Het hele verhaal over illegaal dumpen afval

zaterdag 8 augustus 2020Leestijd: 5 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

De pittige tarieven voor restafval leiden niet tot meer illegale afvaldumpingen. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente over het afvalbeleid. Ondertussen blijft een dame in Schijndel hardnekkig op klaarlichte dag huisvuil dumpen.

Afval dat feitelijk geen afval is, maar een grondstof – dat mag gratis worden aangeleverd. Papier gaat in de blauwe kliko, gft in de groene en plastic en blik worden in doorzichtige zakken gestopt. Verder zijn er containers op diverse plekken voor textiel en lege flessen. Puin, klein chemisch afval, wit- en bruingoed en metalen zijn welkom bij de milieustraat.

Al die afvalstromen noemt onze gemeente grondstoffen – zo wordt aangegeven dat het materiaal is waarmee nog wat gedaan kan worden.

Restafval

Wat er dan nog overblijft, dat is restafval en daar moet u flink voor betalen. Zo flink, dat bij de invoering van het Meierijstadse afvalbeleid werd gevreesd voor illegale dumpingen. Het was onder meer te horen tijdens ‘Help, mijn kliko is vol’, de drukbezochte bijeenkomst van Hart in januari vorig jaar.

Hart vroeg al vaak aandacht voor met name het huisvuil dat stiekem bij ondergrondse containers wordt gezet. We bedachten plastic tuintjes rond die bakken en dat werd geen succes.

Dumpingen

Uit een evaluatie van het College blijkt dat het, anders dan Hart dacht, best meevalt met de dumpingen. Overigens bekent de gemeente dat er geen harde cijfers zijn. De schrijvers van het stuk nemen hun toevlucht tot informatie van de provincie: sinds 2000 is het probleem van afvaldumpingen niet gegroeid in Brabant.

Voor Meierijstad geldt dat het aantal meldingen door inwoners redelijk stabiel is, al lukt het Hart niet goed om cijfers objectief te vergelijken. Zo presenteert de gemeente over 2017 en 2018 slechts cijfers over een periode van zeven maanden. Geen idee waarom. In 2019 waren er 2002 klachten. een groot deel daarvan ging over de zakken met plastic

Blikken

Die worden soms niet meegenomen door de vuilnisophalers. Dat gebeurt als een blik op de doorzichtige zakken leert dat de inhoud niet deugt. Overigens had dat meestal niet van doen met boze opzet, denkt Hart. Veel mensen dachten dat er blik in mocht, omdat dit in andere gemeenten ook was toegestaan. Inmiddels zijn de regels aangepast en mogen lege blikken ook in Meierijstad in de zakken. En dus zal het aantal meldingen dalen, zo durft Hart te voorspellen.

Irritanter is, wat in de evaluatie heet, het ‘overig dienstenafval’. Dat is een omfloerst begrip voor illegaal afval naast containers of in het buitengebied en zwerfafval. Anders dan Hart en tipgevers van Hart vermoedden, lijkt ook dit probleem niet groter te worden.

Prikkers

Kan zijn. Maar het blijft een enorme ergernis. Fractievoorzitter Laurens van Voorst van Hart liep ooit eens een ochtend mee met vrijwillige prikkers van zwerfafval en schrok zich een hoedje van de hoeveelheid zooi in bermen en op andere plaatsen in de openbare ruimte.

En dan die plaatsingen naast containers. Een inwoner van Schijndel vraagt er bij Hart regelmatig aandacht voor. Hij ziet zowat wekelijks hoe steeds dezelfde dame dozen en zakken afval op klaarlichte dag plaatst bij een afvalemmer in de buurt van een bushalte. Hij blijft het melden bij Hart (‘Ze loopt nú in de richting van de Molenstraat!’) en de gemeente en heeft al eens verzocht om de daadster door boa’s op heterdaad te laten betrappen – tot op heden zonder resultaat.

Onderhuren

Overigens zijn er inwoners die geen andere oplossing zien dan illegaal de boel weg te werken. Ze hebben geen toegang tot containers en kunnen ook geen gebruik maken van kliko’s. Het zijn mensen die, mogelijk vanwege de enorme woningnood, illegaal huren of onderhuren. Hart schreef er afgelopen januari een uitgebreid relaas over: ‘In de steek gelaten‘.

Hart snapt trouwens dat boa’s niet overal tegelijk kunnen zijn, maar in het geval van de Schijndelse dame moet het te doen zijn haar in de kraag te grijpen. Onze tipgever kan zowat voorspellen wanneer ze zich weer laat zien. Hart gaat de gemeente vragen om er nu eens echt werk van te maken. Al was het maar om het vertrouwen in het openbaar bestuur bij onze tipgever te herstellen.

Positief

Maar laten we eindigen met een positief nieuwtje. Er zit volgens de evaluatie in de kliko’s voor papier en gft en in de zakken voor plastic en blik amper restafval. Andersom komt wel enorm vaak voor. Meierijstedelingen hebben er een handje van om gratis aan te bieden gft, blikken, papier en plastic in de grijze kliko’s te stoppen. Zo betalen ze meer dan nodig is.

Ook positief is de uitspraak van een Schijndelse dame die al jarenlang met andere vrijwilligers zwerfafval opruimt: ‘Mensen zeggen me vaak dat ik gek ben dat ik de rommel van andere mensen opruim. Maar zo zit het niet. Ik ruim niet de rommel op van anderen, maar voor anderen’.

 


Meierijstads afval in 2019 in een notendop

· Op de lijst van 355 gemeenten met het minste restafval schuift Meierijstad van de 99ste naar de 32ste positie.

· Met gemiddeld 5,6 aangeboden minicontainers (kliko’s) met restafval per huishouden is in 2019 35% minder aangeboden ten opzichte van 2017.

· Er is per inwoner 33 kilo meer aangeboden aan afval dat als grondstof kan dienen (zoals gft compost wordt).

· De bovengrondse verzamelcontainers voor restafval veroorzaken gemiddeld 219 kilo per inwoner per jaar. Dat is veel.

· Het totale aanbod op milieustraten is 75 kilo per inwoner per jaar afgenomen in 2019.

· De kwaliteit van de grondstoffen is acceptabel tot zeer goed, maar GFT in de hoogbouw vergt een kwaliteitsslag.

· De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is met 43 kg afgenomen tot 427 kilo per inwoner per jaar 2019.


 

Er is over afval nog veel meer te vertellen dan illegale dumpingen. Tientallen artikelen leest u in ons dossier ‘Duurzaamheid en milieu’. En dan is er nog de evaluatie van de gemeente over de uitvoering van het afvalbeleid in 2019. Dat treft u hieronder aan.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…