Jaarverslag 2017

donderdag 28 december 2017Leestijd:
Lees ook
6 juni 2024

Het begon ondoordacht en blijkt een succes: de podcast ‘Hart op de tong’ van de raadsfractie van die partij. Morgen…

18 maart 2024

Stan Kastelijn loopt een week of zes stage bij Hart. ‘Ik wil wel eens zien hoe een fractie dingen voor…

14 maart 2024

Als journalist kon hij zich niet verbinden aan een politieke partij, maar nu hij met pensioen is treedt Rooienaar Jan…

14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…

‘Hart voor Schijndel’ legt verantwoording af. Wat kregen we voor elkaar in 2017 en wat niet? Een overzicht per maand. Met links naar andere pagina’s voor wie wat meer diepgang wil.

Januari

1 januari: Meierijstad gaat van start. Het begin is raar.

Medewerkster gemeente breekt been omdat de op- en afrit van de fietstunnel niet is bestrooid. Hart trekt aan de bel bij ‘wethouder zout’ Marcel Fränzel. Die belooft beterschap.

En verder: Hart bezoekt ODBN – slechte bereikbaarheid gemeente – Hart ziet bui al hangen en wijst op te weinig woningen voor statushouders – Coalitieakkoord is volgens Hart ‘redelijke basis’.

Februari

Het is akelig stil vanuit het College. Er komen amper raadsvoorstellen voorbij. Ondertussen groeit de onrust onder medewerkers van de gemeente. De fusie is te snel in elkaar geflanst, zo wordt duidelijk.

En verder: pleidooi voor betere bewindvoerders voor schuldenaren – kritiek op kap bomen – OZB voor alle voormalige gemeente op één lijn.

Maart

Hart verzet zich tegen oneerlijke concurrentie door ’t Spectrum in Schijndel. College verwerpt onze bezwaren in eerste instantie, maar grijpt dan alsnog in.

Hart vraagt om een bomenplan. Dat komt er, al is het dan pas in 2018.

En verder: jeugdzorg gaat op de schop en wordt beter – veel gedoe rond beroerde hulp aan bejaard echtpaar Van Liempd – leden Hart kiezen nieuw bestuur.  

April

Hart plaatst stuk op website over de rol van de gemeente in een veranderende, lokale democratie. ‘De burger moet zich niet aanpassen aan een veranderende overheid, het is precies andersom.’

Snelle publicitaire actie van Hart op website en Facebook zorgt ervoor dat e-sigaretten van Boschwegse kermis verdwijnen.

En verder: sfeer in ambtelijke organisatie te snijden door werkdruk – Hart op werkbezoek in Den Bosch bij sociale onderneming – pleidooi voor meer AED’s in gemeente – best gelezen artikel in 2017 op de website van Hart: ‘Het raadsel van Leek’.

Mei

Raadsleden laten zich informeren over de Omgevingswet. Hart doet eigen onderzoek en wijst op het belang om de zwakkeren in wijken en dorpen te beschermen tegen dadendrang van mensen met grote monden of dikke portemonnees.

En verder: prima verordening leerlingenvervoer – ergernis over PR-feestjes Agrifood Capital – SBS laat Hart aan het woord in programma over problematische fietstunnel – Kindertelefoon gered.

Juni

Bewoners mogen zelf hun straat inrichten als die aan een renovatie toe is. Het College vindt het idee niet geweldig, maar Hart krijgt met haar initiatiefvoorstel een meerderheid van de raad achter zich.

De plannen voor de aanpassing van de N279 zorgen voor beroering in Keldonk. Hart neemt het voor de dorpsinwoners op. Net als andere partijen.

En verder: ontwikkeling woonvisie van start – klachten over matige dienstverlening Meierijstad houden aan – extra geld voor jeugdzorg – gemeente wil predicaat fairtrade behouden – Herbouw Koeveringse Molen weinig realistisch – discussie over kunst – bijeenkomst over laaggeletterdheid – onduidelijkheid over kosten zorg – voorspelling Hart over kans op explosie bij Van Zutven komt helaas uit.

