Dit gaat over meer dan het Oranjecomité

zondag 30 december 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

Het Schijndelse Oranjecomité stopt er vanwege nieuw gemeentelijk beleid mee. ‘Hart voor Schijndel’ verdiepte zich in de zaak en stelt vast dat er meer op het spel staat dan het Oranjecomité. Burgerschap en de identiteit van dorpen staan lijnrecht tegenover de centralisatiedrift en hoogmoed van het College.

In het allerlaatste artikel van 2018 luidt Hart de noodklok. Aanleiding is de opheffing van het Oranjecomité Schijndel, zoals een paar dagen geleden aangekondigd in het Brabants Dagblad. Lambèr Gevers, raadslid van Hart, deed navraag bij het comité en dat leidde tot een ontluisterend relaas.

Grootschalig

Zoals bekend heeft het comité belangrijke taken bij onder meer koninklijke onderscheidingen en de dodenherdenking. Die taken komen te vervallen, want het College heeft besloten dat de onbezoldigde medewerkers van het comité niet meer nodig zijn. Wat hen rest is het organiseren van een kaartmiddag en het fietsdefilé voor kinderen. De rest, zo werd bekendgemaakt door de gemeente, doet de afdeling kabinetszaken voortaan wel.

En dan is er nog het gezamenlijk bal voor gedecoreerden. Dat wordt al twee jaar lang georganiseerd op gemeentelijk niveau en betekende al een aderlating voor de dorpen. ‘Dicht bij de mensen’ werd daarmee al eerder vervangen door efficiënt en grootschalig.

Zuinig

Discussie was amper mogelijk, zo vernam Hart. In november al stuurde het comité een brief aan het College. De inhoud komt erop neer dat het voor de leden zo niet meer hoeft. Het antwoord was een zuinig, kort briefje. Later werd gemeld dat een van de wethouders zou bellen. Wat hij of zij niet deed.

Wat Hart betreft is dit relaas illustratief voor hoe kleinschaligheid en burgerschap binnen de gemeente onder druk komen te staan. Bij de start van Meierijstad is door zowat alle betrokkenen benadrukt dat de identiteit van de dertien dorpen, inclusief hun kleinschalige activiteiten, gekoesterd zouden worden. In de praktijk gebeurt het tegenovergestelde.

Genegeerd

Meierijstad moet, ondanks dat ze dat feitelijk niet is en nooit zal worden, het aanzien van een stad krijgen. Met de schaalvergroting, allure (citymarketing en zo) die daar volgens het College bij horen. Daarmee worden de lokale samenlevingen in dorpen en wijken genegeerd. Of nee, erger: ze worden bestreden.

Het Oranjecomité heeft Hart informeel laten weten dat het niet meer nodig is om haar opheffing op de politieke agenda te zetten. De fractie beraadt zich erover. Want dit lokale comité is misschien niet meer te redden, we kunnen het incident wel aangrijpen om het College wakker te schudden en aan te sporen haar koers drastisch en snel te verleggen.

Door – heel vanzelfsprekend en tegelijkertijd helaas enorm vernieuwend – ervoor te kiezen er voor de dorpen en dorpsinwoners van Meierijstad te zijn in plaats van voor het merk Meierijstad.

 

 

Hart wenst iedereen ondanks dit sombere verhaal een fijne jaarwisseling en het allerbeste voor 2019.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…