Het gaat goed met de politiek in Meierijstad

zondag 11 maart 2018Leestijd: 2 á 3 minuten
Lees ook
29 augustus 2023

Nog twee raadsvergaderingen zijn er te gaan tot de landelijke verkiezingen. Dringt de campagne door tot de raadszaal? Fractievoorzitter Mirjam…

27 juli 2023

Zelfmoordpreventie, behoud van bomen, geen rare naam voor de gemeentelijke kunstcollectie, meer raadsinvloed gemeenteraad bij crises, horeca in het buitengebied…

18 juli 2023

Met een gezellige pubkwis (foto) sloot een aantal leden van Hart afgelopen woensdag het politieke seizoen af. Komende week geen…

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…

28 maart 2023

Hart rouwt om Wim de Bie. Maar daar wordt Hart voor behandeld. We hadden hier een heel lang stuk willen…

De politiek in Meierijstad functioneert een stuk beter dan die in Schijndel destijds. Die conclusie trekt ‘Hart voor Schijndel’ uit een door de fractie uitgevoerd onderzoek naar de activiteit en het rendement van partijen in de raad in 2017.

We namen daarbij de moties, amendementen en initiatiefvoorstellen van fracties onder de loep. Wat opvalt, is dat de gemeenteraadsleden bijzonder actief waren in het eerste jaar van de gemeente Meierijstad. De coalitiepartijen deden daarbij niet onder voor die van de oppositie of andersom. Ook was er vaak sprake van samenwerking tussen partijen van de coalitie en de oppositie – iets dat in de gemeenteraad van Schijndel behoorlijk zeldzaam was.

Turven

We turfden dat coalitiepartijen in 2017 zestien keer betrokken waren bij aangenomen verzoeken aan het College (moties), wijzigingen op raadsbesluiten (amendementen) en raadsvoorstellen, gemaakt door raadsleden (initiatiefvoorstellen). Bij de oppositiepartijen waren dat er precies evenveel. Overigens telt een voorstel van bijvoorbeeld drie partijen samen hierbij drie keer mee, anders was de berekening niet te maken. Een slag om de arm moeten we trouwens wel maken: de verslaglegging in het informatiesysteem van de gemeenteraad was vorig jaar niet helemaal foutloos, mogelijk dat een enkel voorstel in de overzichten niet is opgenomen.

Het CDA was volgens onze telling het meest succesvol met het (mede) indienen van amendementen. Hart voerde de hitlijst aan als het gaat om aangenomen moties en initiatiefvoorstellen. Waarbij moet worden aangetekend dat wij van Hart ook goed waren in het indienen van amendementen, die juist werden afgewezen. Dat overkwam ons vier keer.

Succesvol

Als we alle moties, amendementen en initiatiefvoorstellen op een hoop gooien, dan zien we dat VVD en CDA de meeste van hun plannen tot een goed einde wisten te brengen. Beide fracties waren succesvol in 83% van de voorstellen waarbij ze betrokken waren. De PvdA was in één van de twee gevallen succesvol. Hart volgde met 38,8% op de vierde plaats en was daarmee de best presterende oppositiepartij. De SP haalde maar 18,2% van haar voorstellen binnen, maar was weer wel het meest actief met het indienen van ideeën. We telden er maar liefst achttien.

Nou zegt zo’n lijst met voorstellen en verzoeken natuurlijk niet alles. We weten uit ervaring dat ook kritische vragen of betogen nogal eens leiden tot verandering van beleid. Zo zorgden wij ervoor dat zonder motie de oneerlijke concurrentie door ’t Spectrum een halt werd toegeroepen. En onlangs nog kregen we het zonder motie voor elkaar dat het College programmatuur aanschafte die de kwaliteit van brieven verbetert. En hoewel wij van onszelf vinden dat we erg actief en succesvol zijn, hebben ook andere fracties vast van die voorbeelden. Dat eenmansfractie Gemeentebelang in de raad als enige partij werkelijk geen enkel succes boekte (drie voorstellen van die partij werden teruggetrokken en vier weggestemd), zegt om die reden niet alles.

Samenwerking

De cijfers zeggen echter wel iets. Namelijk dat er in het algemeen sprake is van een goede, constructieve samenwerking tussen de fracties. Van een strenge scheidslijn tussen coalitie en oppositie is amper sprake. Geen idee wat coalitiepartijen met elkaar achter de schermen bespreken, maar we ervaren dat wethouders niet automatisch kunnen rekenen op hun steun. Ze moeten keer op keer ook hun eigen partijen overtuigen. Van de andere kant zetten de oppositiepartijen dus ook niet automatisch de hakken in het zand omdat ze nu eenmaal te tegenmacht vertegenwoordigen.

Los van wat u en wij vinden van het bestuur, de genomen besluiten en het uitgevoerde werk van de gemeente: met de politiek gaat het goed.

Hieronder de cijfers die we oplepelden. NB: met de slag om de arm, zoals hierboven vermeld.

Lees ook
29 augustus 2023

Nog twee raadsvergaderingen zijn er te gaan tot de landelijke verkiezingen. Dringt de campagne door tot de raadszaal? Fractievoorzitter Mirjam…

27 juli 2023

Zelfmoordpreventie, behoud van bomen, geen rare naam voor de gemeentelijke kunstcollectie, meer raadsinvloed gemeenteraad bij crises, horeca in het buitengebied…

18 juli 2023

Met een gezellige pubkwis (foto) sloot een aantal leden van Hart afgelopen woensdag het politieke seizoen af. Komende week geen…

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…

28 maart 2023

Hart rouwt om Wim de Bie. Maar daar wordt Hart voor behandeld. We hadden hier een heel lang stuk willen…