De hoge prijs van hulp aan ondernemers

zaterdag 8 juni 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

18 februari 2023

Het college van Meierijstad stelt op korte termijn het ontwerpbestemmingsplan De Grote Braak Schijndel vast. Dat leest Hart in een…

De prijs die de lokale Meierijstadse gemeenschap betaalt voor de gemeentelijke steun aan ondernemers wordt steeds hoger, betoogde Hart afgelopen week in een discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten.

De gemeente gaat dankzij een forse meerderheid in de raad meewerken aan grootschalige huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten aan de rand van een bedrijventerrein en in het buitengebied. Hart begrijpt dat Meierijstad er niet omheen kan die huisvesting mogelijk te maken, maar heeft tegelijkertijd ernstige bedenkingen.

Buitengebied

Zo vinden we het kwalijk dat het buitengebied wordt aangewezen als woonplek – om die reden steunden we donderdag een wijzigingsvoorstel van een aantal partijen om het wonen buiten de bebouwde kommen te beperken: er mogen bij een agrarisch bedrijf alleen maar medewerkers wonen die daar ook werken. Het is dus niet toegestaan om een stal te verbouwen tot slaapvertrek voor mensen die tien kilometer verderop bij Mars chocolade maken.

Ondanks haar steun aan dat wijzigingsvoorstel, stemde Hart uiteindelijk tegen het huisvestingsplan. We vinden het namelijk erg kwalijk dat de werkgevers van de Roemenen, Polen en andere buitenlanders tegelijkertijd hun huisbaas zijn. Die combinatie wordt door met name de uitzendbureaus misbruikt, zo leert de ervaring.

Cadeautje

Fractievoorzitter Laurens van Voorst stelde dat het huisvestingsplan het zoveelste cadeautje van de gemeente aan ondernemers is. De service aan ondernemers levert de gemeenschap bitter weinig op. ‘Het leidt amper tot extra werkgelegenheid voor onze inwoners, zo blijkt uit het inroepen van buitenlandse hulptroepen’, aldus Laurens.

Hij vervolgde: ‘Het leidt ook niet tot hogere lonen, want die staan al jarenlang stil en ook dat is mede te danken aan de bereidwilligheid van met name Oost-Europese werkenden om lage lonen en arbeidsonzekerheid voor lief te nemen. En verder leidt het tot lelijke bedrijventerreinen, volle wegen, aantasting van natuur zoals mogelijk in het Wijboschbroek en andere ellende.’

Dienstbaarheid

Volgens Laurens zou de raad ‘eens moeten discussiëren over de wenselijkheid van onze dienstbaarheid aan Meierijstadse en andere ondernemers. En de prijs die we daarvoor betalen’.

 

Hieronder de gemeentelijke nota over huisvesting van arbeidsmigranten, aangenomen door een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

Lees ook
21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

18 februari 2023

Het college van Meierijstad stelt op korte termijn het ontwerpbestemmingsplan De Grote Braak Schijndel vast. Dat leest Hart in een…