En waar moeten de gezinnen dan wonen?

donderdag 21 december 2017Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
17 maart 2023

Een torenflat van ruim 90 meter hoog wil architect Hans van den Tillaart op het Meijerijplein in Veghel bouwen. Van…

6 maart 2023

De keuze van een ruime meerderheid van de gemeenteraad om te streven naar een vierde gemeentelijk zwembad is onverantwoord, betoogde…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

Senioren in een wijk in Veghel verzetten zich tegen de bouw van gezinswoningen ‘met de dynamiek die zij meebrengen’ en in Olland wordt er juist geklaagd over het gebrek aan dat soort huizen. Twee insprekers gaven vanavond de aftrap van een bijeenkomst over wonen.

De raadsleden en raadscommissieleden zouden zomaar het spoor bijster kunnen raken. Want het is bijna niet te doen om overzicht te houden in de ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw in onze gemeente. Het College heeft prestatieafspraken gemaakt met de corporaties, allerlei mensen en groepen zijn bezig met een woonvisie en gisteravond was er een presentatie over wat er de komende jaren zeker, mogelijk en misschien gebouwd kan worden.

Gemopperd

Na afloop werd er door vertegenwoordigers van verschillende fracties stevig gemopperd over het gebrek aan logische verbanden tussen deze onderwerpen. Ook een overkoepelende visie lijkt te ontbreken. We konden het verantwoordelijk wethouder Eus Witlox (Team Meierijstad) niet vragen, want die keek vanaf een plekje aan de kant van de raadzaal zwijgend toe hoe een ambtenaar en een externe deskundige het woord voerden.

De avond begon met twee insprekers. Voorzitter Ad van der Heijden van Dorpsraad Olland hield een boos betoog over de streep die door bouwplannen in zijn dorp zijn gezet. Dat is het gevolg van de aanwezigheid van geitenbedrijven in de directe omgeving. Hoe het nu verder moet, wilde hij weten.

Uitstel

Die vraag hebben wij ook al een maand of wat. Op 17 november stelden we al een vraag naar aanleiding van uitspraken die wethouder Witlox twee dagen daarvoor had gedaan in Olland. Uitspraken over de inzet van het College om de woningbouw daar toch voor elkaar te krijgen. We gunden de wethouder een week uitstel toen de formele antwoordtermijn ruimschoots was overschreden, maar ook die nieuwe deadline werd overschreden. Inmiddels heeft ook het CDA een reeks vragen gesteld.

We zijn niet verbaasd dat de dorpsraad zich gisteravond tot de gemeenteraad richtte met het verzoek of zij de wethouder wil aansporen tot actie. De woordvoerder van Hart verzocht de wethouder om te reageren op de inspreker. Helaas, hij deed er het zwijgen toe. We beginnen behoorlijk getergd te raken over het wegduikgedrag van de wethouder en, zo ontdekten we na afloop: we staan daarin niet alleen.

Veghel

Hoe anders pakte zijn collega Eric van den Bogaard (ook Team Meierijstad) het aan toen een andere inspreekster vroeg om aanpassing van ‘woningbouwplan Paviljoen Scheifelaar 2’ in Veghel. Deze wethouder gaf wel uitleg. De inspreekster was verbolgen over verandering van het bouwplan. Eerst zouden er twaalf patiowoningen komen voor senioren, inmiddels zijn de plannen gewijzigd in 24 rijtjeswoningen voor gezinnen. Van den Bogaard legde uit dat beide plannen passen binnen het bestemmingsplan en het daarom in de lijn der verwachting ligt dat de projectontwikkelaar met die gezinswoningen aan de slag kan. Daar lijkt ons helemaal niks mis mee.

Waar wel wat mis mee is, zijn de afspraken die met de woningcorporaties zijn gemaakt. Die zijn mager en vaag. Maar vooral vinden we het hele woningbouwbeleid een ondoorzichtig rommeltje. Misschien moesten we de wethouder maar eens vragen om het allemaal uit te leggen en om zijn visie te geven.  

Lees ook
17 maart 2023

Een torenflat van ruim 90 meter hoog wil architect Hans van den Tillaart op het Meijerijplein in Veghel bouwen. Van…

6 maart 2023

De keuze van een ruime meerderheid van de gemeenteraad om te streven naar een vierde gemeentelijk zwembad is onverantwoord, betoogde…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….