De avond van de erg belangrijke dingen

Lees ook
19 maart 2023

Ook bij de gemeente voelen ze wel wat voor een lokaal, eigen energiebedrijf. Dat bleek afgelopen donderdag tijdens een beeldvormende…

12 maart 2023

Laat de gemeente een eigen energiebedrijf oprichten en er zo voor zorgen dat de opbrengst van zogeheten zonneparken terechtkomt bij…

11 maart 2023

‘Pretpark Buitengebied’ is de prikkelende titel van een themabijeenkomst van Hart op maandag 20 maart in ’t Spectrum in Schijndel….

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…

27 februari 2023

Veel huiseigenaren schrokken zich een hoedje toen afgelopen week de gemeentelijke belastingaanslag op de deurmat viel. Is de gemeente aan…

Iets erg belangrijk vinden is één, er wat van vinden is weer heel wat anders. Dat was zo ongeveer het gevoel dat bleef hangen na de bespreking van diverse moties tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Duurzaamheid, buitengebied en participatie kwamen voorbij tijdens de Avond Van De Ontzettend Belangrijke Dingen.

Zo vonden D66 en Lijst Blanco elkaar in een motie over het buitengebied. Kern van het voorstel: of het College met een visie wil komen over leegstaande boerderijen, illegale stort van drugsafval, megastallen, de veestapel en al die andere dingen die spelen tussen weilanden en maïsvelden. De PvdA bedacht dat er in alle raadsvoorstellen een paragraaf Duurzaamheid moet worden opgenomen en Team Meierijstad trok na een discussie van drie kwartier een voorstel in dat gaat over meer bewustwording op het gebied van participatie en inclusief denken. Ook daarin ging het over een paragraaf bij raadsvoorstellen.

Lui

Gemeenteraadslid Mirjam van Esch: ‘Het is vast niet zo bedoeld, maar ik vind dat dit soort bouwstenen in voorstellen de gemeenteraad lui maken. Raadsleden hebben een visie op de samenleving en leggen alle voorstellen van het College en collega-raadsleden langs de meetlat van die visie. Voldoet dit voorstel aan wat onze ideeën zijn over duurzaamheid? Past het in hoe wij denken over participatie en inclusief beleid? Met zo’n vaste bouwsteen in raadsvoorstellen verminderen we ons kritisch vermogen en besteden we onze controlerende taak uit aan het College’.

Om die reden worstelde Hart ook met de best sympathieke motie over het buitengebied. Fractievoorzitter Laurens van Voorst zei daarover in de raad: ‘Wat we missen is een visie van de opstellers ervan. Hart kan met gemak een stuk of vijf thema’s bedenken die we hier met zijn allen ook enorm belangrijk vinden. En dan kunnen we het College vragen om te komen met beleid, visie of een startnotitie. Dan roepen we evenementenbeleid, centra van de grote kernen, burgerparticipatie, duurzaamheid, werkgelegenheid – en dan wachten we wat het College met die steekwoorden gaat doen en als dat werk klaar is, gaan we applaudisseren of boe roepen’.

18 euro

Overigens steunde Hart de moties over buitengebied en duurzaamheid, aangezien je er niet tegen kúnt zijn. Maar we vinden tegelijkertijd dat de gemeenteraad toch echt zélf wat moet vinden. Dat soort concretere moties waren er afgelopen donderdag ook. De SP stelde voor de vaste maandelijkse onkostenvergoeding van 18 euro voor ICT-middelen voor raadsleden te schrappen. Dat voorstel redde het, ondanks steun van Hart, niet. En dan was er nog de motie over gratis leges voor wie energieneutraal bouwt. Maar dat vertelden we u gisteren al.

Lees ook
19 maart 2023

Ook bij de gemeente voelen ze wel wat voor een lokaal, eigen energiebedrijf. Dat bleek afgelopen donderdag tijdens een beeldvormende…

12 maart 2023

Laat de gemeente een eigen energiebedrijf oprichten en er zo voor zorgen dat de opbrengst van zogeheten zonneparken terechtkomt bij…

11 maart 2023

‘Pretpark Buitengebied’ is de prikkelende titel van een themabijeenkomst van Hart op maandag 20 maart in ’t Spectrum in Schijndel….

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…

27 februari 2023

Veel huiseigenaren schrokken zich een hoedje toen afgelopen week de gemeentelijke belastingaanslag op de deurmat viel. Is de gemeente aan…