De notitie die onder de pet moest blijven

donderdag 8 februari 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

24 januari 2024

Wat jammer nou dat er weer slecht nieuws is over ’t Spectrum in Schijndel. Wat Hart betreft is het glas…

22 januari 2024

Een motie over het openhouden van de gemeentelijke balies in Sint-Oedenrode en Schijndel kan het college naar eigen zeggen niet…

4 januari 2024

Waar het alsmaar over gaat in de lokale politiek: woningbouw. Wat Hart betreft moet het vooral gaan over woningbouw in…

27 december 2023

De tijd dat het lichaam van een overledene per definitie eindigde op een kerkhof is verleden tijd. Maar hoeveel keuze…

‘Hart voor Schijndel’ wist de hand te leggen op een niet openbaar gemaakte notitie, waarin klip en klaar is te lezen dat De Kajuit ongeschikt is om te worden aangepast tot buurthuis. Het College gaf opdracht tot het schrijven van de notitie, deelde het stuk niet met de raad en besloot wel tot een nieuw onderzoek naar de toekomst van dat gebouw als buurthuis.

De Kajuit scoort volgens de notitie slecht als het gaat om stedenbouwkundige inpassing, verkeersafwikkeling, parkeren, omgeving, openbaar groen en leefbaarheid. Slechts met relatief hoge investeringen zijn op die gebieden verbeteringen door te voeren. Bij de locatie Vossenberg, de voormalige basisschool aan de Papaverstraat, zijn de investeringen op die gebieden lager. Ook voldoet het schoolgebouw beter aan de randvoorwaarden en uitgangspunten, die door de betrokkenen zijn gesteld.

Explosief

Slechts op één onderdeel, het geld dat nodig is om het gebouw op te knappen, wint De Kajuit het van de school. Dat is niet zo gek: de gemeente onderhoudt De Kajuit wel (kosten circa € 25.000 per jaar) en de voormalige school niet. Aan dat gebouw worden slechts kleine reparaties uitgevoerd. Mede daardoor is De Vossenberg aan het einde van haar bouwkundige levensloop. Overigens is inmiddels bekend dat een nieuw buurthuis aan de Papaverstraat dankzij een genereus aanbod van Woonmeij (voorheen Huis & Erf) wel eens flink goedkoper kan uitpakken.

De notitie is explosief, omdat de inhoud haaks staat op het voornemen van het College om onderzoek te doen naar De Kajuit als mogelijke locatie voor een buurthuis.

Draagvlak

Wat het er allemaal niet beter op maakt is dat wethouder Eus Witlox een aangekondigde beeldvormende avond over het buurthuis wilde schrappen. De gemeenteraad stak daar een stokje voor en dus komt er op 27 februari alsnog zo’n avond. Aan de opzet daarvan wordt gewerkt. Op verzoek van Hart wordt in ieder geval de schrijver van de notitie uitgenodigd.

Het draagvlak in de wijk is groot voor het programma van eisen, zoals dat in de notitie is vastgelegd. Dat is te danken aan het feit dat de schrijver de relevante organisaties en groepen in de wijk als zijn opdrachtgever beschouwde: Stichting Kajuit, Senioren Boschweg, KBO Boschweg, Stichting Bloemenwijk, Stichting Woonservice Boschweg/het Gasthuis en Stichting Wijkraad/Grevekeur. Ook Speel-O-Theek De Ballon was bij de totstandkoming van het stuk betrokken.

Impasse

Samen wisten ze afgelopen zomer een langdurige impasse te doorbreken. De Kajuit en de voormalige school kunnen niet allebei openblijven en de vrijwilligers achter die gebouwen wilden lange tijd niet tot een vergelijk komen. In juni 2017 werd dat alsnog bereikt: De Kajuit zou worden opgegeven en de voormalige school zou het nieuwe buurthuis worden. Een verrassende koerswijziging door het College maakte een einde aan de rust en het zo moeizaam verkregen draagvlak: de wethouder liet begin dit jaar weten alsnog onderzoek te willen doen naar de mogelijkheid om iets van De Kajuit te maken. Die keuze wordt niet gevoed door de notitie, zo blijkt nu.

UPDATE 23 FEBRUARI: Het College heeft besloten het rapport toch maar te delen met de gemeenteraad. In een toelichting bekennen burgemeester en wethouders dat ze dit eigenlijk pas later wilden doen, ná de beeldvormende avond dus over het buurthuis. Die bijeenkomst wordt komende dinsdag gehouden in het raadhuis in Sint-Oedenrode. Aaanvang 19.30 uur.

Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

24 januari 2024

Wat jammer nou dat er weer slecht nieuws is over ’t Spectrum in Schijndel. Wat Hart betreft is het glas…

22 januari 2024

Een motie over het openhouden van de gemeentelijke balies in Sint-Oedenrode en Schijndel kan het college naar eigen zeggen niet…

4 januari 2024

Waar het alsmaar over gaat in de lokale politiek: woningbouw. Wat Hart betreft moet het vooral gaan over woningbouw in…

27 december 2023

De tijd dat het lichaam van een overledene per definitie eindigde op een kerkhof is verleden tijd. Maar hoeveel keuze…