Juli

Hart vindt het geen geweldig idee dat de gemeente een eigen participatiebedrijf begint. Want daarmee komt de teller op drie. We zijn immers al mede-eigenaar van WSD en IBN.

De megastal komt er, zo lijkt het deze maand nog.

Wat gaat er gebeuren met de voormalige basisschool aan de Papaverstraat. Het College roept de hulp in van een bemiddelaar die gaat bemiddelen tussen diverse belanghebbenden. Geen idee wat eruit komt. Het College maakt er geen cent voor vrij.

En verder: gemeente krijgt verwijt over gedoe Zuidereinderparkhal – discussie rond ’t Spectrum en voormalig gemeentehuis – kermis in Schijndel, nog op de oude locatie – deel de Hoofdstraat tussen D’n Bes en supermarkt Plus krijgt een opknapbeurt, besluit het College. – Hart wil dat burgemeester extra bevoegdheden krijgt om burenoverlast aan te pakken.

Augustus

Is het scheiden van afval door particulieren wel zo wijs? Hart begint te twijfelen. Na-scheiding lijkt goedkoper, gemakkelijker voor burgers en beter voor het milieu. Onze ideeën komen te laat, Meierijstad is de weg van voor-scheiden ingeslagen.

De uitgestelde betaling door de projectontwikkelaar van De Glazen Boerderij kost de gemeente een halve ton, rekent Hart uit.

Hart presenteert haar eigen plan voor het voormalig gemeentehuis in Schijndel. Laat een deel van het gebouw staan (woningen) en breek een deel af. Zo kan een bescheiden park worden aangelegd.

En verder: Ton Rombouts doet als voorzitter van Agrifood Capital stevige politieke uitspraken, mede namens Meierijstad. Maar in die gemeente weten ze van niks – Verzet tegen besluit voor megastal groeit – College gooit industriegrond in de aanbieding

September

Namens Hart zit Mirjam van Esch in de commissie die de nieuwe burgemeester mag werven en selecteren. De keuze valt op Kees van Rooij.

Hart is achter de schermen druk met de seniorenraad. Die voelen zich niet serieus genomen door het College. Uiteindelijk worden College en ouderen toch dikke maatjes, al blijft de formele positie van de seniorenraad ongewis.

Hart dient met CDA, PvdA en VVD het voorstel in om geen aparte kliko in te voeren voor plastic afval. De hele raad stemt ermee in. Het is een flinke tegenslag voor wethouder Harry van Rooijen, die lijnrecht tegenover zijn eigen fractie staat.

Betrapt! Het College jokt over het aantal statushouders die een woning kregen in Meierijstad. Zelfs de rectificatie lijkt onwaarheden te bevatten.

Ook in onze gemeente wonen Q-koorts patiënten. Kan de gemeente een therapie vergoeden? Hart vraagt het aan het College en hoort dat het antwoord in december komt. Wat niet gebeurt.

Hart vraagt regelmatig aandacht voor de dreigende sluiting van Onderdac, de dagopvang voor Schijndelse cliënten van Reinier van Arkel.

En verder: Hart herhaalt haar oproep aan de gemeente om verantwoordelijkheid te nemen in het bestrijden van ratten –Meierijstad bindt geen vriendschapsband aan met een schattig dorpje in de Italiaanse Dolomieten – motie van PvdA, SP en Hart om in actie te komen tegen woningnood redt het niet – teveel bestemmingsplanwijzigingen draaien om het legaliseren van situaties, stelt Hart vast.

Oktober

Hart trekt aan de bel bij de gemeente na klachten over overlast in parkeergarage Lochtenburg in Schijndel.

Het College komt met een ronduit bizar plan om grensoverschrijdend gedrag te bestrijden. De wethouder vertikt het VOG verplicht te stellen.

Een doorbraakje: Collegepark Zwijsen krijgt de zonnecollectoren die de commissie welstand eerder afwees. Hart en CDA maakten zich er hard voor.

Er komt, dankzij een motie van Hart, subsidie voor het verduurzamen van woningen.

