Hart brengt partijen samen in beukenruzie

27 juli 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
27 februari 2021

Met de voorlopige goedkeuring van een bouwplan schoffeert het College de omwonenden. ‘We zijn in ons hemd gezet’, aldus Hart….

23 februari 2021

En wéér is het te doen in de buurt van Weieven, het buurtschap dat zo ongeveer het centrum is van…

22 februari 2021

De omgeving van basisschool ’t Kwekkeveld in Schijndel heeft het minste groen rond de school van heel Meierijstad. Scholen die…

14 februari 2021

Het protest tegen mogelijke woningbouw aan de rand van Schijndel is illustratief voor de strijd om de ruimte die in…

6 februari 2021

De opmars van de Britse coronavariant gaat hier minder hard dan gemiddeld in Nederland. Dat hoorden gemeenteraadsleden gisteren tijdens een…

Gemeente en vrijwillig bomenverzorger Willie van den Bergh hebben het conflict over de gekapte beuken bij Schijndel uitgepraat. Hart nam het initiatief tot het gesprek.

Weet u nog van die 29 beuken die de gemeente kapte aan de Achterste Hermalen in Schijndel? Willie van den Bergh woont daar en onderhield die bomen twintig jaar lang.

Tot een maand of wat geleden. Toen werden ze in opdracht van de gemeente gekapt. De krant schreef over de boosheid van hem en andere buurtbewoners en Hart stelde vragen aan het College. De antwoorden leidden niet meteen tot begrip daar in het buitengebied.

Hart bedacht daarom een gesprek tussen een bomenambtenaar van de gemeente en Willie. Afgelopen vrijdag had het plaats. Namens Hart mocht Laurens van Voorst aan de keukentafel van de Schijndelaar aanschuiven.

Kap beuken was onvermijdelijk

Van de zijde van de gemeente werd uitgelegd waarom de kap onoverkomelijk was. Het zogeheten rijprofiel van de weg was te smal geworden en dat leidde onder meer tot problemen voor de gebruiker van de naastgelegen maïsakker. De beuken konden ook niet meer behoorlijk worden gesnoeid. Het voert te ver om hier diepgaand uit te leggen hoe dat zit en komt, geloof ons dat het zowel voor Hart als voor Willie een billijke uitleg is. En dan is er nog de ruimte die een andere rij beuken nodig heeft. Die ruimte kwam in het gedrang. ‘Het kon echt niet anders’, aldus de ambtenaar.

Tot zover het waarom van de kap. Dan is er nog de wijze waarop een en ander door de gemeente is aangepakt. Van die kant is verzuimd om Willie vooraf te informeren. De uitleg van de vorige alinea had een hoop boosheid kunnen voorkomen. De gemeente heeft daarvoor sorry gezegd.

Gekapte bomen waren uit beeld geraakt

Wat een beetje onduidelijk bleef: heeft de gemeente twee decennia lang geen onderhoud gepleegd aan de bomen omdat een vrijwilliger dat deed of deed die vrijwilliger dat omdat de gemeente het liet afweten? Geen idee. Feit is dat twee jaar geleden de bomen te hoog werden voor Willie en dat er sindsdien geen onderhoud meer is gepleegd. Overigens heeft de Schijndelaar dat gemeld bij de gemeente. Dat hij er niet meer bijkon en of de gemeente het vanaf hier kon overnemen.

De beuken waren toen al aan het zicht ontsnapt van de gemeente. De ambtenaar vertelde dat de gemeente verantwoordelijk is voor 150.000 bomen en dat 98 procent daarvan ‘in beeld’ is. Deze beukenrij hoorde tot de kap bij die 2 procent.

Tot slot is er de vraag of de kap op een of andere manier gecompenseerd kan worden. Het liefst met knotwilgen, als het aan Willie ligt. De ambtenaar (dat we zijn naam niet noemen is omdat wethouders politiek verantwoordelijk zijn; Hart is altijd zuinig met het de wereld in slingeren van namen van medewerkers van de gemeente) vindt juist dat type boom bezwaarlijk, maar beloofde om te bekijken of een vervanging mogelijk is.

Waarbij hij trouwens aangaf dat we ons niet al te erg moeten focussen op de kwantiteit van bomen. ‘Soms is uit ecologisch oogpunt één grote boom waardevoller dan tien kleintjes.’

De bomenpartij van Meierijstad

Voor Hart is het onderwerp ‘beuken Achterste Hermalen’ hiermee afgesloten. De fractie blijft nadrukkelijk bereikbaar voor inwoners met vragen of opmerkingen over bomen. Zoals bekend is Hart zo ongeveer de bomenpartij van Meierijstad. Eerder al namen we, met wisselend succes, initiatieven tot de oprichting van zowel een bomenhotel en een bomenfonds en pleitten we voor een bomenbeleidsplan. Ook zette we ons in voor meer groen in het hart van Schijndel. En dan is er nog de strijd voor het behoud van het Wijboschbroek.

Lees ook
27 februari 2021

Met de voorlopige goedkeuring van een bouwplan schoffeert het College de omwonenden. ‘We zijn in ons hemd gezet’, aldus Hart….

23 februari 2021

En wéér is het te doen in de buurt van Weieven, het buurtschap dat zo ongeveer het centrum is van…

22 februari 2021

De omgeving van basisschool ’t Kwekkeveld in Schijndel heeft het minste groen rond de school van heel Meierijstad. Scholen die…

14 februari 2021

Het protest tegen mogelijke woningbouw aan de rand van Schijndel is illustratief voor de strijd om de ruimte die in…

6 februari 2021

De opmars van de Britse coronavariant gaat hier minder hard dan gemiddeld in Nederland. Dat hoorden gemeenteraadsleden gisteren tijdens een…