PAPAVERSTRAAT

Buurthuis had al klaar kunnen zijn

maandag 5 december 2022Leestijd: 5 MINUTEN
Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

24 januari 2024

Wat jammer nou dat er weer slecht nieuws is over ’t Spectrum in Schijndel. Wat Hart betreft is het glas…

22 januari 2024

Een motie over het openhouden van de gemeentelijke balies in Sint-Oedenrode en Schijndel kan het college naar eigen zeggen niet…

4 januari 2024

Waar het alsmaar over gaat in de lokale politiek: woningbouw. Wat Hart betreft moet het vooral gaan over woningbouw in…

27 december 2023

De tijd dat het lichaam van een overledene per definitie eindigde op een kerkhof is verleden tijd. Maar hoeveel keuze…

Een stuntelende wethouder en wegkijkende coalitiepartijen zijn er de oorzaak van dat pas deze maand de knoop voor de bouw van het wijkcentrum op de Boschweg wordt doorgehakt.

Tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag werd de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan Vossenbergschool/Papaverstraat besproken. Het plan dus dat voorziet in de bouw van een wijkcentrum en 47 huizen en appartementen, allemaal sociale woningbouw. Voor Hart-raadslid Laurens van Voorst was het een aanleiding om de moeizame totstandkoming van het plan uiteen te zetten.

Domme streken

‘In 2012 bedachten wijkbewoners bij het eerste echte burgerparticipatieproject van Schijndel het idee om de voormalige school te slopen, een wijkcentrum en huizen te bouwen en een groot deel van het gebied openbaar groen te houden. Exact zoals nu in het bestemmingsplan staat. Waarom duurde dat zo lang?’, trapte Laurens af.

Wat volgde was een aaneenschakeling van missers. Laurens noemde er diverse (zie kader), maar twee springen eruit.

Kapers

Zo timmerden bestuurders van de drie voormalige gemeenten al onderhandelend de nieuwe gemeente in elkaar en werden gewenste investeringen in de eerste begroting van Meierijstad opgenomen. Onderhandelaar namens de gemeente Schijndel, toenmalig wethouder Eus Witlox, verzuimde toen het wijkcentrum op de lijst te zetten, waardoor er geen geld kon worden vrijgemaakt voor het plan.

In 2018 diende de SP een motie in waarin het college werd opgeroepen om woningcorporatie Woonmeij alsjeblieft te vragen het wijkcentrum te bouwen. Dat was trouwens een jaar nadat die corporatie zoiets al had aangeboden en door de wethouder was afgewezen. ‘Want er zijn meer kapers op het vinkentouw.’

Boetekleed

De motie ging de prullenbak in dankzij tegenstemmen van CDA, PvdA (nu PvdA/GroenLinks), VVD en Team Meierijstad (nu Lokaal en Hier). Laurens afgelopen donderdag: ‘Hadden die coalitiepartijen ingestemd met de motie, dan had het buurthuis er al lang gestaan.’

[tekst gaat verder onder kaartje]

Het plan voor buurthuis, appartementen, woningen en openbaar groen.

‘We moeten het boetekleed aantrekken’, erkende Frank-Jan van Zutphen namens de VVD. Ook raadscommissielid Jeanine Heijsterkamp van Hier bekende schuld. Die van Lokaal, CDA en PvdA/GroenLinks hulden zich in stilzwijgen.

Enkele woordvoerders lieten weten dat terugblikken weinig zin heeft en dat we vooruit moeten kijken. Laurens: ‘Juist door dit verleden op te rakelen, kan de politiek leren’.

Raadsvergadering

Het nieuwe bestemmingsplan wordt naar verwachting op 15 december vastgesteld door de gemeenteraad. Die vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, begint om 19.30 uur en is thuis online te volgen.

Wat vooraf ging

Om van te leren: de lange weg naar een nieuw wijkcentrum op de Boschweg.

2012: het college van Schijndel besluit om bewoners van de Bloemenwijk, onderdeel van de Boschweg in dat dorp, onder begeleiding van een ambtenaar zelf te laten bedenken wat er moet gebeuren met de leegstaande basisschool.

Wethouder Bart Eijkemans (DORP-ABS, later opgegaan in Team Meierijstad) verzuimt een budget te bedenken, tot ongenoegen van met name toenmalig CDA-fractievoorzitter Johan van Gerwen. ‘We kunnen toch geen blanco cheque uitschrijven?’ Het mag niet baten.

