Energieneutraal: dat wordt nog een klus

maandag 11 december 2017Leestijd: 3 minuten
Lees ook
3 juni 2023

Meierijstad ‘ontboert’ in hoog tempo. De raad streept binnenkort waarschijnlijk weer drie agrarische bestemmingen door. Er gaat zowat geen raadsvergadering…

26 mei 2023

De gemeenteraad heeft de zoveelste aanval op natuurgebied Wijboschbroek afgeslagen. Er komen geen windturbines. De kans is klein dat er,…

23 mei 2023

Er bestaan serieuze plannen om een installatie voor het scheiden van afval te bouwen ergens in de buurt van Meierijstad….

13 mei 2023

Het evenementenbeleid van Meierijstad voldoet nog altijd niet aan de adviezen die Hart in 2018 gaf. Waarom is er bijvoorbeeld…

10 mei 2023

Met nieuw beleid zet het college grote stappen voorwaarts op het gebied van het opwekken van duurzame energie. Een jaar…

Het wordt een gigantische klus om de hele gemeente Meierijstad energieneutraal te maken. Kosten: € 200 miljoen per jaar tot en met 2050. En dat is volgens een rapport nog niet eens de grootste opgave.

Dat rapport is ‘Meierijstad Energieneutraal’ (zie download onderaan dit artikel) en is in opdracht van de gemeente geschreven door de Omgevingsdienst Brabant Noord (OBDN). Afgezet tegen de huidige jaarlijkse energierekening van ongeveer € 230 miljoen is het geld nog wel bijeen te schrapen, maar de ‘uitdaging ligt vooral bij de realisatie van het omvangrijke maatregelenpakket door inwoners, bedrijven en instellingen’, aldus de OBDN. ‘ En bij een goede ruimtelijke inpassing en acceptatie daarvan door de omgeving.’

Geen keuze

Je zou er moedeloos van worden. Tegelijkertijd hebben gemeente, bedrijven, instellingen en inwoners geen keuze: we moeten de doelstellingen van Parijs halen. En al waren die doelstellingen er niet: de klimaatverandering schreeuwt om snelle actie. Daarom wil het College dat Meierijstad in 2050 energieneutraal is. Om dat te realiseren hebben we 64 grote windturbines nodig, twee biomassacentrales, 105 hectare aan zonnepanelen, één geothermieproject en o ja – alle ruim 32.000 huizen moeten energieneutraal worden.

Gelukkig is er al het een en ander gebeurd, al houden de resultaten tot op heden niet over. Landelijk komt 5,3 procent van de energie uit onuitputtelijke bronnen, zoals de verbranding van biomassa. In Brabant is het 6,8 procent en Schijndel doet het zelfs nog beter: 8,7 procent. Helaas halen de cijfers van de voormalige fusiegemeenten Sint-Oedenrode en Veghel het gemeentelijk gemiddelde flink omlaag en komen we uit op slechts 3,5 procent.

Korte termijn

Dat is niet best. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het College dat ze wil zoeken naar zogeheten boegbeelden. Samen met die, vast en zeker inspirerende, dames en heren wil het College ‘het gesprek aangaan’ met bedrijven, instellingen en inwoners. Het College volgt daarmee het advies op van de ODBN. In dat advies staat verder dat er een plan moet komen voor de korte termijn en dat is dan de periode tot en met 2023.

Wat ons betreft kan en moet de gemeente de komende jaren het een en ander doen. Zo kan ruimte worden gecreëerd voor de plaatsing van zonnepanelen. Bij de bespreking van het coalitieakkoord deed ‘Hart voor Schijndel’ al de suggestie om hiervoor een deel van de enorme hoeveelheden onverkochte industriegrond te gebruiken. Verder kan het verduurzamen van huurwoningen steviger worden benoemd in de prestatieafspraken met woningcorporaties. Ons idee: vanaf heden is ‘nul op de meter’ een vanzelfsprekend onderdeel van elke woningrenovatie door Huis & Erf, Wovesto of Area. En dan is er nog wat de gemeente zelf kan doen. De gebouwen, openbare verlichting en de dienstkilometers van ambtenaren zijn slechts goed voor 0,9 procent van het totale energieverbruik in Meierijstad – maar alle beetjes helpen.

145.407 huizen

ODBN rekent in haar rapport voor wat er moet gebeuren als er louter wordt gekozen voor alleen windturbines (geen 64 maar 454), alleen zonnepanelen (geen 846.000 oftewel 105 ha, maar 12,8 miljoen oftewel 2.074 ha.) of alleen energie-neutrale woningen. In het laatste geval moeten we in Meierijstad 145.407 huizen aanpakken.

De ODBN voegt er fijntjes aan toe: ‘De gemeente Meierijstad heeft overigens slechts 32.658 woningen’.

Lees ook
3 juni 2023

Meierijstad ‘ontboert’ in hoog tempo. De raad streept binnenkort waarschijnlijk weer drie agrarische bestemmingen door. Er gaat zowat geen raadsvergadering…

26 mei 2023

De gemeenteraad heeft de zoveelste aanval op natuurgebied Wijboschbroek afgeslagen. Er komen geen windturbines. De kans is klein dat er,…

23 mei 2023

Er bestaan serieuze plannen om een installatie voor het scheiden van afval te bouwen ergens in de buurt van Meierijstad….

13 mei 2023

Het evenementenbeleid van Meierijstad voldoet nog altijd niet aan de adviezen die Hart in 2018 gaf. Waarom is er bijvoorbeeld…

10 mei 2023

Met nieuw beleid zet het college grote stappen voorwaarts op het gebied van het opwekken van duurzame energie. Een jaar…