Gemeente houdt wel/geen geld over

donderdag 7 juni 2018Leestijd: 2 minuten
Lees ook
24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

Op de dag dat het College vertelt dat de gemeente in 2017 maar liefst € 21 miljoen overhield, wordt een winstwaarschuwing de wereld in geslingerd. Houdt de gemeente nou wel of geen geld over?

Wij van ‘Hart voor Schijndel’ wreven ons in de ogen. Lazen we dat goed? Ja, we lazen het goed in de jaarrekening van 2017: Meierijstad sloot dat jaar af met een positief resultaat van ruim € 21 miljoen. Dat is het gevolg van nieuwe regels voor begrotingen en jaarrekeningen.

Die regels bepalen dat gemeenten winst op het beheer en de verkoop van grond soms eerder moeten boeken. Gebeurde dat vroeger als een project helemaal klaar is, nu moeten gemeenten ook winst noteren als slechts een deelproject is afgesloten. Het leidde in het geval van grootgrondbezitter Meierijstad tot een plus van bijna € 17 miljoen. Er komen nog wat andere boekhoudkundige meevallers bij – zo is bij bepaalde gemeentelijke complexen in het verleden een verlies genoteerd en dat moet nu weer worden gecompenseerd. Het is een ingewikkeld verhaal, maar al dat administratief gedoe leidt tot een positief resultaat van bijna € 21,7 miljoen.

Hoofd boven water

Minstens zo bijzonder is het, dat de gebruikelijke inkomsten (zoals belastingen, gemeentefonds, leges) exact overeenkomen met de uitgaven. Anders gezegd: zonder die boekhoudkundige meevallers had de gemeente maar ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden. Dat is zorgelijk, maar het College had het allemaal nog veel erger verwacht: in 2016 voorspelden burgemeester en wethouders voor 2017 namelijk nog een tekort.

Die sombere voorspelling heeft het College trouwens ook voor 2019. Het Brabants Dagblad stelt om die reden terecht vast dat ons College ‘meer plannen dan poen’ heeft. ‘Hart’ sprak haar bezorgdheid in de gemeenteraad al een paar keer uit over het gemak waarmee het College met geld strooit. We deden afgelopen maart nog aanbevelingen om de verliezen te beperken. In de kadernota, waar we gisteren al wat over schreven, vinden we er weinig tot niets over terug.  

Kadernota

In de krant zegt wethouder Jan Goijaarts (Financiën, CDA) dat het niet erg is dat er teveel geld wordt uitgegeven. Want: ‘we hebben economisch de wind in de rug’. Wat ons betreft zou een gemeente, juist als het mee zit, geld over moeten houden. En zou dat spaargeld ingezet moeten worden als er een recessie komt. De wethouder speelt hoog spel. We vinden nog veel meer van de kadernota, maar dat bewaren we voor de commissievergadering.

Terug naar de jaarrekening van 2017. Daarin vinden we een flinke lijst van afwijkingen ten opzichte van de begroting. Zo gaven we fors meer uit aan pensioenvoorzieningen voor burgemeester en wethouders en vennootschapsbelasting. Meevallers waren er ook, al is bij sommige posten de vraag gerechtvaardigd of je ze wel zo mag betitelen. Neem het onderhoud van wegen, straten en pleinen: door de fusieperikelen kwamen ambtenaren er lange tijd niet aan toe om dat werk te regelen. Het is een van de redenen dat we in Meierijstad met achterstallig onderhoud kampen.

Dashboard

In de begroting is een zogeheten dashboard sociaal domein opgenomen. ‘Hart’ had daarom gevraagd en dus zijn we blij met dit overzicht van de inkomsten, uitgaven en ontwikkelingen op het gebied van Wmo, jeugdzorg en Participatiewet. Het sociaal domein heeft trouwens een eigen, gesloten boekhouding: als er geld overblijft, dan mogen er geen lantaarnpalen van worden gekocht. We hebben voor het sociaal domein een flinke oorlogskas, maar ‘Hart’ weet dat we dat geld nog heel hard nodig hebben. We komen er binnenkort op deze site op terug.

Op 27 juni en 2 juli vergaderen achtereenvolgens de raadscommissie en de gemeenteraad over de jaarrekening 2017, een tussentijdse wijziging van de begroting van 2018 en de plannen voor 2019. Die vergaderingen worden gehouden in het raadhuis van Sint-Oedenrode. Ze beginnen om 19.30 uur.

Lees ook
24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…