Brede steun voor goedkope huurhuizen

woensdag 20 september 2017Leestijd:
Lees ook
20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

De fracties van SP, PvdA en ‘Hart voor Schijndel’ hebben samen een motie gemaakt die moet leiden tot verlichting van de woningnood. We hopen dat andere fracties zich aansluiten.

Het tekort aan betaalbare huurwoningen is in Meierijstad alarmerend. Dit is het gevolg van het beleid van diverse wethouders en Colleges in de drie voormalige gemeenten. Zo is er in ons eigen Schijndel veel te weinig grond beschikbaar gesteld om te bouwen. Het gevolg is dat Huis & Erf hier voor de komende jaren amper kan bouwen.

Schuurwoningen

SP en PvdA maakten zich onafhankelijk van elkaar druk over dit probleem en schreven voorstellen om tot verbetering te komen. De SP bedacht om vijf miljoen vrij te maken voor woningbouw en wilde dat geld onder meer gebruiken voor de bouw van zogeheten schuurwoningen. De PvdA schreef een pleidooi voor microwoningen, in de volksmond beter bekend als tiny houses.

Hart mikt op het wegnemen van belemmeringen door de gemeente. Dat betekent dat er met gezwinde spoed grond beschikbaar moet worden gesteld aan corporaties. Wij vinden het van de zotte dat onze gemeente voor ongeveer € 150 miljoen aan industriegrond op de plank heeft liggen, maar eigen inwoners geen fatsoenlijke en betaalbare huurwoningen kan aanbieden.

Geld zat

De afgelopen dagen schoven raadsleden van SP, PvdA en Hart hun standpunten in elkaar en dat leidde tot een gezamenlijke motie. Die vijf miljoen van de SP is geschrapt, aangezien geld het probleem niet is; de corporaties hebben geld zat. We hebben elke euro trouwens hard nodig voor de tekorten die er aankomen voor sociale zaken, zoals de jeugdzorg. In het nieuwe voorstel roepen we het College op om belemmeringen weg te nemen en om met corporaties onderzoek te doen naar de mogelijkheid om heel snel kleine, goedkope en mogelijk tijdelijke woningen te realiseren.

Ook willen we dat er actie wordt ondernomen om iets aan scheefwonen te doen – nog te veel mensen met relatief hoge inkomens houden huurwoningen bezet waar mensen met lagere inkomens om zitten te springen. Het thema scheefwonen bedachten we niet zelf, maar namen we dankbaar over van het CDA. Die partij vraagt er deze week aandacht voor in een ingezonden stuk in lokale bladen, waaronder De Mooi Schijndel Krant. Wie weet, leidt het ertoe dat die partij meedoet. Ook andere fracties zijn van harte welkom – de oproep zal naar verwachting zowat alle partijen aanspreken.

Het voorstel van SP, PvdA en Hart wordt morgen, donderdag, besproken tijdens de raadsvergadering. Die wordt gehouden in het raadhuis in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur.

Lees ook
20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…