Gemeentehuis glipt door onze vingers

woensdag 3 mei 2017Leestijd: ZEVEN MINUTEN, MAAR HET IS DE MOEITE WAARD
Lees ook
30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

12 mei 2024

Alle begrip voor de overlast die de reconstructie Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel met zich meebrengt, maar is de bedachte omleiding wel…

Een democratisch en verstandig besluit over de herbestemming van het voormalige gemeentehuis van Schijndel dreigt door de vingers van ons dorp te glippen. Het College van B. en W. haalt ronduit rare fratsen uit. ‘Hart voor Schijndel’ zet de zaken op een rij en laat u daarna in verbazing achter. Sorry.

Onze belangstelling voor de herbestemming is groot. Dat is niet alleen omdat we nu eenmaal een Schijndelse partij zijn, maar ook omdat Hart destijds het plan bedacht hoe de toekomst van het gebouw geregeld kon worden. Wij stelden vorig jaar voor om belangstellende en belanghebbende mensen samen knopen te laten doorhakken. Dat idee werd destijds overgenomen door College en raad en zo ging er een participatiegroep aan de slag. De toenmalige wethouder bedacht er ook nog bij dat zogeheten marktpartijen met plannen mochten komen.

Perspectief

Nog voor de gemeenteraad van Meierijstad werd geïnformeerd over de resultaten van die trajecten, stond een paar weken geleden een ambtenaar namens het College een ‘wenkend perspectief’ te presenteren. Wij vielen zowat van onze stoel toen we het hoorden. Alsof er geen betrokken inwoners plannen aan het maken waren en alsof er geen ondernemers ideetjes ontwikkelden, vertelde de ambtenaar dat de bibliotheek best naar het gemeentehuis kan.

Het woord bibliotheek viel tijdens die presentatie zo vaak, dat we het idee kregen dat de man aandelen heeft in die organisatie. Dat kan niet natuurlijk, de bieb heeft geen aandeelhouders. Maar we zaten er toch niet zo heel ver naast, bleek toen we op onderzoek gingen. De meneer had ooit in een landelijke werkgroep gezeten die nieuw leven moest blazen in de zieltogende boeken-uitleen. We nemen het hem niet kwalijk dat hij de ruimte nam om zijn stokpaardje te berijden, aangezien de wethouders nu eenmaal politiek verantwoordelijk zijn. En dus verwijten we wethouder Coby van der Pas, die gaat over de herbestemming, dat ze de ambtenarij zoveel ruimte gaf.

Saillant detail: in de presentatie kwam voorbij dat dankzij dit wenkend perspectief het Jan Heestershuis kan blijven bestaan. Geen idee wie waarom ooit heeft bedacht dat dit enige officiële musem van Meierijstad dicht zou moeten. 

Participatiegroep

Overigens kwamen we de verhuizing van de bibliotheek een paar dagen later alsnog tegen in het voorstel van de participatiegroep. Anders dan destijds afgesproken, kwam die groep niet met een concreet plan. In plaats daarvan werden er wat suggesties gedaan. Heel veel suggesties. De verhuizing van de bibliotheek stond er ook tussen. Opmerkelijk is dat we een week of wat later de bieb ook tegenkwamen in de voorstellen van de marktpartijen.

En nou wordt het allemaal erg raar. De voorstellen van de ondernemers kreeg de gemeenteraad niet te zien, we moeten het doen met een samenvatting en verslag van het College. We kunnen dus niet controleren of één van de aanbiedende ondernemers daadwerkelijk heeft voorgesteld om de bibliotheek in het gemeentehuis te vestigen. Het zou kunnen, maar het is wel erg wonderlijk. Bij de marktpartijen gaat het immers om voorstellen waar zij geld mee kunnen verdienen. Van het aanpassen van (een deel van) het gebouw voor de komst van een semi-overheidsorganisatie wordt een projectontwikkelaar financieel niet echt beter, dunkt ons. Marktpartijen willen appartementen, kantoren, horeca of winkels. Die leveren geld op.

