdat door het Klimaatakkoord meer taken van het rijk naar gemeenten worden overgeheveld’.

Hart deelt die zorg. Mirjam: ‘Wat we juist daarom nodig hebben is een College en een gemeenteraad die keihard aan de slag gaan. Ik zie er nog weinig van. De raad wacht te lijdzaam op wat de wethouder te melden heeft en die wethouder lijkt ook niet al te voortvarend.’

Positieve effecten

Hart vindt verder dat het College eens wat vaker de nadruk moet leggen op de effecten en de voordelen van de energietransitie. Nog te vaak gaat het over kosten en verplichtingen. Mag het eens wat nadrukkelijker gaan over de positieve effecten van duurzame energieopwekking en, meer nog, van energiebesparing? Die effecten zijn er niet alleen voor de wereld, natuur en de mensheid in het algemeen – ook hier in Meierijstad zullen we ervan profiteren.

 

Hieronder de vragen van Hart aan het College en de brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de ledenvergadering.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…