REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

Hart kraakt kritisch rapport rekenkamer

woensdag 7 februari 2024Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie.

Tot die conclusie komt Hart na lezing van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. Die organisatie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid en uitvoering bij de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Resultaten vallen tegen

De rekenkamer nam de energietransitie onder de loep, zeg maar de pogingen om met windturbines en velden vol zonnepanelen grootschalig duurzame energie op te wekken. Conclusie: de Brabantse plannen zijn ambitieus, maar de resultaten vallen tegen. De provincie moet de mouwen opstropen en heeft daar volgens de rekenkamer de instrumenten voor.

Welnee. De provincie kan niks meer dan het uitwisselen van informatie coördineren, lobbyen voor minder vliegverkeer (windturbines storen de dalende en opstijgende vliegtuigen) en pogen een rol te spelen in het afstemmen van vraag en aanbod van energie.

Instrumenten van niks

Dat zijn instrumenten van niks. Zoals trouwens ook de vier regio’s in de provincie niet veel meer kunnen dan doelen vaststellen en die doelen uitsmeren over de gemeenten. En daar, in die gemeenten, moet het gebeuren. Niet bij de provincie.

In gemeenten staan gemeenteraden, colleges en ambtenaren aan de lat om de te hoge ambities van de provincie te vertalen naar concrete locaties. Waarbij ze ook nog eens verantwoordelijk zijn voor het draagvlak onder inwoners.

Invloed en zeggenschap

En als dat is gelukt, mag de gemeente zich afvragen hoe ze de duurzaam opgewekte energie kwijt kan. Want bedrijven als Tennet zijn niet in staat al die groene stroom op te nemen in hun netwerk.

Het zijn problemen waar niemand bij de provincie enige invloed en zeggenschap over heeft. Maar gelukkig hebben ze daar wel een rekenkamer die o zo kritisch kan vaststellen dat het allemaal beter moet.

Groetjes, Marc

Wat Hart-raadslid Laurens van Voorst betreft had het rapport van de rekenkamer een stuk korter gekund. Zijn tekstvoorstel: ‘We wilden vaststellen wat de provincie deed en had moeten doen op het gebied van het opwekken van duurzame energie, maar stellen vast dat de provincie op dat gebied geen deuk in een pakje boter kan slaan’.

Ons idee: laten we het er nooit meer over hebben en respect hebben voor de gemeenten die deze ondankbare klus moeten klaren. Groetjes, Marc’. Marc staat voor Marc Vermeulen, de voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer.

Bevragen

Overigens is het alweer een poos geleden dat de gemeenteraad iets hoorde over de voortang van de energietransitie in Meierijstad. We gaan het college eens bevragen.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…