Meierijstad krijgt een kinderparlement. Het is te danken aan een initiatiefvoorstel van Hart.

Het kraakt en schuurt binnen het sociaal domein van Meierijstad. De dienstverlening is onder maat, erkent het College.

En verder: openingstijden winkels in Meierijstad komen op één lijn – Hart wijst op zwakke plekken in financiële onderbouwing begroting 2018 – ophef naar aanleiding van een rammelende brief van de gemeente over belastingen – Hart pleit voor jongerenwerk – klachten over de vergaderstijl van de raad: te weinig ruimte voor debat – CDA lekt uit een nog niet openbaar gemaakte besluitenlijst van het College – boeiende ledenbijeenkomst van Hart in raadzaal Rooi.

November

Hart krijgt te laat gelijk: College wil nu ook dat bedrijf Van Zutven in Veghel verkast, maar komt er pas mee als het besluit al is genomen om in het buitengebied de onderneming na een brand weer op te bouwen.

Onrust in Olland. Geitenbedrijven zetten een streep door bouwplannen. Wethouders Team Meierijstad houden een charmeoffensief: ‘We laten het er niet bij zitten’. Bij die belofte blijft het.

Hart staat alleen in haar verzet tegen het juridisch foute bestemmingsplan Ollandseweg in Sint-Oedenrode. De raad van State mag zich schrap zetten.

Het College vergeet geld vrij te maken voor de, door haarzelf bedachte, multifunctionele accommodaties in kleine kernen. Het maakt de betaalbaarheid van de scholen daar lastig.

Schijndel krijgt een uitvaartcentrum en crematorium. Hart is voor, maar is minder enthousiast over de natuurbegraafplaats daar.

En verder: College toont zich ambitieus in leveren beschut werk – illegale Vrije Markt in Veghel zoekt tevergeefs steun bij Hart en andere partijen – draagvlak verplichte VOG groeit bij verenigingen, ondanks afwachtend College – gemeentelijke pagina in de weekbladen verwordt steeds meer tot een vrolijk tijdschrift en dat gaat ten koste van feitelijke informatie – Hart stemt in met de begroting 2018.

December

Tot twee keer toe hamert Hart erop dat het College de in en voor Olland gedane beloften waar moet maken. Een bouwplan kan daar niet doorgaan en wethouders van Team Meierijstad beloofden in actie te komen. Wat ze vervolgens niet deden.

Ideeën van Hart over het voorkomen van armoede worden overgenomen door het College. We zijn trots, maar vooral blij. En verder complimenteren we het College met het voortvarende armoedebeleid.

We steunen de SP in haar verzet tegen de oneerlijke regeling voor slachtoffers van ongevallen. Zij moeten het doen met een te magere dienstverlening, terwijl ook de gemeente eraan tekort komt. We kunnen er met onze pet niet bij dat het College en een forse meerderheid van de raad het vertikt om er wat aan te doen.

De megastal komt er definitief niet. De discussie erover veroorzaakt stevige barsten in de coalitie.

Het podium in ’t Spectrum wordt beter, dankzij een door Hart bedachte motie. CDA, SP en PvdA dienen hem met ons in.

En verder: waarnemend burgemeester Marcel Fränzel neemt afscheid – burgemeester Kees van Rooij wordt geïnstalleerd –Hart moppert over slechte ondersteuning Wmo-cliënten – Rekenkamer neemt gemeentelijke gebouwen onder loep – onderzoek leert dat jeugdhulp in Meierijstad goed is – rioolheffing vastgesteld – rapport ‘Meierijstad Energieneutraal’ schets somber beeld.

Lees ook
6 juni 2024

Het begon ondoordacht en blijkt een succes: de podcast ‘Hart op de tong’ van de raadsfractie van die partij. Morgen…

18 maart 2024

Stan Kastelijn loopt een week of zes stage bij Hart. ‘Ik wil wel eens zien hoe een fractie dingen voor…

14 maart 2024

Als journalist kon hij zich niet verbinden aan een politieke partij, maar nu hij met pensioen is treedt Rooienaar Jan…

14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…