Zwalkend

Terug naar de presentatie over dat wenkend perspectief. We hebben het idee dat de spreker het liefst het hele voormalige gemeentehuis vol boeken zou willen zetten, maar hij bedacht dat er nog ruimte was voor andere dingen. Zoals het Klant Contact Centrum van de gemeente en de trouwzaal. Maar die zaten tot vier maanden geleden toch in dat gebouw? En die moesten daar toch weg? Die hadden we in januari toch nog verhuisd naar ’t Spectrum? Toch?  

Het plan geeft niet alleen blijk van een zwalkend beleid, maar staat ook nog eens haaks op eerdere uitspraken. Zoals u mogelijk nog weet, wilde Hart dat het gemeentehuis in gebruik zou blijven voor de gemeente. Toen we dat voorstelden, kregen we van de toenmalige fusiegroep te horen dat dit te duur was. Het zou de gemeente te veel geld kosten om alle drie de gemeentehuizen open te houden. ‘Dan kan het niet anders of we privatiseren het’, concludeerde één van onze raadsleden toen. Dat werd bevestigd. Want als het te duur is voor gebruik als gemeentehuis, dan is het dat ook voor andere overheidstaken. Overigens werd mede daarom formeel besloten dat het gebouw verkocht wordt. Ook daarom kunnen zo’n contactcentrum en zo’n trouwzaal helemaal niet. Of de gemeente moet hiervoor ruimtes gaan huren bij de nieuwe eigenaar.

Kunst

Kan het nog gekker? Jawel hoor. Want bij het ‘wenkend perspectief’ hoort ook de opslag van onze kunst. Toen we dat hoorden, vielen onze kaken zowat op de grond. Afgelopen jaar nam de gemeenteraad van Schijndel immers het besluit om het Jan Heestershuis uit te breiden, zodat daar alle 1200 Schijndelse kunstwerken opgeslagen kunnen worden. Hart vond het een prima idee, maar vroeg voor de zekerheid nog of het gemeentehuis ook een optie was. Nee, dat was het niet, liet toenmalig burgemeester Jetty Eugster weten. De reden: het gebouw is klimatologisch ongeschikt om kunst goed te houden. Dat is trouwens proefondervindelijk bewezen. Een paar daar in het archief opgeslagen schilderijen zijn beschimmeld.

Met het ‘wenkend perspectief’ walst het College over eerdere besluiten en uitspraken heen en maakt ze gehakt van alles wat billijk en logisch is. We zijn onthutst, verdrietig en boos.

Wat nu?

Resteert de vraag hoe het dan wel moet met dat gebouw. De participatiegroep heeft, mogelijk door een matige briefing of begeleiding, geen concrete voorstellen gedaan en volgens het College lopen de voorstellen van marktpartijen niet over van creativiteit.

En dus is dit het moment om ons idee serieus in overweging te nemen. Dat idee gaat ervanuit dat het centrum niet is gebaat bij meer moeizaam te vullen vierkante meters en dat een woonfunctie niet direct past bij het specifieke karakter van een dorpshart – zo’n hart is nu eenmaal geen woonwijk en moet mensen aantrekken om daar winkelend, etend, drinkend of flanerend te verblijven. Zo kwamen we op het idee van een park. Een park, dat een logisch geheel kan vormen met de Markt en waar behalve picknickgroen en bosschages ook een waterpartijtje, bankjes en een kiosk geplaatst kunnen worden.

Bieb decentraal

En wat de bibliotheek betreft: omdat steeds minder mensen naar de boeken daar komen, moesten we de boeken maar eens naar de mensen brengen. De gebruikers zijn vooral jongeren tot 18 jaar en senioren. En dus plaatsen we kleine bibliotheken op de educatieve basiscentra, het Eldecollege, het Mgr. Bekkershuis, Sint Barbara en in wijklocaties als De Vink, buurthuis Bloemenwijk (Papaverstraat) en de woonservicezones. 

Lees ook
30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

12 mei 2024

Alle begrip voor de overlast die de reconstructie Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel met zich meebrengt, maar is de bedachte omleiding wel…