Dumpen huisvuil: huftergedrag

zaterdag 13 april 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

Beste bewoner uit de wijk Boschweg die regelmatig stiekem restafval naast de kledingcontainer van Het Goed in die wijk zet: we weten wie u bent en er komt een moment dat iemand u op de foto zet.

Op de hoek Papaverstraat-Clematisstraat in Schijndel was het vanmorgen weer raak. Bij een oppervlakkige beschouwing leek het om kleding te gaan, die niet meer in de container van Het Goed past. De grijze zakken zitten echter tjokvol huisvuil. Van diverse kanten vernamen we wie een van de zeer regelmatige daders is van dit soort dumpingen. En dan is er nog de vrouw die in dezelfde wijk meerdere malen per week zakken vol huisvuil uit haar fietstassen trekt en ze bij de vuilnisbak zet.

Groeiend probleem

Navraag bij een van de buurtadviseurs leert dat het een groeiend probleem is: illegale dumpingen van restafval op diverse locaties in de dorpen en wijken van Meierijstad. Hij rept zelfs van het aan de weg zetten van kapot glas, incontinentiemateriaal en accu’s. Wat uiteindelijk door mensen van de IBN en WSD moet worden opgehaald. ‘Hart voor Schijndel’ ergert zich er groen en geel aan en weet dat veel inwoners dat ook doen.

Hier en daar wordt beweerd dat het ligt aan het nieuwe afvalbeleid. Dat het ophalen van afval te veel geld zou kosten voor inwoners, horen we dan. Hart is het daar niet mee eens. Op de hoek Papaverstraat-Clematisstraat is dit al jaren aan de gang. Daarbij komt dat de kosten zonder winst een op een worden doorbelast aan de inwoners. Daar komt nog eens bij: zijn te hoge prijzen in een winkel een geldig excuus om daar te gaan jatten?

Geen excuses

Hoe u ook over tarieven, de grootte van de kliko’s of de ophaalfrequentie denkt – het zijn geen excuses om rommel te dumpen. Wie zoiets doet, laat de gemeenschap opdraaien voor het ophalen van het afval, zorgt voor verloedering van buurten en is verantwoordelijk voor de toename van ratten.

Huftergedrag, iets anders is het niet.

Hart is er in het algemeen niet zo van dat burgers elkaar gaan bespieden, maar in dit geval vinden we dat het publieke belang zwaarder weegt dan dat van de betrapte onverlaten. Fotograferen maar dus.

Samen aan de slag

Gelukkig zijn er ook andere en vriendelijkere maatregelen denkbaar. In diverse plaatsen, waaronder Oss en Den Bosch, wordt geëxperimenteerd met het verfraaien van de locaties waar glas-, kleding- en ondergrondse containers staan. Zo worden er hier en daar tuintjes aangelegd, zo nu en dan vanwege het onderhoudsgemak van kunststof. Dat werkt, zo vernam Hart van ambtenaren van de gemeente Den Bosch. Op een heel mooi plekje gooi je toch wat minder snel rotzooi neer.

Wat ons betreft gaan wijkraden samen met buurtcoördinatoren aan de slag om in overleg ideeën te bedenken. Waarbij het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden, in veel gemeenten zijn ambtenaren en andere dames en heren al druk geweest met het bedenken en uitvoeren van ideeën. Hart vindt verder dat de politiek ook haar verantwoordelijkheid moet nemen. Onze fractie schuift in ieder geval graag aan bij zo’n overleg. En zal de wethouder vragen er op korte termijn serieus werk van te maken.

Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…