VEGHELSEDIJK

Erps plan zonder sociale woningbouw

zaterdag 28 januari 2023Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

Aan de Veghelsedijk in Erp komen wel nieuwe huizen, maar geen sociale. Een grote meerderheid in de raad doet er schouderophalend over.

Al sinds 2018 is het dankzij een initiatief van Hart regel dat elk woningbouwplan van minstens vier huizen voor 25% uit sociale woningbouw bestaat. Lukt dat niet, om wat voor reden dan ook, dan levert de initiatiefnemer een financiële bijdrage aan een fonds waarmee andere projectontwikkelaars zonder al te veel winstderving wel aan die plicht kunnen voldoen.

Aan de Veghelsedijk worden zeven huizen gebouwd en geen ervan valt in de categorie sociaal. Ook van een bijdrage aan het zogeheten vereveningsfonds is geen sprake. De reden is dat het bouwplan dateert van 2010, lang voor die nieuwe regels werden bedacht. Daar is, beseft Hart, niks aan te doen.

Informatieplicht

De SP greep het raadsvoorstel aan om het college te vragen om de gemeenteraad elke keer te informeren als van de afspraak van 25% sociale woningbouw wordt afgeweken. De raad kan dan besluiten het te accepteren of kan op haar strepen gaan staan.

Die informatieplicht komt er niet, want behalve de SP stemden alleen D66 en Hart ermee in. Hart-raadslid Laurens van Voorst was er afgelopen donderdag verbolgen over. ‘Waarom is een raadsmeerderheid erop tegen dat het college een seintje geeft als een raadsbesluit wordt genegeerd?’

Tot zijn verbazing reageerde geen enkele fractie op die vraag. Janine Heijsterkamp (fractie Hier) had even daarvoor laten weten dat het afwijken van raadsbesluiten beschouwd moet worden als uitvoering. ‘En dat is aan het college’. ‘Nee’, reageerde Laurens, ‘dat is aan de raad’. Ook daarop geen reactie.

De motie van de SP haalde het niet. Het bouwplan zelf gaat door, trouwens ook dankzij Hart – want het is een feit dat de regels van 25% en het vereveningsfonds niet gelden voor initiatieven van voor 2018. Er is dan ook geen reden om het plan af te keuren.

Bunders

Hart stemde tijdens de raadsvergadering als enige partij tegen de nieuwbouw van basisschool De Bunders in Veghel. Fractievoorzitter Mirjam van Esch liet in een stemverklaring weten dat Hart voor goede schoolgebouwen is, maar dat juist in dit deel van het dorp er veel kleine schooltjes zijn.

Hart vindt dat ze er goed aan doen om, met behoud van zelfstandigheid, samen één pand te delen. In Schijndel gebeurt dat al en in Sint-Oedenrode gaat het gebeuren. Het is zorgelijk dat de Veghelse scholen met steun van schoolbestuur, college en gemeenteraad blijven hangen in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Foto: Veghelsedijk 10a (Google Streetview)

Lees ook
20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…