IBN, WSD en nóg een participatiebedrijf

vrijdag 14 juli 2017Leestijd:
Lees ook
28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…

Behalve de bedrijven IBN en WSD komt er in Meierijstad nóg een participatiebedrijf. ‘Hart voor Schijndel’ is niet bijster enthousiast over dat plan en ging er afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering met de wethouder over in debat. Dat leidde tot een toezegging.

Hart-gemeenteraadslid Mirjam van Esch had zich stevig vastgebeten in het onderwerp. Het leidde tot een afwijkende visie op een voorstel dat het College aan de raad presenteerde. In dat voorstel gaat de gemeente experimenteren met een nieuw, gemeentelijk bedrijf voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hart vraagt zich af of juist onze gemeente aan zo’n menskracht en geld kostend experiment moet beginnen. Daar komt nog eens bij dat er amper criteria zijn vastgesteld om te bepalen of de proef geslaagd is.

Hoofdrol WSD

In het verlengde daarvan ligt het derde argument tegen het voorstel: om de proef te kunnen beoordelen, is er een vergelijking nodig met een andere aanpak. En dus stelde Mirjam voor om naast het participatiebedrijf ook te werken met het zogeheten prototype 2, waarbij de WSD een hoofdrol krijgt in de uitvoering. Dat is sowieso verstandig. De WSD heeft veel meer kennis en ervaring dan de gemeente op het gebied van het aan werk helpen van mensen. Als we de WSD niet of maar mondjesmaat inzetten, gooien we dat bedrijf zo ongeveer met het badwater weg – zo schreven we al eerder.

We kregen alleen D66 mee. Dat er verder niemand instemde met ons plan, verbaast ons niet. Tijdens de vergadering van de raadscommissie, een week eerder, nam alleen de VVD de moeite om inhoudelijk in gesprek te gaan over ons idee. De andere volksvertegenwoordigers namen bij die gelegenheid niet eens de moeite om op ons voorstel te reageren. Ons beklag daarover kwam ons tijdens de raadsvergadering op wat sneren van de PvdA te staan. Geeft niks, al hadden we liever een betoog gehoord over de visie van die fractie op de participatiewet.  

Betrokkenheid

Mirjam had trouwens ook lovende woorden voor de wethouder van die partij. Want we zien die pilot niet zitten, maar stellen wel vast dat wethouder Roozendaal (Participatiewet, PvdA) zich met een grote mate van betrokkenheid inzet voor de doelgroep. Die doelgroep, dat zijn dus mensen die tegen hun zin aan de zijlijn staan en hulp van de samenleving nodig hebben om hun leven betekenisvol en met een billijk inkomen in te richten. Maar hoe wil de wethouder dat bereiken? Wil hij met IBN en WSD verder gaan? Kan en mag dat wel, twee van die bedrijven in één gemeente? Wordt dat participatiebedrijf de vervanger van die bedrijven? En komt er in Veghel een tweede kringloopbedrijf, zoals Hart in haar verkiezingsprogramma schreef?

Van die vragen dus. Of we het daar een keer over kunnen hebben, vroeg Mirjam. En dat kan. Na de vakantie gaat de wethouder met de raad of raadscommissie in gesprek over hoe we in Meierijstad de participatiewet gaan uitvoeren. We verheugen ons erop.

 

Lees ook
28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…