College maakt een kermis van de kermis

donderdag 8 september 2016Leestijd:
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

 

Het College van B. en W., met wethouder Bart Claassen (CDA) voorop, maakt een kermis van de plannen rond de kermis. Roy van der Steen en zijn medestanders zijn opgezadeld met absurd veel werk en idiote eisen. Onnodig, blijkt nu. Een reconstructie van hoe een burgerinitiatief wordt gegijzeld door bestuurders.

Roy van der Steen wil dat de kermis naar het centrum komt. Net als ‘Hart voor Schijndel’. De partij dient een motie in, waarin het College wordt gevraagd om serieus te onderzoeken of het kan. Tijdens de afgelopen juni gehouden raadsvergadering houdt Roy een vurig pleidooi. Het resultaat: de motie van onze partij wordt ingetrokken, maar wethouder Bart Claassen belooft samen met Roy te gaan onderzoeken of het kan. Een burgerinitiatief, noemt de wethouder het.

Open eindjes

Het begrip zoemt daarna nog regelmatig rond, maar wordt nooit als officieel begrip gebruikt. Tot eergisteren. Het College stuurt een memo aan de gemeenteraad en daarin krijgen Roy en zijn medestanders complimenten voor hun burgerinitiatief. Maar het College stelt ook vast dat Roy en zijn maten nog niet helemaal klaar zijn. Er zijn nog open eindjes. Dus de behandeling in de raadsvergadering van 29 september, dat gaat hem niet worden.

‘Hart voor Schijndel’ weet nu voor het eerst dat er dus sprake is van een echt burgerinitiatief. Het is de aanzet tot grondig onderzoek. Want wat is dat nou feitelijk, een burgerinitiatief?

Meerwerk

Roy is, daartoe aangespoord door de wethouder, druk met de stevigheid van bestrating, digitale tekeningen (kosten voor Roy: 50 euro), een calamiteitenplan, EHBO, de locatie van de attracties, stroomvoorziening, enquêtes onder centrumbewoners, wegomleidingen en gesprekken met Horeca Schijndel, kermisexploitanten, Citymanagement en kerkbestuur. Hij besteedt er zijn hele vakantie aan en complimenteert de wethouder dat die in zijn vakantie zo aardig is om zijn concept-rapport te lezen. Dat lezen leidt trouwens tot meerwerk. Want hoe zit het met de toiletwagens? Waarom zijn er geen handtekeningen van de mensen die Roy sprak? En nog eens wat, die nieuwe kast van Essent voor de stroomvoorziening – kan Roy daar misschien een foto van regelen?

Terwijl Roy zes dagen in de week druk is met de opdrachten die hij vanuit het gemeentehuis krijgt, duikt ‘Hart voor Schijndel’ in de formele regels van een burgerinitiatief. En zo lezen we dat al dat werk onnodig is. Roy en zijn medestanders moeten op een formulier intikken dat ze de kermis willen verplaatsen naar het centrum en waarom dat volgens hen kan. En ze moeten uiteenzetten wat zo’n verplaatsing ongeveer kost en oplevert. Meer niet. 

Formuliertje

Roy had zoiets, ingefluisterd door ‘Hart voor Schijndel’, zelf ook al bedacht. Hij had het formuliertje gevonden dat over een burgerinitiatief gaat. Of hij dat niet moest invullen, vroeg hij aan CDA-wethouder Claassen. Welnee, dat hoefde niet. Wat wel moest: details uitwerken, nog meer uren maken, digitale tekeningen regelen, toiletwagens bedenken.

Gisteravond was er een vergadering van de fractievoorzitters van de Schijndelse partijen en deden we ons beklag. Het resultaat was een spoedoverleg na die vergadering met Roy en zijn medestanders. Dat leidde tot het besluit dat Roy alsnog dat formuliertje gaat invullen. Er komt dus een burgerinitiatief. Dat is vanaf dat moment een zaak tussen die initiatiefnemers en de gemeenteraad. Het College staat, al beweerde burgemeester Jetty Eugster tijdens de vergadering van gisteren anders (‘Wij  moeten er ook iets van vinden’), compleet buitenspel.

Goed nieuws

Dat is goed nieuws. Want nu is het dus een écht burgerinitiatief. En nu kan het deze maand nog worden besproken door de gemeenteraad en zijn de vertragingstaktieken van het College met succes bestreden. En zo weten we bijna zeker dat het lukt. Dat de kermis van 2017 in het centrum van Schijndel wordt gehouden. Ondanks het College en met dank aan Roy en zijn vrienden. Ook fijn: alle argumenten waarom het niet zou kunnen, zijn door Roy en zijn ondersteuners weerlegd. Ze deden dat zo grondig, daar kan geen kermisexploitant of wethouder er nog iets tegenin brengen. Voor het College is het even wennen. Ze kan niet langer mekkeren over wat Roy nou weer moet aanleveren en ze kan slechts uitvoeren wat de gemeenteraad binnenkort besluit: de kermis naar het centrum halen. Dat we zo zeker weten dat de raad positief besluit, is te danken aan de gesprekken die verschillende fracties met de inititiatiefnemer met diverse fracties voerde. Gesprekken waren er al met DORP-ABS, SP en ‘Hart voor Schijndel’ en het CDA schuift binnenkort aan. 

 

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…