Het centrum is ook van de bewoners

Lees ook
15 juni 2024

Hart is fel gekant tegen de voorgenomen aankoop van het Rabokantoor in Veghel door de gemeente. ‘Het college heeft geen…

13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

Woont u in het centrum van Sint-Oedenrode, Veghel of Schijndel? Dan wordt het nu tijd om op te letten. De gemeente gaat nadenken over de centra van die dorpen. Zorg ervoor dat niet alleen de ondernemers meepraten.

De gemeente heeft een speciale en ook nog eens heldere website gemaakt over de centrumvisie. Daarin wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat u zich bij dat begrip moet voorstellen:In een centrumvisie wordt een beeld geschetst van toekomstig gewenste ontwikkelingen in […] de centrumgebieden van een gemeente. In een centrumvisie maakt de gemeente een afweging over de omvang, de functie en het karakter van de centra. Het doel van een centrumvisie is om te komen tot vitale en kwalitatief complete en aantrekkelijke centra voor de inwoners en ondernemers van de gemeente’.

Verhitte discussie

‘Hart’ gaat de totstandkoming van de centrumvisie heel nauwgezet volgen, want we zijn er niet gerust op. Dat is geen kritiek op wie dan ook. We zijn zo ongerust omdat het erg lastig is de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers met elkaar in balans te brengen. Sterker nog: dat is bijna niet te doen. Het verklaart waarom een centrumvisie zowat altijd en overal tot verhitte discussies leidt.

Een voorproefje maakten we onlangs mee, toen een raadscommissie vergaderde over iets nogal futiels als de grootte van reclameborden. De maximaal toegestane afmetingen waren bedacht door de winkeliersverenigingen in de drie dorpen, er was geen bewoner aan te pas gekomen. ‘Maar ondernemers hebben wel oog voor de bewoners hoor’, probeerde een gemeenteraadslid de boel te sussen. Dat weten we nog zo net niet.

Compact centrum

Over die winkeliers gesproken: die liepen nogal te hoop toen ‘Hart’ in haar verkiezingsprogramma schreef dat de winkelgebieden in de drie hoofdkernen op de lange termijn kleiner moeten. Liever een compact, klein winkelcentrum zonder leegstand als een groot gebied met affiches ‘Te huur’ tegen de etalages. Dat viel toen, twee jaar geleden, niet overal goed. We zijn blij dat inmiddels de landelijke branchevereniging en veel lokale ondernemers om zijn. Bij zo’n ontwikkeling speelt de gemeente trouwens een belangrijke rol. We zijn benieuwd of het College het lef heeft om stevige knopen op dit gebied door te hakken.

Waar de gemeente een hoofdrol speelt, is bij de inrichting van de centra en de bestemmingsplannen. Ook dat is een reden om wakker te blijven. In Veghel werd door de gemeenteraad het winkelhart te groot gemaakt in een poging te concurreren met Uden en daarna besloot dezelfde gemeente een concurrent voor het dorpshart te creëren: de Noordkade. We weten waar dat toe leidde.

In Schijndel, waar ‘Hart’ geboren is, gaat het relatief goed. De leegstand is een beetje minder dan in Sint-Oedenrode en veel minder dan in Veghel. Hier is voor de fusie al fors geïnvesteerd in het opknappen van het dorpshart. Alleen het deel tussen Het Tramhuis en supermarkt Plus moet nog onderhanden worden genomen. En dan moet de verplaatsing van de kermis nog worden geregeld. Het zijn uitdagingen die peanuts zijn vergeleken wat er in Veghel nog moet gebeuren. Al gaat het daar met de reconstructie van de Markt de goede kant op.

Horeca

Overigens gaat het bij het vaststellen van de centrumvisie niet alleen over het opknappen van de openbare ruimte en het steunen van winkeliers. Ook de horeca is een punt van aandacht. De problemen rond feestcafé ’t Straotje 2.0, geagendeerd door buurtbewoners en ‘Hart’, tonen aan dat de wederzijdse acceptatie van horeca en bewoners geen vanzelfsprekendheid is.

We roepen de bewoners van de dorpsharten van de drie grote kernen in Meierijstad nadrukkelijk op zich er stevig tegenaan te bemoeien. Het College heeft de ondernemers al een voorsprong gegeven, door eind mei met ondernemers aan de wandel te gaan. Burgers komen aan bod in de vorm van interviews op straat, een internetpoll en inloopavonden.

Geen beste aanpak

‘Hart’ vindt het geen beste aanpak. Wat ons betreft zou de gemeente alle betrokkenen beter direct met elkaar in gesprek kunnen laten gaan. Laat bewoners aan de horecabazen en winkeliers vertellen wat ze wensen en vrezen. En andersom. Laat al die belanghouders in gesprekken hun belangen verdedigen, zich verplaatsen in die van anderen en zo samen tot plannen en eventueel compromissen komen – en dat allemaal binnen randvoorwaarden, die de gemeente stelt.

We moeten haast maken met onze inbreng, want de gemeente lijkt nogal voortvarend te werk te gaan. Dit najaar moet de centrumvisie in concept klaar zijn, zodat de gemeenteraad er in december een besluit over kan nemen.

Lees ook
15 juni 2024

Hart is fel gekant tegen de voorgenomen aankoop van het Rabokantoor in Veghel door de gemeente. ‘Het college heeft geen…

13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…