‘Het College heeft geen kleren aan!’

zondag 24 juni 2018Leestijd: 2 minuten
Lees ook
6 augustus 2022

Als er één onderwerp is waarbij de gemeente het bijna nooit goed kán doen, dan is het bomen. Laat ze…

28 juli 2022

In 2017 was het thema afval hot. Problemen zijn er vijf jaar later nog altijd. Want waarom is het tarief…

16 juli 2022

Hart heeft kritische vragen gesteld aan het college over twee heikele thema’s. Eerder deze week schreef Hart hier al over…

14 juli 2022

Welke overheid stroopt de mouwen op en pakt FrieslandCampina aan? Voorlopig geen eentje, concludeert Hart na een zoektocht die leidde…

13 juli 2022

Het betrekken van inwoners van Meierijstad bij het opwekken van duurzame energie is mislukt. De gemeente ruziet al een paar…

Een presentatie door de Rekenkamercommissie (RKC) mondde donderdagavond uit in een heldere en pijnlijke ontmaskering van de tekortkomingen van de gemeente Meierijstad en het College. ‘Bepaal ambitie!’, luidde de dringende oproep.

Aanleiding voor de presentatie is de vraag hoe de gemeenteraad lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid kan aanjagen en ondersteunen. Het antwoord op die vraag is binnenkort te lezen in een rapport dat de RKC, de onderzoeksorganisatie van de gemeenteraad, heeft geschreven.  

Stadse fratsen

‘Hart’ stoort zich al lange tijd aan de ‘stadse fratsen’ van het College en is blij met de vaststelling van de RKC dat Meierijstad, ondanks het aantal inwoners, een dorps karakter heeft. De ideeën om een hbo-instelling naar onze gemeente te lokken zijn vast heel sympathiek, maar dat gaat hem dus niet worden. ‘U mist de kennis die bij een stad hoort en dat is helemaal niet erg’, hoorden we van een van de onderzoekers, die de RKC heeft ingehuurd. ‘Brainport is maar 20 kilometer van hier verwijderd en daar zit de kennis wel.’

De vaststelling over het dorpse karakter van Meierijstad betekent trouwens niet dat College, gemeenteraad en ambtenarij zich vanaf nu moet bekommeren over de jaarlijkse braderie en de kleur van lantaarnpalen. Integendeel. De RKC nam onze gemeente diepgaand onder de loep en stelt onomwonden vast dat het juist aan ambitie en visie ontbreekt.

Geen kleren

Dit wordt bevestigd door de vele visiedocumenten die het College produceert. Het zijn opsommingen van alle wensen, dromen en ambities die er maar te bedenken zijn. Elke vorm van keuze of prioriteitstelling ontbreekt. Laat staan een stip op de een of andere horizon.

En zo ontpopte de rekenkamer zich als het jongetje dat hardop zegt wat zowat iedereen al had kunnen zien en zeggen: ‘De keizer heeft geen kleren aan!’

Pijnlijk

Als College en gemeenteraad er niet in slagen om iets te formuleren dat op een visie lijkt, dan pakt de RKC die handschoen wel op. In het rapport, dat over enkele weken verschijnt, gaat de commissie advies geven over hoe je tot visie en ambitie komt. Een beetje pijnlijk is het wel voor onze bestuurders, maar we zijn er niettemin blij mee.

Vanzelfsprekend ging het tijdens de presentatie van donderdag ook over de thema’s duurzaamheid en participatie. De RKC stelt enthousiast vast dat het in de gemeente bruist van de initiatieven van betrokken burgers, onder meer op het gebied van energie en afval. De gemeente kan voor die actieve inwoners meer doen. ‘Open een energieloket’, was een van de adviezen.

Mestprobleem

De commissie sprak haar zorgen uit over het mestprobleem in onze gemeente. Bodem en water zijn er slecht aan toe. Het is een onderwerp waarover we van onze wethouder duurzaamheid nog niet veel hoorden. Dat gaat binnenkort vast gebeuren. Het conceptrapport van de RKC ligt sinds kort immers op de bureaus van de wethouders. Die gaan daarop reageren en daarna is het aan de gemeenteraad om zich te buigen over de adviezen. Dat gebeurt naar verwachting in september.

Als het rapport er is, dan komen we er op deze plaats op terug. Geef ons even, want het schijnt een boek van 200 pagina’s te zijn.

Lees ook
6 augustus 2022

Als er één onderwerp is waarbij de gemeente het bijna nooit goed kán doen, dan is het bomen. Laat ze…

28 juli 2022

In 2017 was het thema afval hot. Problemen zijn er vijf jaar later nog altijd. Want waarom is het tarief…

16 juli 2022

Hart heeft kritische vragen gesteld aan het college over twee heikele thema’s. Eerder deze week schreef Hart hier al over…

14 juli 2022

Welke overheid stroopt de mouwen op en pakt FrieslandCampina aan? Voorlopig geen eentje, concludeert Hart na een zoektocht die leidde…

13 juli 2022

Het betrekken van inwoners van Meierijstad bij het opwekken van duurzame energie is mislukt. De gemeente ruziet al een paar…