Een schoolgebouw is geen schoolgebouw

maandag 26 maart 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
16 januari 2022

Het roer moet om bij de huisvesting van basisscholen in Veghel. Veertien basisschoolgebouwen – dat kan écht niet voor een…

19 december 2021

Hart haalde in het vorige verkiezingsprogramma de Afrikaanse zegswijze al aan: ‘It takes a village to raise a child’. Vrij…

1 december 2021

‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG) is ermee gestopt. De verbazingwekkende reden: ‘De doelen zijn bereikt’. Hart denkt dat het anders…

25 oktober 2021

Veghel heeft te veel schoolgebouwen. De gemeente moet schoolbestuur Skipov eens wat meer tegenspreken. Dat vindt Hart. De fractie reageert…

16 oktober 2021

Voorkomen is inderdaad beter dan genezen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de jeugdhulp in Noordoost-Brabant. We doen het in…

Basisscholen in Meierijstad zouden het voorbeeld van Schijndel moeten volgen en educatieve basiscentra vormen. Ook zou het College meer moeten inzetten op schoolgebouwen met ook andere functies.

Dat pleidooi hield gemeenteraadslid Mirjam van Esch afgelopen donderdag tijdens de vergadering van een raadscommissie. Daar stonden diverse onderwerpen met betrekking tot onderwijs op de agenda. Er werden zorgen geuit over de vele piepkleine schooltjes die we in onze gemeente hebben. Kunnen die wel blijven bestaan?

Slimme combinaties

Dat kan zeker, maar dan moeten we wel slimme combinaties bedenken. Een schoolgebouw dat niet alleen schoolgebouw is, maar ook dorpshuis bijvoorbeeld. Of waar de bibliotheek een dependance runt. De kosten van de stenen kunnen dan over die twee functies worden verdeeld. Het is jammer dat wethouder Coby van der Pas (Onderwijs, CDA) bij het begrip multifunctionele accommodatie (MFA) niet verder kwam dan school, buitenschoolse opvang en peuterarrangementen. Dat is geen MFA, dat is een educatief basiscentrum of een kindcentrum.

Vanwege dat onbegrip, snapten we afgelopen donderdag ineens waarom Van der Pas eerder geld voor een MFA bij nieuwbouw van een school was vergeten. Nou staat ze daarin niet alleen. De toenmalige gemeenteraad van Sint Oedenrode kon er ook wat van. Thijs van Zutphen van Lijst Blanco sprak zijn ergernis uit over de bouw van een nieuwe school in Nijnsel en dat daar het best gedateerde dorpshuis vlak voor de fusie is genegeerd. Het resultaat is een peperdure school.

Verkiezingsprogramma

Mirjam haalde er ons verkiezingsprogramma uit 2016 bij. Wat we toen opschreven, is nog steeds actueel: ‘Onderwijs moet nabij, bereikbaar en toegankelijk zijn. We zoeken daarbij de balans tussen kleinschaligheid en kwaliteit. Het onderwijs is een zaak van de schoolbesturen en professionals, maar de gemeente heeft ook belangrijke taken. Die gaan verder dan huisvesting. Zo knokt de gemeente er in de optiek van Hart voor, dat iedereen mee kan doen’.

Ze vervolgde: ‘Schijndel was er met de oprichting van de educatieve basiscentra vroeg bij. Scholen en partners zijn nu bezig met de volgende stap, die van de integrale kindcentra. Hart is er enthousiast over, maar vraagt aandacht voor de fusiegemeenten. Daar zijn vaak veel kleine scholen te vinden. Het is zaak dat het onderwijs daar niet achterop raakt en vergelijkbare synergie creërende samenwerkingsverbanden smeedt als in Schijndel. De gemeente heeft daarin een belangrijke rol, onder meer als financier van de huisvesting’. 

Wat die kleine scholen betreft, doelen we niet alleen op de kleine kernen. Ook Veghel heeft op dit gebied nog een enorme inhaalslag te slaan. Scholen zouden daar op het gebied van huisvesting veel meer kunnen samenwerken. Twee basisscholen in één gebouw, die dankzij andere functies ook nog eens een integraal kindcentrum vormen. En als er dan toevallig nog een andere maatschappelijke functie onderdak zoekt, dan kunnen we er meteen een multifunctionele accommodatie van maken. Maar dat vergt wel visie en inventiviteit van het College.

Lees ook
16 januari 2022

Het roer moet om bij de huisvesting van basisscholen in Veghel. Veertien basisschoolgebouwen – dat kan écht niet voor een…

19 december 2021

Hart haalde in het vorige verkiezingsprogramma de Afrikaanse zegswijze al aan: ‘It takes a village to raise a child’. Vrij…

1 december 2021

‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG) is ermee gestopt. De verbazingwekkende reden: ‘De doelen zijn bereikt’. Hart denkt dat het anders…

25 oktober 2021

Veghel heeft te veel schoolgebouwen. De gemeente moet schoolbestuur Skipov eens wat meer tegenspreken. Dat vindt Hart. De fractie reageert…

16 oktober 2021

Voorkomen is inderdaad beter dan genezen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de jeugdhulp in Noordoost-Brabant. We doen het in…