Eerde: gelukkig hebben we plan B nog

donderdag 9 april 2020Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…

Met een grote mate van flexibiliteit wierp het College gisteravond het ene bouwplan van een school in Eerde in de prullenmand om het andere plan te omarmen. En dat allemaal alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

De Petrus en Paulusschool in Eerde is hard aan nieuwbouw toe. Het College presenteerde hiervoor onlangs een mooi plan, dat voorziet in nieuwbouw tegen en deels in de Antoinus Abtkerk in het dorp. Hart was van meet af aan enthousiast en dat komt onder meer vanwege de brede steun waarvan het College gewag maakte.

A en B

Wat gemeenteraadslid Mirjam van Esch enigszins verbaasde, is dat het College in het raadsvoorstel schrijft over een plan A. Dat suggereert dat er ook een plan B is, maar in het hele voorstel kwamen we dat niet tegen. Sinds de digitaal gehouden vergadering van de raadscommissie Mens en Maatschappij weten we inmiddels alles van plan B.

Dat is mede te danken aan inspreker Patrick Ketelaars. Hij is voorzitter van de dorpsraad in Eerde en vertelde enthousiast over B. Met dat plan krijgt ook de kinderopvang een plek in het gebouw en zo wordt het schoolgebouw een echt integraal kindcentrum. Ook mooi: de kerk wordt via een fraaie corridor verbonden met de huidige pastorie.

Warrig

Na het betoog keek Mirjam vol verwachting naar wethouder Coby van der Pas (Onderwijs, CDA). Want zij had immers plan A aan de raad aangeboden. Maar Van der Pas bleek plotsklaps ook voor plan B. Wat volgde was een ietwat warrig debat, een enorm lang betoog van een van de raadsleden, een schorsing door datzelfde raadslid veroorzaakt (erg bijzonder bij een digitale vergadering) en aan het slot een en al blijdschap.

Want toen stonden de neuzen ineens allemaal dezelfde kant op. De dorpsraad wil plan B, schoolbestuur SKIPOV wil plan B, de politiek wil plan B en de wethouder wil in tegenstelling tot wat haar eigen voorstel beweert ook plan B. Iedereen blij.

Risico’s

Resteert de vraag of plan B geen ongewenste risico’s met zich meebrengt. Past dat plan bijvoorbeeld binnen het afgesproken budget? Ook al geen probleem, verzekerde Van de Pas: eventuele meerkosten worden betaald door de eigenaar van het kerkgebouw, projectontwikkelaar SHAAK.

Nou maar hopen dat SHAAK dat ook weet. Het staat sowieso nog nergens op papier. Voor de raadsvergadering van 7 mei komt dat vast nog. Het neemt niet weg dat enkele fracties toch nog wat extra zekerheid willen en een soort risicoparagraaf in het raadsbesluit willen opnemen.

Lees ook
10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…