Dit zijn de losse eindjes van 2020

dinsdag 29 december 2020Leestijd: 4 tot 5 minuten
Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…

Wat voor heikele thema’s en andere losse eindjes hevelen we van 2020 over naar 2021? Hart zet ze op een rijtje.

Vorig jaar presenteerde Hart maar liefst 34 losse eindjes. Wie wat bewaart, die heeft wat – dankzij het artikel kunnen we teruglezend vaststellen dat we met sommige onderwerpen geen steek verder zijn gekomen.

Zo schreef Hart op 6 januari 2020 dat er een onderzoek moet komen naar mogelijke verbeteringen voor het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Dat onderzoek kwam er nog net in 2020, maar een besluit is er nog niet gekomen. Er zit niet echt vaart in dus.

Het bestuurscentrum haalt nog nét de top 10 van losse eindjes waar we in 2021 mee aan de slag moeten.

1. Duurzame energie

De overstap naar duurzame energie gaat tergend traag en kan tegelijkertijd amper sneller. In het bijna afgelopen jaar zijn locaties aangewezen waar mogelijk 50 hectaren aan zonnepanelen worden geplaatst. Volgend jaar mogen de initiatiefnemers met omwonenden in overleg om draagvlak te creëren.

Verder volgt in 2021 het aanwijzen van locaties voor windturbines. Ook wordt een begin gemaakt met het uitvoeren van de zogeheten Transitievisie Warmte, oftewel het van het gas halen van woningen.

Na corona was ‘zon en wind’ in 2020 het belangrijkste lokale politieke thema. In 2021 zal dat niet anders zijn.

2. Corona

Voor 2021 is € 1 miljoen gereserveerd voor de gevolgen van corona die niet worden vergoed door het rijk. Het is de vraag of dit bedrag genoeg is. Alles hangt af van de vraag of het bedrijfsleven, waaronder de horeca en de evenementenwereld, weer snel de mouwen mag opstropen. En of het vaccinatieprogramma een beetje vlot loopt.

3. Buitengebied

Daar waar de minste mensen wonen, zijn de politieke uitdagingen het grootst. Boeren moeten zich aan de strengere milieuregels houden en stoppen steeds vaker met hun bedrijf. Wat dan weer leidt tot de vrijkomende agrarische gebouwen. Dan is er nog de discussie over zonnepanelen en windturbines: die komen vrijwel zonder uitzondering in het buitengebied. Nog zo’n thema: de strijd tegen ondermijning, tegen illegale drugslabs in boerenstallen.

Overigens wonen er in het Meierijstadse buitengebied altijd nog 10.000 mensen. Eén op de acht inwoners van onze gemeente woont buiten de bebouwde kom.

4. Burgerparticipatie

Als er tussen gemeentebestuur en inwoners iets mis ging, dan zat het bijna altijd in de communicatie. Of beter: in problemen rond de inbreng van inwoners. Of het College vergat om inbreng te vragen of inwoners hadden het gevoel dat er met die inbreng niks was gedaan. In 2021 moet dat echt beter.

5. Omnipark Erp

Dit wordt vuurwerk, voorspelt Hart. Het geld voor de voorbereiding is door de raad al toegekend en dus wordt het nu tijd voor de uitvoering van Omnipark De Brug in Erp. Het besluit daartoe zou deze maand worden genomen. Daar kwam het niet van. Het staat nu op de agenda voor de raadsvergadering van eind januari. Heel concreet lijkt het raadsvoorstel niet.

6. Woningbouw

Meierijstad is in 2020 begonnen met een inhaalslag op het gebied van woningbouw. De verwachting is dat de gemeente daar het komend jaar enthousiast mee doorgaat. Er wordt meer gebouwd dan oorspronkelijk gepland. En ja, dat is altijd nog te weinig om aan de grote vraag naar huizen en appartementen te voldoen.

7. Economie

Het College worstelde zowat heel 2020 met het schrijven van de sociaaleconomische visie. De pijn zit in het vinden van de balans tussen economie en alle andere zaken die het leven en de wereld de moeite waard maken.

Hart heeft zich in het bijna afgelopen jaar ontpopt als pleitbezorger van mensen die ondanks economische groei maar niet aan werk komen. Omdat ondernemers het nog altijd vertikken om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.

8. Centrum Veghel

Meierijstad heeft de twijfelachtige eer dat hier zo ongeveer het meest problematische winkelhart van Nederland is te vinden. Dat bedenkt Hart niet, maar is verkondigd door een adviesbureau dat het centrum van Veghel onder de loep naam. Dat centrum moet fors kleiner worden en dat kost de komende jaren nog heel wat kruim.

9. Bestuurscentrum

Ruim een jaar nadat het College besloot tot een onderzoek naar mogelijke verbeteringen aan en in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, zijn we nog amper verder. Het onderzoek is uitgevoerd en leidt tot diverse scenario’s. Welk scenario wordt uitgevoerd? Geen idee.

En dan is er nog de vraag wat we met al die lege ruimten doen. Het komend jaar gaat het er vast over.

10. Schone lucht

Hoe schoon is de lucht in Meierijstad? Hart nam onlangs het initiatief tot ‘Samen Meten Meierijstad‘, een project waarbij inwoners de kwaliteit van de lucht rond hun eigen huis meten. Bijna zeventig mensen meldden zich aan. Op 5 januari komt een kersverse werkgroep online samen om de plannen verder te bespreken.

 

Hart wenst u een fijne jaarwisseling, Op 3 januari melden we ons weer.

 

Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…