Fazant kan rustig broeden in Veghel

woensdag 22 april 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
1 juli 2022

Provincie en regio werken aan een beleid om gigantische logistieke bedrijven te weren. Hart is er nog niet helemaal gerust…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

22 juni 2022

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart hier het weinig bekende verhaal over wat er aan de aanleg…

20 juni 2022

De illegale sulfaatlozingen van melkproducent FrieslandCampina in Veghel boeien de Meierijstadse eindbaas handhaving, burgemeester Kees van Rooij, amper. Die conclusie…

18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…

Deze foto is gemaakt door een inwoonster van Veghel. Op het terrein van de voormalige LTS aan de Spoorlaan in dat dorp hebben deze mannetjesfazant en zijn vrouw een vaste woonplek gevonden. Het fraaie paar zou bedreigd worden door bouwwerkzaamheden. Dat lijkt gelukkig niet het geval.

Zowel vorig voorjaar als onlangs vroeg de Veghelse aandacht voor de vogels. Ze stelt dat de werkzaamheden het broeden verstoren. Zonder dat letterlijk te benoemen, lijkt ze een oproep te doen om de bouw te staken. Ze spreekt van een verstoring van het natuurlijk evenwicht en, schrijft ze, ‘dat is behoorlijk ernstig’.

Oude dag

Eerder al noemde ze op Facebook de bouw van 21 sociale huurwoningen in Veghel ‘een schofterig plan’. Toen ging het echter niet om de fazanten, maar om de ‘gewenste rust op onze oude dag’. De Veghelse woont vlakbij de beoogde bouwlocatie.

Die bouw van de woningen gaat door, dat is zo goed als zeker. Op 7 mei neemt de gemeenteraad van Meierijstad een besluit over de wijziging van het bestemmingsplan om die bouw mogelijk te maken. Nu al is bekend dat het een hamerstuk wordt. Dat betekent dat er geen wijzigingsvoorstellen of moties worden ingediend met betrekking tot dit agendapunt. Waarschijnlijk wordt het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Broedseizoen

Overigens is er door het College wel geluisterd naar kritiek vanuit de omgeving. Zo is het ontwerp van de huizen aangepast, zodat de woningen beter aansluiten bij de omgeving.

Bij de ingediende bezwaren ging het ook over de flora en fauna en daarbij is het broeden van vogels genoemd. Daar wordt rekening mee gehouden, zo is te lezen in de uitgebreide beantwoording van de ingediende zienswijzen. Tijdens het broedseizoen wordt er niet gebouwd.

Jagen

Overigens is de fazant geen beschermde soort. De vogel is zelfs een exoot, een vogel die hier oorspronkelijk niet ‘hoort’. Het oorspronkelijke leefgebied loopt van Oost-Europa tot ver in Azië. Fazanten zijn door mensen hierheen gebracht. Tot op de dag van vandaag worden ze uitgezet met het doel erop te jagen. Dat uitzetten is trouwens verboden.

Hart is blij met het bouwplan, aangezien de behoefte aan sociale huurwoningen in Meierijstad groot is. Liever nog hadden we gezien dat dit soort nieuwe huizen in Schijndel verrijst – de woningnood is hier enorm en concrete plannen zijn er amper. Hart schreef er de afgelopen tijd al vaker over.

Raadsvergadering

Het voorstel komt voorbij tijdens de raadsvergadering van 7 mei a.s. Die wordt naar verwachting online gehouden en begint om 19.30 uur. De vergadering kan live worden gevolgd via de website Meierijstad.nl.

 

Lees ook
1 juli 2022

Provincie en regio werken aan een beleid om gigantische logistieke bedrijven te weren. Hart is er nog niet helemaal gerust…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

22 juni 2022

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart hier het weinig bekende verhaal over wat er aan de aanleg…

20 juni 2022

De illegale sulfaatlozingen van melkproducent FrieslandCampina in Veghel boeien de Meierijstadse eindbaas handhaving, burgemeester Kees van Rooij, amper. Die conclusie…

18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…