Dossier kermis: hoe Roy de strijd verloor

woensdag 21 november 2018Leestijd: 5 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

De Schijndelse kermis blijft op de Steeg. ‘Hart voor Schijndel’ zet uiteen hoe initiatiefnemer Roy van der Steen de strijd verloor tegen kermisondernemers, de kermismeester en een tegenwerkende gemeente Schijndel. Lees en huiver.

Het College besloot gisteren dat de kermis niet naar het centrum komt. Dit gebeurde met redenen, waarvan een aantal er formeel niet toe doet. Zo laat het College weten dat een meerderheid van de kermiswerkgroep tegen verplaatsen is. Daarbij tellen ze de stem van vertegenwoordigers van de kermissen van de Boschweg en Wijbosch dus even zwaar als die van Roy en zijn medestanders.

Maar belangrijker: de mening van de werkgroep doet er niet toe, want daarover heeft de toenmalige gemeenteraad van Schijndel niks vastgelegd. Die raad besloot tot het verplaatsen van de kermis voor een proefperiode van drie jaar. Er moest slechts aan negen voorwaarden worden voldaan en daarbij staat niks over een werkgroep. Overigens zegt het College ook dat het om veiligheidsredenen is en die voorwaarde stond er weer wel bij.

Hart-gemeenteraadslid Lambèr Gevers noemt het besluit triest. ‘Dit is het sluitstuk van een bijna drie jaar durende strijd van Roy en zijn medestanders. Een strijd die Roy verloor.’

We zetten uiteen wat er waarom misging.

1. Het burgerinitiatief maakte een valse start.

Nadat Roy destijds in Schijndel had gepleit voor verplaatsing van de kermis naar het centrum en een raadsmeerderheid gecharmeerd bleek van dat idee, maakte toenmalig wethouder Bart Claassen (CDA) er een burgerinitiatief van. Een leuk idee, want het betekent dat burgers handtekeningen verzamelen en dat de raad vervolgens verplicht is over het ingediende idee een besluit te nemen.

De wethouder bedacht een geheel eigen betekenis voor het begrip burgerinitiatief: Roy en zijn gelijkgestemden moesten de hele verplaatsing tot in detail uitwerken: draagvlak regelen, veiligheid garanderen, techniek organiseren, een kostenplaatje maken en attracties intekenen. Dat is werk voor professionals. Roy en zijn vrienden stroopten ondanks dat de mouwen op en gingen aan de slag. Vele honderden uren werk gingen er inzitten.

2. Gemeente Schijndel werkte tegen.

Vanuit de gemeente werd Roy bij die megaklus fors tegengewerkt. De tegenwerking bestond uit het steeds maar weer terugsturen van rapportages van Roy. Voorbeelden te over. Neem de elektriciteitsvoorziening. Roy moest zelf uitzoeken hoeveel stroom er nodig is en wat voor schakelkast er daarom bij Essent moet worden besteld. Nogmaals: dit is werk voor specialisten. Toen hij het uiteindelijk voor elkaar kreeg, werd zijn stuk teruggestuurd. Of hij een foto van zo’n kast kon regelen. Want die moest er toch echt bij. Geen idee waarom, maar het zorgde weer voor uren werk.

Ander voorbeeld: de tekening van de attracties werd afgekeurd, want het document moest aan specifieke softwarematige eisen voldoen. Iets met vectorbestanden of zo. Roy toog naar een professional en trok de portemonnee. De gemeente betaalde geen cent mee. Want burgerinitiatief.

Later liet de toenmalig wethouder aan de huidige fractievoorzitter van Hart weten dat het stuk inhoudelijk dan misschien wel deugde, maar niet ambtelijk was geschreven. Nogal wiedes, het stuk is op initiatief van de wethouder geschreven door iemand die zich dag in dag uit het leplazarus werkt in de bouw en geen rapporten tikkende ambtenaar is.

3. Roy werd gecensureerd.

Een belangrijk onderdeel van het voorstel van Roy betrof de financiën. Roy houdt niet van half werk en zocht nauwkeurig uit wat de kermis nu kost. Daarbij stuitte hij op een onwaarschijnlijk hoge post met betrekking tot personele ondersteuning vanuit de gemeente. De eerste besparing was dan ook snel gevonden. Het mocht echter niet in het stuk. Vanuit het toenmalig College kwam de mededelingen dat dit te gevoelig zou liggen.

