College wil WSD met badwater weggooien

zaterdag 8 juli 2017Leestijd: DRIE MINUTEN
Lees ook
28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…

Nou hebben we zo’n prachtige WSD, landelijk geroemd om haar kennis en ervaring – en wat gaan we doen in Meierijstad? We gaan een eigen WSD-tje oprichten. Als het aan wethouder Menno Roozendaal ligt, tenminste. ‘Hart voor Schijndel’ zou het wel van de daken willen schreeuwen: ‘Doe! Het! Niet!’

Mirjam van Esch, gemeenteraadslid van Hart, kwam afgelopen donderdag nogal onthutst uit de vergadering van de raadscommissie Mens & Maatschappij. ‘Mijn betoog was zo anders dan dat van de anderen, dat ik aan mezelf begon te twijfelen’, bekende ze na afloop. ‘Een deel van mijn verhaal heb ik maar overgeslagen.’

Koers

Op de agenda stond de toekomstige koers van de WSD. Het is nodig om het daar over te hebben, want de wetgever heeft bepaald dat er geen nieuwe mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer welkom zijn bij de voormalige sociale werkvoorzieningen. Met uitzondering van een specifieke en kleine groep moet die nieuwe aanwas elders onderdak vinden. Waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van die mensen ‘richting werk’, zoals dat in ambtenarenkringen wordt genoemd.

Wat is er logischer dan dat werk in handen te leggen van bedrijven als WSD en IBN? De gemeenten zijn eigenaar van die bedrijven en dus verantwoordelijk voor de continuïteit daarvan. De bedrijven zelf zijn in dit werk gespecialiseerd en ze vinden zo nieuw bestaansrecht – zonder nieuwe taken is het straks immers een kwestie van ‘wil de laatste het licht uitdoen?’

Vanzelfsprekend

Wethouder Roozendaal (Participatiewet, PvdA) had een aantal toekomstscenario’s op papier gezet. Eentje is er wat ons betreft zó vanzelfsprekend, dat we moeite moeten doen om te begrijpen waarom er nog anderen zijn bedacht. We kiezen enthousiast voor het zogeheten prototype 2. Daarbij legt de gemeente de uitvoering van het begeleiden van mensen naar werk in handen van de WSD. Omdat die WSD al bestaat, zijn er geen nieuwe investeringen nodig. Het heeft dan ook geen financiële risico’s, lezen we in een rapport. Dat rapport is nota bene mede door de gemeente geschreven.

Hoe anders is dat bij prototype 1, waar Roozendaal voor kiest. Dat is een proefproject, waarbij de gemeente een nieuw bedrijf opricht. Dat bedrijf doet wat WSD kan en dus niet mag gaan doen: mensen aan werk helpen. De gemeente kan en zal daarbij de hulp inroepen van derden en ja, dat kan soms ook WSD zijn.

Bezwaren

We kunnen met de beste wil van de wereld niet bedenken wat het nut is van zo’n nieuw bedrijf. Bezwaren kunnen we wel bedenken. Zo vinden we de manier waarop Roozendaal gaat bezien en bepalen of de proef geslaagd is nogal houtje-touwtje. Want hoe weten we nou of het succes van het bedrijf groter is dan wanneer we voor prototype 2 hadden gekozen? Zou het niet handiger zijn om behalve die – wat ons betreft rare – proef, voor een deel van de groep werkzoekenden ook prototype 2 in te richten? Zodat we objectief kunnen vaststellen of die proef werkt? En wat doen we zonder prototype 2 trouwens met de opgebouwde kennis en ervaring van WSD?

Tot slot vinden we dat in het hele werkgebied van WSD, de gemeente Meierijstad zo ongeveer de minst geschikte kandidaat is voor het oplaten van dit zes ton kostende proefballonnetje. De dienstverlening en de financiën zijn bij ons nog niet op orde en dus hebben we wel wat anders aan ons hoofd.

Teleurstellend

Mirjam: ‘Het is ronduit teleurstellend dat vrijwel alle fracties het voorstel van de wethouder als juist uitgangspunt accepteerden en zich niet afvroegen of het wel zo logisch en verstandig is. Ik had nog een verhaal bedacht over de rol van gemeenten en sw-bedrijven op de lange termijn, maar had al snel in de gaten dat daar in de vergaderzaal vrijwel niemand in was geïnteresseerd. Maar niet gehouden dus, dat betoog.’

Inmiddels is ze bijgekomen en werkt Mirjam aan een wijzigingsvoorstel. Dat presenteert Hart komende donderdag tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Als het wordt aangenomen, dan gaat onze gemeenten prototypen 1 én 2 optuigen, zodat na een poos kan worden vastgesteld welke optie het beste werkt. ‘De SP is net als Hart kritisch over de koers van de wethouder, dus misschien kunnen we samen met die partij een balletje opgooien’, aldus Mirjam. Ook fijn: het kost geen cent extra dan alleen het prototype van de wethouder uitvoeren.

 

Lees ook
28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…