Bomen over bomen

woensdag 15 februari 2017Leestijd:
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

Het kappen van bomen in Veghel door de gemeente past niet helemaal bij wat in steeds meer gemeenten gemeengoed is. ‘Behoud en bescherming verliest hier van een praktische, calculerende benadering’, aldus de Bomenstichting.

De kap van bomen aan de Spoorlaan, Vensestraat en Koolenkampenstraat in Veghel is het gevolg van werkzaamheden aan het riool. Op Facebook liet een medewerker van de gemeente weten dat de eiken in hun ‘eindfase’ zitten. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat ze op sterven na dood zijn.

Rücksichtslos kappen

De ‘eindfase’ is echter niks meer dan de periode waarin de boom niet meer groeit. Van doodgaan hoeft dan nog lang geen sprake te zijn. Integendeel: de bomen zijn dan doorgaans op hun mooist. Wel nemen de onderhoudskosten toe. Meer dood hout en druk van wortels maken dat sommige gemeenten een aanleiding zoeken om van de bomen af te komen. Het vernieuwen van riolering is zo’n aanleiding. De goedkoopste oplossing is het rücksichtslos kappen van bomen.

Steeds meer gemeenten kiezen voor een optie die meer recht doet aan het belang van bomen. Dat belang is groot, vinden wij van Hart: biodiversiteit, beeldkwaliteit, schaduwwerking, vasthouden van water, vasthouden van fijnstof, opname van CO2 en de productie van zuurstof. Bij het vervangen van riolen zou daarom per boom bezien moeten worden wat er mee gedaan kan worden.

Goedkope oplossing

De toenmalige gemeente Veghel koos voor de meest goedkope oplossing. Kappen is immers niet zo duur en de nieuw te plaatsen bomen hebben de eerste jaren praktisch geen onderhoud nodig. Het hout van de gekapte bomen wordt verbrand en de gemeente laat in een verklaring weten dat dit gebeurt omdat het duurzaam is. 

De Bomenstichting zet zich in voor het behoud van bomen. Helmus Boons is van die stichting en tipte Hart over de kap en pleit voor een gemeentelijk bomenplan. Een plan ‘waarin maximaal behoud en bescherming het wint van een calculerende benadering. Een plan waarmee kapitaalvernietiging wordt voorkomen – het duurt vaak generaties voordat een beeld weer is hersteld’.

Bomenplan

Hart wil voorkomen dat onze gemeente Meierijstad te gemakzuchtig bomen kapt en vindt zo’n bomenplan daarom een goed idee. Daar komt bij dat de Omgevingswet de noodzaak tot bescherming van bomen wat groter maakt. De wet, die mogelijk in 2018 wordt ingevoerd, vergroot de vrijheid van bewoners en andere betrokkenen om een gebied in te richten. Dat zou zomaar kunnen leiden tot het gemakzuchtig opofferen van bomen ten behoeve van parkeerplaatsen, verbrede wegen of riolen.

Een bomenplan dus. We gaan het College vragen of zo’n plan al in de planning zit. Zo niet, dan gaan we voorstellen er alsnog werk van te maken.

 

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…