VAN BETEKENIS (24)

Hart legt met trots verantwoording af

zondag 27 februari 2022Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
20 april 2022

Hart-steunfractielid Pieter van de Kamp ontving gistermiddag uit handen van burgemeester Kees van Rooij de Penning van Verdienste van de…

6 april 2022

‘Onze’ Annie Jansen kreeg vanmiddag de ‘Penning van Verdienste’ van de gemeente Meierijstad uitgereikt uit handen van burgemeester Kees van…

30 maart 2022

Lambèr Gevers nam gisteravond afscheid als gemeenteraadslid. Hij blijft lid van de raadscommissie. Hart haalde twee zetels bij de verkiezingen….

22 maart 2022

Het bouwen aan een nieuwe coalitie en daarmee aan een nieuw College is gisteren officieel begonnen. Hoe gaat zoiets in…

19 maart 2022

Mirjam van Esch is de nieuwe fractievoorzitter van Hart. Het waren heftige dagen. Het verlies van een zetel hakte er…

‘In onze partij werd altijd beweerd dat je alleen wat voor elkaar krijgt als je in de coalitie zit en een wethouder mag leveren. Jullie bewijzen dat dit niet waar is.’

Dit zei een wethouder een paar jaar geleden tegen fractievoorzitter Laurens van Voorst van Hart. Hij had gelijk. Er is geen partij buiten de coalitie die zoveel ideeën verwezenlijkte als Hart.

Er is een andere Meierijstadse partij die via sociale media maandenlang allerlei successen deelde. Het waren zonder uitzondering prestaties die neerkomen op instemmen met een voorstel van het College.

Als Hart haar zegeningen telt, dan negeert ze al die keren dat ze voor een voorstel stemde dat door het College en een batterij ambtenaren is bedacht. Wat telt zijn de zaken die Hart zelf of met anderen inbracht en waarvoor de partij moest knokken.

In de 24e aflevering van de serie over het verkiezingsprogramma een greep. De lijst is nog veel langer en is opgenomen in het verkiezingsprogramma. En zelfs die lijst is niet compleet, na het verschijnen haalde Hart nog een paar successen binnen.

Straatbewoners richten hun eigen straat in – Het College ontraadde dit plan met klem en ondanks dat stemde de voltallige raad in met dit initiatiefvoorstel van Hart.

25 procent sociale woningbouw – Als we ergens trots op zijn, dan is het dit initiatief: projectontwikkelaars zijn verplicht 25 % van de te bouwen huizen sociaal te maken.

Meer aandacht voor alcoholmisbruik – Op initiatief van Hart kreeg alcohol meer prioriteit binnen het gezondheidsbeleid.

De winkelharten van dorpen moeten kleiner – In 2016 zorgde dit voornemen voor stevige kritiek van een Schijndelse winkeliersvereniging, inmiddels hebben centrummanagers, winkeliers en gemeente het overgenomen. Veghel is er al druk mee.

Verduurzamen woningen wordt gestimuleerd – Hart bedacht lagere leges voor energieneutrale nieuwe huizen. Toen dat juridisch niet mogelijk bleek, maakten we met het College een vervangende tijdelijke subsidieregeling. En nee, dat geld kwam niet louter bij hoge inkomens terecht.

Vuurwerkvrij zones – Inwoners krijgen als gevolg van een voorstel van Hart het recht om in onderling overleg hun eigen straat vuurwerkvrij te verklaren.

Betere armoedebestrijding – Hart bedacht in 2016 al dat echtscheidingsadvocaten, psychologen en mensen van woningcorporaties bovengemiddeld vaak contact hebben met mensen die arm zijn of dat dreigen te worden. En dat juist die mensen dus kunnen verwijzen naar hulp die bij de gemeente voorhanden is. De gemeente nam het idee over om deze professionals in te schakelen.

Eén op één begeleiding – Inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is, zijn niet gebaat bij collectieve sollicitatietrainingen en één keer per drie maanden een tienminutengesprek met aan ambtenaar. Eén op één begeleiding is nodig, ontdekten twee raadsleden van Hart dankzij vrijwilligerswerk dat ze doen. Inmiddels is het, binnen het gemeentelijke bedrijf PIM, gemeengoed. Met succes.

Openbare toiletten – Tegen de zin van het College komen er in de drie grote kernen dit jaar nog openbare toiletten, die hufterproof en 24/7 toegankelijk zijn en ook nog eens geschikt voor mensen met in een lichamelijke beperking.

En verder regelden we dat een viskraam niet werd verbannen uit Schijndel, dat er een parkje komt achter het voormalig gemeentehuis in datzelfde dorp, dat een slager een AED kon ophangen, dat er een bomenplan komt, dat het podium in Schijndel luxer werd uitgevoerd dan oorspronkelijk bedacht, dat er een (mislukte, erkennen we) proef kwam met opgesierde afvalcontainers, dat de voetbalclub in Erp nieuwe kleedlokalen krijgt, dat ziekenhuis Bernhoven een polikliniek beloofde voor Veghel, dat er zonnecollectoren kwamen op een appartementencomplex in dat dorp, dat een kermisexploitant werd aangepakt die e-sigaretten weggaf aan kinderen, dat cliënten van hulp en zorg dankzij een beschrijving van het begrip maatwerk weten waar ze aan toe zijn, dat een stom geplaatste laadpaal voor elektrische auto’s wordt verplaatst, dat de raad zandwinning in Boerdonk afwijst en…

dat vele honderden Meierijstedelingen belangstelling kregen voor politiek en ontdekten hoe ze zelf invloed en zeggenschap kunnen verkrijgen.

Van betekenis

Dit is de 24e aflevering van een serie van 25 over Van Betekenis, het verkiezingsprogramma van Hart.

Afleveringen die al verschenen, zijn te vinden op de pagina Verkiezingsprogramma. Daar vindt u ook dat programma en speciale versies: eentje in eenvoudige Klare Taal, een gesproken versie en eentje in gebarentaal.

Volgende week de laatste aflevering. Over dat Hart nog maar net begonnen is.

Lees ook
20 april 2022

Hart-steunfractielid Pieter van de Kamp ontving gistermiddag uit handen van burgemeester Kees van Rooij de Penning van Verdienste van de…

6 april 2022

‘Onze’ Annie Jansen kreeg vanmiddag de ‘Penning van Verdienste’ van de gemeente Meierijstad uitgereikt uit handen van burgemeester Kees van…

30 maart 2022

Lambèr Gevers nam gisteravond afscheid als gemeenteraadslid. Hij blijft lid van de raadscommissie. Hart haalde twee zetels bij de verkiezingen….

22 maart 2022

Het bouwen aan een nieuwe coalitie en daarmee aan een nieuw College is gisteren officieel begonnen. Hoe gaat zoiets in…

19 maart 2022

Mirjam van Esch is de nieuwe fractievoorzitter van Hart. Het waren heftige dagen. Het verlies van een zetel hakte er…