Buurthuis Boschweg: spijkers met koppen

donderdag 7 juli 2016Leestijd:
Lees ook
23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

12 mei 2024

Alle begrip voor de overlast die de reconstructie Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel met zich meebrengt, maar is de bedachte omleiding wel…

5 mei 2024

De plaatsing van een promotiebord aan de rand van de Bloemenwijk in Schijndel was afgelopen week een mooie aanleiding om…

Het College van B. en W. moet niet ‘weer eens gaan praten’ met jan en alleman, maar rap spijkers met koppen slaan: met een kordaat plan komen voor de wijkaccommodatie voor de Boschweg. Die oproep van ‘Hart voor Schijndel’ vond gisteravond veel gehoor. Want het gemeentebestuur is de afgelopen jaren geen meter opgeschoten.

Raadscommissielid Mirjam van Esch van ‘Hart voor Schijndel’ blikte terug op de pogingen die zijn ondernomen om allerlei betrokkenen op de Boschweg zelf met een plan te laten komen voor één gezamenlijk wijkcentrum. Even leek het er van te komen, maar uiteindelijk trok het bestuur van De Kajuit zich terug.

Impasse

Het is het resultaat van een beroerde begeleiding van het proces door de gemeente, vindt ‘Hart voor Schijndel’. Het leidde tot een impasse. Aan de ene kant staan de mensen van Stichting Bloemenwijk, die op de locatie van de voormalige Vossenbergschool tal van activiteiten voor de wijk en met name voor de jeugd organiseren. Aan de andere kant die van De Kajuit, die vooral actief zijn voor senioren. Of, zoals een vertegenwoordiger van de PvdA ietwat vierkant zei, voor ‘de oudjes’.

Het probleem: Kajuit en Vossenberg zijn verouderde gebouwen en moeten snel of op termijn worden vernieuwd dan wel herbouwd. De gemeente heeft geen zin om in beide gebouwen te investeren en ‘Hart voor Schijndel’ vindt dat terecht. En dus moeten die van Stichting Bloemenwijk en De Kajuit elkaar weten te vinden. En dan is er nog het bestuur van Woonservice Boschweg. Die willen graag een dependance in dit deel van de wijk en geven de voorkeur aan een nieuwe gebouw op de locatie Vossenbergschool.

Duidelijkheid

Dat het allemaal niet is gelukt, verwijt Mirjam vooral het college. ‘Het ontbrak aan een goede procesbegeleider.’ De bestuurders van de Bloemenwijk denken er blijkbaar precies zo over, want hebben wethouder Witlox (DORP-ABS) in een brief gevraagd om een externe kracht die de partijen kan bijstaan. Dat verzoek is niet gehonoreerd. In plaats daarvan stuurde het college een memo naar de raad. Daarin werden wel de problemen uiteen gezet, maar er kwam geen enkel voorstel voor een oplossing. Gelukkig bekende de wethouder tijdens de raadscommissie wel dat zijn sympathie uitgaat naar Stichting Bloemenwijk. Eindelijk duidelijkheid. ‘Dat heeft mijn voorkeur’, zei hij. Fijn. Dan weten die dames en heren van De Kajuit waar ze aan toe zijn.

Er kwam nog meer duidelijkheid. Op verzoek van Mirjam zegde de wethouder toe voor 1 september met een update te komen. Liever hadden we een concreet voorstel gehad, maar vooruit. Hopelijk dat het leidt tot het doorhakken van knopen. Dat is hard nodig ook, want we willen graag de boel geregeld hebben voordat de gemeente Meierijstad een feit is en we zijn overgeleverd aan de nukken van raadsleden en wethouders uit de fusiegemeenten. Daar komt nog eens bij dat het Schijndelse gemeentebestuur het gebruiksrecht slechts aan Stichting Bloemenwijk heeft gegund tot eind dit jaar. Voorzitter John Heesakkers is juist daar benauwd voor en dat lijkt ons terecht. Zeker omdat hij in de wandelgangen wat opving over een sloop.

‘Hart voor Schijndel’ pleit voor een nieuw buurthuis op de locatie van de school. De Kajuit kan doorgaan met wat ze nu doet. Mogelijk dat het bestuur van dat gebouw op termijn wordt verleid om alsnog over te stappen naar het nieuwe buurthuis.

Lees ook
23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

12 mei 2024

Alle begrip voor de overlast die de reconstructie Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel met zich meebrengt, maar is de bedachte omleiding wel…

5 mei 2024

De plaatsing van een promotiebord aan de rand van de Bloemenwijk in Schijndel was afgelopen week een mooie aanleiding om…