2013: een ambtenaar presenteert namens de buurt de voorlopige plannen, die trouwens direct na de start van het project al zijn bedacht: een nieuw wijkcentrum, woningen en openbaar groen. Zeg maar wat er nu, eind 2022,  in het bestemmingsplan staat.

2014: een ambtenaar presenteert hoe het er inmiddels voorstaat: de wijk wil een nieuw wijkcentrum, woningen en openbaar groen. Er is een jaar niets gebeurd, blijkt.

2014: Bart Eijkemans neemt na de verkiezingen afscheid en Eus Witlox neemt als wethouder het stokje over. Hij krijgt meteen te maken met een conflict: de mensen achter het nabijgelegen buurthuis De Kajuit vertikken het om samen te werken met die van het nieuw te bouwen wijkcentrum.

2016: Het college van Schijndel stelt bij gebrek aan regie door de wethouder een externe procesbegeleider aan.

De Papaverstraat-wethouder wordt onderhandelaar namens Schijndel binnen de stuurgroep die de nieuwe gemeente in elkaar moet knutselen. Sint-Oedenrode en Veghel brengen met succes gewenste investeringen in. Ze krijgen een plek in de eerste begroting van Meierijstad. Het wijkcentrum ontbreekt. Schijndel ontbreekt sowieso in de lijst investeringen.

2017: Hart pleit er met succes voor om in de begroting van 2018 het buurthuis op te nemen, zij het zonder geraamd bedrag. ‘Zo zorgen we ervoor dat het niet wordt vergeten’, aldus Hart.

2018: Het college besluit tot een nieuw onderzoek naar de toekomst van het wijkcentrum, waarin nadrukkelijk ‘locatie De Kajuit’ onder de loep wordt genomen.

Het college houdt een notitie geheim waarin staat dat die plek compleet ongeschikt is. Hart krijgt hem in bezit en publiceert erover. Het gaat daarna niet meer over De Kajuit.

Woonmeij biedt aan het buurthuis voor eigen rekening en risico te bouwen. Wethouder Witlox wijst het aanbod af, want ‘er zitten meer piraten op het vinkentouw’.

[tekst gaat verder onder de foto]

Eus Witlox afgelopen februari tijdens een raadscommissievergadering.

De SP dient een motie in met als strekking dat Woonmeij alsnog wordt gevraagd dat aanbod gestand te doen. De motie wordt door de coalitie weggestemd.

2019: een nieuwe procesbegeleider wordt aangesteld om alle neuzen in de wijk dezelfde kant op te krijgen. De begeleider vraagt en krijgt een ronde tafel. ‘Dat vind ik belangrijk.’ Er valt verder weinig te vergaderen. Die van De Kajuit laten zich niet meer horen en verder wil iedereen in de Bloemenwijk wat ze in 2012 ook al wilden.

2019: crisis in de coalitie. Wethouders komen en gaan. Voor dit dossier komt er een nieuwe bestuurder.

2020: Gemeente, Woonmeij en wijkstichting tekenen een overeenkomst om nu echt werk te maken van het plan voor wijkcentrum, appartementen en huizen.

2021: Een eerste schets van het gebied is klaar. Buurtbewoners zijn ontstemd, blijkt op een door Hart georganiseerde avond. Buurt en Hart kloppen bij wethouder Jan Goijaarts (CDA) aan en die zorgt voor aanpassing van de tekeningen. Er komt geen piraat of vinkentouw aan te pas.

2022: Het bestemmingsplan dat in 2012 is bedacht door wijkbewoners wordt besproken in een raadscommissie en vast en zeker op 15 december vastgesteld door de raad.

Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

24 januari 2024

Wat jammer nou dat er weer slecht nieuws is over ’t Spectrum in Schijndel. Wat Hart betreft is het glas…

22 januari 2024

Een motie over het openhouden van de gemeentelijke balies in Sint-Oedenrode en Schijndel kan het college naar eigen zeggen niet…

4 januari 2024

Waar het alsmaar over gaat in de lokale politiek: woningbouw. Wat Hart betreft moet het vooral gaan over woningbouw in…

27 december 2023

De tijd dat het lichaam van een overledene per definitie eindigde op een kerkhof is verleden tijd. Maar hoeveel keuze…