De eerste 100 dagen van het College

vrijdag 28 april 2017Leestijd:
Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…

De eerste honderd dagen van het allereerste College van Burgemeester en Wethouders van Meierijstad zitten erop. Tijd om de balans op te maken.

Het is zo’n beetje traditie om openbaar bestuurders na honderd dagen onder de loep te nemen. ‘Hart voor Schijndel’ over de burgemeester en de wethouders.

Eus Witlox (Team Meierijstad) is feitelijk de leider van de wethouders, want is de voorman van de grootste partij. We zien hem de laatste tijd steeds meer een bescheiden plekje in de coulissen innemen. Zo schoof niet Witlox namens het College aan als lid van de commissie die een nieuwe burgemeester gaat zoeken, maar CDA-collega Jan Goijaarts.

Witlox heeft de ondankbare portefeuille Wmo. Het is een beleidsterrein waarbij goed beleid amper opvalt en missers veel aandacht krijgen. De ‘affaire Van Liempd’ heeft hem krassen opgeleverd. Witlox heeft ervan geleerd. Vorige week nog dreigde een nieuw Wmo-incident. Na een melding door Hart en ingrijpen door de ambtenarij pakte de wethouder ook de telefoon, iets dat hij bij het gedoe rond het Schijndelse echtpaar pas na zeer lang aandringen deed.

Eric van den Bogaard (Team Meierijstad) opereerde tot op heden ietwat in de luwte. De voorgenomen vestiging van een megastal bij Nijnsel gaat daar verandering inbrengen. Van den Bogaard moet positie kiezen. En wat die positie ook wordt, hij zal er behalve vrienden ook vijanden mee maken. Ook binnen de coalitie, waar de meningen over intensieve veeteelt verdeeld lijken.

Jan Goijaarts (CDA) heeft zich in rap tempo ontwikkeld tot de informele leider van de coalitie. Hij heeft stevige portefeuilles, waaronder Financiën en de vooral voor de kern Veghel belangrijke ‘Economie en ondernemingscontacten’.

Hart is fan van Goijaarts. Toen een, door onze partij bedachte, motie werd aangenomen, stapte hij snel op onze fractie af. ‘Zullen we eens een afspraak maken om te bekijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen?’ Kijk, daar houden we van.

Coby van de Pas (CDA) gaat over de subsidies aan sportverenigingen en de tarieven die de gemeente die clubs oplegt voor het gebruik van accommodaties. Deze maand nog vroeg ze in een zogeheten beeldvormende avond aandacht voor dit lastige onderwerp. Maar waar ze ook mee kwam, het was geen concreet voorstel. Van de Pas moet oppassen dat ze niet te veel om de hete brij heen gaat draaien.

Zeer kritisch zijn we over de wijze waarop de wethouder de herbestemming van het gemeentehuis van Schijndel aanpakt. Wat ze onlangs een ambtenaar liet presenteren, staat haaks op eerdere besluiten en keuzes en kán op onderdelen zelfs niet.

Harry van Rooijen (VVD) is de wethouder met wie je bijna geen ruzie kunt krijgen. Een goedgemutste bestuurder, die zich met ogenschijnlijk gemak staande houdt in confrontaties met de raad. We houden hem echter kritisch in de gaten, want vooralsnog heeft hij nog niet heel stevig doorgepakt in het dossier ‘kermis Schijndel’. En dan is er nog de duurzaamheid. Ook dat is zijn portefeuille. Maar Van Rooijen is van de VVD en die partij heeft in haar verkiezingsprogramma laten weten wars te zijn van overheidsuitgaven op dat gebied.

Menno Roozendaal (PvdA) mag zich onder meer bezighouden met de bedrijfsvoering en het kan niet anders of hij ligt daar wakker van. De werkdruk is onverantwoord groot en dat leidt tot nogal wat fouten – we zouden er bij Hart een zwartboek over kunnen maken. Het wordt tijd dat de wethouder er wat aan doet. En dan is er nog ‘zijn’ Jeugdzorg. Op regionaal niveau is vastgesteld dat het met de uitvoering hiervan niet goed gaat. Aan de bak dus.

Marcel Fränzel (burgemeester) mag in dit rijtje niet ontbreken, al is hij al langer dan honderd dagen op zijn post. We hebben eerlijk gezegd geen goed beeld van hem als voorzitter van het College. Maar we kunnen wel een oordeel vellen over zijn optreden als voorzitter van de gemeenteraad. Die combinatie van functies is natuurlijk hartstikke onlogisch en onwenselijk, maar daar kan Fränzel dan weer niks aan doen.

Fränzel tilt in een stevig tempo de gemeenteraad naar het niveau dat hoort bij een gemeente van 80.000 inwoners. Dat doet hij soms een beetje te streng, maar in het algemeen zijn we erg gecharmeerd van zijn optreden. Eén verzoekje aan de eerste burger van Meierijstad: zorgt u er wel voor dat er ruimte blijft voor prikkelende debatten?

Het college als geheel verdient ook aandacht. Oprecht: we vinden het stuk voor stuk sympathieke dame en heren. Maar een beetje meer daadkracht zou het, wat ons betreft te grote, gezelschap sieren. Want behalve het harmoniseren van de belastingen en leges is er nog weinig concreets gepresteerd. En die harmonisatie kwam er ook nog eens alleen maar omdat onze gemeente wettelijk verplicht is dat voor 1 april te regelen.

Verder blijven we zes wethouders veel te veel vinden. Daarbij wijzen we met nadruk op het feit dat de VVD en de PvdA in het College aanschoven. Die partijen zijn niet nodig voor een meerderheid van de coalitie. Om die reden kán het niet anders of de wethouders doen mee omdat er beleidsinhoudelijk wat voor hen te halen is. Dat er dus typische liberale en sociaaldemocratische successen worden geboekt. We hebben er nog niets van gezien. Komt vast nog.

Maar wat we van die grote groep vooral verwachten: actie. Dus wethouders, vertel: hoe gaat u de dienstverlening snel op het gewenste niveau brengen, wat is uw idee over de subsidies, hoe gaan we burgerbetrokkenheid stimuleren en honoreren, mag die megastal er nou wel of niet komen en hoe gaan we echt innovatief en effectief zijn op het gebied van duurzaamheid?

Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…