Het energienieuws vindt raad in de krant

woensdag 11 maart 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

22 juni 2023

Raadsleden die gisteravond in Oss een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie bezochten, werden geen steek wijzer. De uitgedeelde ballonnen hielpen…

18 juni 2023

Maak een natuurgebied kapot, stel vast dat het daardoor geen natuurgebied meer is en je krijgt toestemming om daar je…

‘Maar wat is nou het nieuws?’ vroeg Hart per sms aan het slot van de presentatie over de regionale plannen voor het opwekken van duurzame energie. Het antwoord kwam niet tijdens de bijeenkomst, maar even later per mail. Verslag van een bijzondere avond.

Dat bijzondere zat al in de ambiance. Raadsleden keken thuis naar heren die in de raadzaal in Sint-Oedenrode werden geïnterviewd, want vanwege het coronavirus werd het ontraden om daar zelf aanwezig te zijn. Vragen over de regionale energiestrategie werden via sms-jes gesteld. Dat ging prima, mede dankzij de snel geregelde faciliteiten door de Meierijstadse griffie en andere ambtenaren.

Brabants Dagblad

Maar wat nog bijzonderder was: het nieuws over het conceptbod dat de regio gaat doen aan het Rijk stond enkele uren voor de bijeenkomst al op de website van het Brabants Dagblad. Daar lazen we dat Den Bosch 25 windturbines of 250 hectare aan zonnepanelen moet plaatsen. ‘Meierijstad blijft daar net onder’, aldus de krant.

Het wordt nog erger. Dankzij onze goede relaties met raadsleden in de regio, ontvingen we per mail het 41 pagina’s tellende concept-bod van een volksvertegenwoordiger uit Den Bosch. Die gemeenteraad had het al gekregen van het College daar. De Meierijstadse raadsleden niet.

Schijndelse Heide

We hebben nog niet de tijd gehad om alle documenten tot in detail te lezen (het zijn meer dan 200 pagina’s), maar ons oog viel meteen op wat opmerkelijke zaken. Zo lazen we in een van de bijlages dat de Schijndelse Heide tussen Schijndel en Sint-Oedenrode wordt afgeraden als zoekgebied voor het opwekken van duurzame energie. In het door de raad al vastgestelde plan ‘Zon en wind’ is dit gebied wél akkoord bevonden. Raar.

We hadden misschien beter niet naar de interviews kunnen luisteren en in plaats daarvan het document moeten lezen. Want van de presentatie werden we amper wat wijzer. Zowat alles was al eens verteld. Wat de sprekers betreft is dat fijn. ‘Het betekent dat de communicatie goed is.’

Industrie

De belangrijkste feiten: de regio moet 1,5 TWh duurzame elektriciteit opwekken via zon en wind, moet 10% besparen op het verbruik van elektriciteit en warmte en moet 3,0 PJ duurzame warmte opwekken. Meierijstad moet 17% van het regionaal aandeel leveren. Dat is veel, onze gemeente telt immers maar 13% van de inwoners van datzelfde gebied. De oorzaak, gokken we: we hebben relatief veel energie opslurpende bedrijvigheid.

En dan moeten we het nog hebben over de inbreng van de gemeenteraden. Hier en daar gaan geluiden op om voor andere vormen van energieopwekking te kiezen dan via zonnepanelen en windturbines. Helaas pindakaas: zon en wind leken het beste toen een paar jaar geleden een aanvang werd genomen met het maken van plannen en dus blijven alle Nederlandse regio’s daarbij.

Pakje boter

Sowieso slaan de gemeenteraden geen deuk in een pakje boter. Raadsleden kunnen lokaal wel met moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) bijsturen, maar die gaan het RES-bod niet veranderen. Ze worden als bijlagen meegestuurd naar de regering. ‘En het kan effect hebben op latere versies van de RES’, aldus wethouder Peter van de Wiel van Boxtel.

Voor wie dit allemaal niet best vindt: in andere regio’s is de betrokkenheid van gemeenteraden nog beperkter dan hier. Wij mochten ons tenminste nog buigen over de startnotitie van destijds en krijgen de kans om onze mening te geven over het concept- en het uiteindelijk bod. Elders is die bemoeienis nog beperkter.

 

Hieronder het, door ons nog amper gelezen, concept-bod dat we van ons eigen College nog moeten krijgen. Het boekwerk met achtergrondinformatie en bijlagen (waaronder dat van de Schijndelse Heide) is helaas te fors. Kan onze website niet aan. 

Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

22 juni 2023

Raadsleden die gisteravond in Oss een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie bezochten, werden geen steek wijzer. De uitgedeelde ballonnen hielpen…

18 juni 2023

Maak een natuurgebied kapot, stel vast dat het daardoor geen natuurgebied meer is en je krijgt toestemming om daar je…