Gezocht: € 380.000

donderdag 15 oktober 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
3 mei 2021

CDA en Hart gaan op zoek naar extra geld voor Omroep Meierij. De Meierijstadse fracties van CDA en Hart willen…

16 april 2021

Omroep Meierij gebruikte een eenmalig cadeautje voor structurele uitgaven. Daardoor dreigt een paar jaar na de start al geldgebrek. CDA…

15 april 2021

Voor het eerst maakte Hart heel het gemeentelijke fractiebudget op. Daar schamen we ons niks voor. Integendeel. Het is traditie…

15 maart 2021

In de jaren negentig afgeschaft en mogelijk straks weer terug: de milieuheffing. De voorspelling kwam afgelopen woensdag voorbij tijdens een…

1 maart 2021

De schrik sloeg mensen om het hart toen de aanslag van de gemeente Meierijstad op de mat viel. Tijd om…

Of we verhogen de belasting op huizen, de OZB dus, of de gemeente gaat bezuinigen. Meer keus is er niet. De gemeente kan niet besluiten geen eurocent te schrappen en tegelijkertijd die belasting gelijk houden. Dat gaat een keer mis.

Tot die conclusie kwam Hart gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie over de begroting van 2021. Eén van de meest heikele punten was de geplande extra verhoging van de belasting die huizenbezitters moeten betalen.

Die OZB gaat elk jaar met 2 procent omhoog en het College wil daar dit keer 4 procent van maken. De reden: zonder die verhoging duikt Meierijstad in 2024 in de rode cijfers. Zoals wethouder Jan Goijaarts (Financiën, CDA) terecht vaststelde: ‘We moeten een volgend College niet opzadelen met tekorten die we nu kunnen voorkomen’.

CDA, Hier en PvdA steunen de extra verhoging. Waarbij het bij die laatstgenoemde partij even wat verwarrend was: in de eerste termijn leek gemeenteraadslid Arie de Zwart van de PvdA tegen de verhoging en in de tweede termijn was hij naar eigen zeggen van meet af aan al voor geweest. Of Hart het niet verkeerd had verstaan? Kan, maar dan wel samen met diverse andere fracties. Er bleek sprake te zijn geweest van een verspreking. Kan gebeuren.

Tegenstanders zijn verdeeld

Feit is dat het met die drie fracties lastig wordt de verhoging tegen te houden. Ze zijn samen goed voor zeventien van de 35 zetels. Als ze D66 meekrijgen – die eenmansfractie liet zich gisteravond niet uit over de belasting – dan gaat de verhoging door.

Wat vervelender is: de tegenstanders zijn verdeeld over het gat dat ontstaat als de verhoging niet doorgaat. Het leidt namelijk tot een daling van de inkomsten van € 380.000. Wat Hart betreft bezuinigt de gemeente op de post ‘economische promotie’, goed voor drie ton. Ook op andere zaken binnen het thema economie is nog wel wat te vinden.

De VVD wil net als Hart geen extra OZB-verhoging, maar omarmt juist uitgaven voor ondernemers. Lijst Blanco haalt de bijna vier ton uit de reserves van de gemeente, de SP wil de ‘corona oorlogskas’ van de gemeente plunderen en Lokaal stelt voor heel snel heel veel extra huizen te bouwen – dat levert immers ook OZB op.

Zie al die standpunten maar eens op één lijn te krijgen. Hart heeft er een hard hoofd in, maar gaat toch de komende weken overleggen met andere fracties. Wie weet lukt het om het eens te worden.

Potverteren is allang begonnen

Wat Hart wel zuur vindt: al vanaf 2016, nog voor de fusie, toonde de partij zich bezorgd over de financiën van de nieuwe gemeente. Vooral de kosten van onverkochte bedrijfsgrond hing in die tijd als een molensteen om het nieuwe Meierijstad en dat is, hoewel in mindere mate, nog steeds zo.

Het is de reden dat we bij elke forse investering, zoals die in nieuwe zwembaden, steeds drammerig doorvroegen over de betaalbaarheid op de lange termijn. De geruststellende woorden van het College blijken nu onjuist. Fractievoorzitter Johan van Gerwen van het CDA waarschuwde dat de gemeente zonder de extra belastingverhoging aan het potverteren slaat. Hart stelt vast dat het potverteren met steun van die partij al gaande is.

Ga maar na: het verschil tussen structurele inkomsten en net zo structurele uitgaven is volgend jaar 0,1 procent. En dat is nog zonder het financiële fiasco dat zich aandient: de bouw van een multifunctionele accommodatie in Sint-Oedenrode, waarvan wethouder Coby van der Pas (gemeentelijke gebouwen, CDA) geen idee heeft wat het gaat kosten. Behalve dan dat het minstens twee keer zo duur wordt dan twee jaar geleden bedacht.

De gemeenteraad stelt de begroting op 5 november vast. Die vergadering begint om 19.30 uur en is hier te volgen. De begroting is hier te lezen.

Lees ook
3 mei 2021

CDA en Hart gaan op zoek naar extra geld voor Omroep Meierij. De Meierijstadse fracties van CDA en Hart willen…

16 april 2021

Omroep Meierij gebruikte een eenmalig cadeautje voor structurele uitgaven. Daardoor dreigt een paar jaar na de start al geldgebrek. CDA…

15 april 2021

Voor het eerst maakte Hart heel het gemeentelijke fractiebudget op. Daar schamen we ons niks voor. Integendeel. Het is traditie…

15 maart 2021

In de jaren negentig afgeschaft en mogelijk straks weer terug: de milieuheffing. De voorspelling kwam afgelopen woensdag voorbij tijdens een…

1 maart 2021

De schrik sloeg mensen om het hart toen de aanslag van de gemeente Meierijstad op de mat viel. Tijd om…