Over die personele ondersteuning kunnen we trouwens nog een paar artikelen schrijven. Komt mogelijk later nog wel. Eerst maar even naar punt 4.

4. Kermisbonden gingen over de schreef.

In vrijwel alle gemeenten moeten exploitanten elk jaar weer inschrijven voor een plek. Dat is fijn voor de gemeente en de bezoekers. Het maakt de kans op goede inkomsten groter en het houdt de kermis fris en verrassend. In Schijndel werd gewerkt met driejarige contracten, die ook nog eens stilzwijgend werden verlengd.

Het resultaat: zekerheid van de kermisondernemers, een kermis die al dertig jaar hetzelfde is, gemarkeerde hoekjes voor de botsautokraam in het wegdek (lekker makkelijk) en een kermismeester die jaar na jaar kan vertrouwen op hetzelfde, vergeelde draaiboek.

De tegenwerking van de kermisbonden bestond onder meer uit het verspreiden van valse berichten. Zo liet een van de bondsmensen tijdens een raadsvergadering weten dat de gemeente waarschijnlijk wel € 25.000 voor het rapport van Roy had betaald. Kul. Allemaal vrijwilligerswerk en dat kostte die vrijwilligers zelfs geld – onder meer voor het opnemen van vrije dagen voor overleg met bonden, kermismeester en ambtenaren die dat allemaal in betaalde werktijd deden.

En dan zijn er nog de kermismensen zelf. Eén van hen bestond het om het gebaar van het doorsnijden van een keel te maken toen hij Roy op de kermis zag.

5. Te weinig inspanning om het voor elkaar te krijgen.

De verplaatsing was bijna rond, toen landelijk nieuwe regelgeving werd afgekondigd met betrekking tot de veiligheid rond evenementen. Attracties moeten vanwege die regels voortaan vier meter van gebouwen staan. Het is de reden dat nogal wat plekken in Schijndel afvallen en het College onlangs nog bedacht de kermis op twee locaties te houden: op de Markt en de Steeg. Om er niet twee aparte kermissen van te maken, zouden die locaties verbonden worden door activiteiten in de Vicaris van Alphenstraat. In een gespreksverslag las Hart dat Roy maar wat moest bedenken voor dat deel. De gemeente zag het blijkbaar niet als haar verantwoordelijkheid.

En dan is er nog de manier waarop wordt omgegaan met de kritiek van de brandweer. Veiligheid is enorm belangrijk en dus lijkt het logisch dat de gemeente het brandweeradvies overneemt en een verplaatsing afwijst. In werkelijkheid schuiven tig gemeenten dit soort adviezen terzijde, zoals Den Bosch. Daar voert de kermis door behoorlijk smalle straten.

De gemeente Den Bosch spant zich in om evenementen ondanks de brandweeradviezen door te laten gaan. Zo zijn hulpdiensten van brandweer en ambulance bij evenementen op het Pettelaarpark in Den Bosch óp het terrein geplaatst, omdat de toegangsweg volgens de nieuwe regels te smal is. En er zijn meer oplossingen denkbaar.

Hoe nu verder?

De kermis moet verplaatst. In zijn onderzoek heeft Roy bewezen dat er onder de inwoners draagvlak is. Niet alleen van de kermisbezoekers, maar ook van de mensen die aan het nieuwe kermisgebied wonen. Dat Schijndelaren de kermis willen verplaatsen, staat dus niet meer ter discussie.

En dus borrelt de vraag op hoe we nu verder moeten. Hart kan het niet verkroppen dat Roy de strijd verliest vanwege aantoonbare obstructie en gebrek aan inzet van diverse betrokkenen. Lambèr ziet een oplossing in de brief die Roy vlak voor het negatieve besluit schreef. ‘Die brief is een handreiking, want Roy toont begrip voor de twijfels over veiligheid. En hij heeft een oplossing: over een of enkele jaren is het centrumdeel voor café De Hopbel opgeknapt en zal er mogelijk meer ruimte zijn voor attracties. De kans is aanwezig dat dan aan de strenge veiligheidseisen kan woorden voldaan. Laten we wachten op die reconstructie’.

College en gemeenteraad hebben volgens Hart de plicht daarvoor te zorgen. Omdat het formeel is besloten door de Schijndelse raad. En omdat een klein groepje burgers manmoedig verzet bood tegen gemeente en kermisondernemers. Lambèr: ‘Eén ding is zeker: het dossier kermis is nog niet gesloten’.

 

Hieronder het persbericht van de gemeente.

 

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…