De lastigste vragen komen van kinderen

dinsdag 26 november 2019Leestijd: 5 minuten
Lees ook
2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

‘En wat doen jullie om de klimaatverandering tegen te gaan?’ Het was een heel eenvoudige vraag, afgelopen maandag gesteld door een kind uit groep 8 van een Meierijstadse basisschool. Het antwoord is heel wat minder eenvoudig.

Vijf gemeenteraadsleden lieten zich tijdens een boeiende bijeenkomst van de kindergemeenteraad (in 2017 bedacht door Hart) het hemd van het lijf vragen. Over hoeveel een raadslid verdient, of raadsleden balen als ze hun zin niet krijgen en of ze elkaar wel eens uitschelden. En toen kwam daar ineens de vraag over de klimaatverandering. Wat de gemeente Meierijstad op dat gebied doet.

Poeh.

Inwoners kunnen geld lenen om hun huis te verduurzamen, er was in 2017 en 2018 een door Hart geinitieerde bescheiden subsidieregeling, de raad gaf toestemming aan een bedrijf om vier windturbines te bouwen aan de A50 bij Veghel en de gemeente probeert het scheiden van afval te promoten.

Dat was het wel zo’n beetje. Het schiet niet op, stelde de Rekenkamer eerder ook al vast.

Klimaatneutraal

Zo wordt Meierijstad in 2050 dus never nooit klimaatneutraal. Er gebeurt dan ook wel wat meer, maar dat meer bestaat voornamelijk uit een stapel brieven van het College aan de gemeenteraad en allerlei regionale overleggen. Daarbij vallen steeds weer andere begrippen en die maken het lastig om overzicht te houden op wat er gebeurt, gaat gebeuren en had moeten gebeuren.

Zo krijgen we de ene keer een brief over de regionale energiestrategie (RES), gaat het even later over het ‘Kader grootschalige energieopwekking’ en viel onlangs een brief op de digitale deurmat, gewijd aan de ‘Transitievisie Warmte’ (TVW). Wat al de communicatie rond al die processen met elkaar gemeen hebben: het woord uitstel komen we nogal eens in documenten tegen. Net zo gewoon: bij elk debat over klimaat en duurzaamheid laat wel een raadslid weten ‘dat we nu toch echt aan de bak moeten’ (Waarbij ‘we’ inderdaad ook de raad zelf is, schreven we al eerder.)

Gasloos

Feit is wel dat u, inwoner, binnenkort van een van de trajecten naar verwachting écht iets gaat merken. Bij de TVW gaat het om het gasloos maken van woningen en begin volgend jaar stroopt de gemeente daarvoor de mouwen op. Dat betekent dat er bijeenkomsten komen over het onderwerp en dat er een jaar later een concreet plan klaar is.

In dat plan staat onder meer welke wijken voor 2030 helemaal gasloos zijn. De huizen gaan ‘all-electric’ (wij bedenken die begrippen ook niet…) of maken gebruik van gezamenlijke warmtenetten. En dan schijnt er nog zoiets te zijn als hernieuwbaar gas.

CO2-uitstoot

Bij de RES gaat het over een gezamenlijk bod dat zestien gemeenten in Noordoost-Brabant samen met twee waterschappen en de provincie doen aan het Rijk. In dat bod staat hoeveel elektriciteit we in dit gebied zelf gaan opwekken om maar liefst 49% CO2-uitstoot te beperken in 2030.

In 2030 al? Jazeker. En u heeft gelijk: dat is heel snel.

De elektriciteitsopwekking gebeurt door behoorlijk massaal windturbines en zonnepanelen te plaatsen. Die panelen komen hopelijk vooral op daken, maar dat zal naar verwachting niet genoeg zijn – er komen ook velden in het buitengebied met die dingen. Dat gaat nog een hoop discussie opleveren, voorspellen we. Die vier turbines op een onschuldige locatie tussen een snelweg en een bedrijventerrein leidden immers al tot nogal wat protesten.

VNG

Deze week nog is er een belangrijke vergadering hierover. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt in Nieuwegein een bijzondere algemene ledenvergadering en daarbij gaat het onder meer over het Klimaatakkoord. En nee, dat is niet wéér een ander onderwerp in de complexe wereld van het klimaat – de RES, TVW en die grootschalige energieopwekking zijn immers de manieren waarop gemeenten hun bijdrage aan dat internationale akkoord gaan leveren. Het gaat indirect dus over al die zaken die hierboven voorbijkwamen.

Het voorstel dat het bestuur van de VNG voorlegt aan Meierijstad en de andere 355 Nederlandse gemeenten komt erop neer dat ze het Klimaatakkoord omarmen en dat ze tegelijkertijd bij het Rijk beleefd aandacht vragen voor de haken en ogen die aan de uitvoering kleven. Zo willen gemeenten van het kabinet extra geld om de uitvoering te regelen. Ook moet het verduurzamen van bijvoorbeeld huizen haalbaar en dus betaalbaar zijn voor de inwoners.

Boekel

De gemeenteraad van Boekel heeft een extra raadsvergadering belegd over de opstelling van het College tijdens de VNG. En hoewel Hart kritisch is over wat Boekel tijdens de ledenvergadering gaat verkondigen, vinden we het erg goed dat er daar is gesproken over het onderwerp.

Dat deden we in Meierijstad niet. We hebben zelfs geen idee wie onze gemeente vrijdag vertegenwoordigt en wat die vertegenwoordiger gaat zeggen en stemmen. Reden voor Hart om af te reizen naar Nieuwegein en de ledenvergadering bij te wonen.

Eigenlijk zouden we een 11- of 12-jarige uit onze kindergemeenteraad mee moeten nemen. Dan zijn we verzekerd van eenvoudige en tegelijkertijd lastige vragen. 

Meer weten over het duurzaamheids- en klimaatbeleid in Meierijstad? Lees ons dossier ‘Duurzaamheid en milieu’. Of dit artikel over wat Meierijstad voor elkaar moet boksen: ‘Energieneutraal: dat wordt nog een klus‘.

Hieronder de ledenbrief van de VNG over het voorstel dat komende vrijdag wordt besproken en een brief van het College over het gasloos maken van huizen, de zogeheten Transitievisie Warmte.

Lees ook
2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…