Jansen de Wit leeft voort in De Sok

maandag 27 maart 2017Leestijd:
Lees ook
17 maart 2023

Een torenflat van ruim 90 meter hoog wil architect Hans van den Tillaart op het Meijerijplein in Veghel bouwen. Van…

11 maart 2023

‘Pretpark Buitengebied’ is de prikkelende titel van een themabijeenkomst van Hart op maandag 20 maart in ’t Spectrum in Schijndel….

7 maart 2023

Hart had gisteravond te doen met de ambtenaren die enkele honderden inwoners in het gemeentehuis in Veghel te woord mochten…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

18 februari 2023

Het college van Meierijstad stelt op korte termijn het ontwerpbestemmingsplan De Grote Braak Schijndel vast. Dat leest Hart in een…

Bij de Vastgoedbeschermer, beheerders van het voormalige gemeentehuis, hadden ze het vast Het Sok genoemd – de vak- en hobbywerkplaatsen van Welzijn De Meierij heten sinds afgelopen zaterdag De Sok.

Namens ‘Hart voor Schijndel’ waren raadscommissielid Annie Jansen en raadslid Mirjam van Esch er in ’t Spectrum bij toen daar de nieuwe naam door wethouder Eus Witlox bekend werd gemaakt. Een prachtige naam, want de historie van de werkplaats heeft alles van doen met de voormalige sokkenfabriek Jansen de Wit. Toen dat bedrijf failliet ging, konden ontslagen medewerkers bij wijze van dagbesteding terecht bij Projekt Anders Werken. Dat project werd uiteindelijk opgenomen binnen de lokale welzijnsinstelling en heet nu dus De Sok.

Er gebeuren mooie dingen bij De Sok. Vrijwilligers werken er voor organisaties zonder winstoogmerk, hobbyen er, ontwikkelen hun talenten, volgen cursussen en repareren spullen van en voor mensen met een kleine beurs. Hart draagt de vak- en hobbywerkplaatsen een warm hart toe en we gokken dat andere partijen daar net zo over denken. Dat u niet denkt dat wij meer van De Sok houden dan, pak hem beet, Team Meierijstad, het CDA of de SP.

Andere visie

Wel hebben we een wat andere visie op dagbesteding. Die werkplaatsen moeten vooral blijven bestaan, maar we stellen tegelijkertijd vast dat veel mensen andere vormen van dagbesteding zoeken. Welzijn De Meierij heeft gelukkig een aanbod op dat gebied dat groter is dan dat van de succesvolle werkplaatsen, maar… Hart denkt dat het fijn is als mensen ook in hun eigen buurt of wijk wat van hun gading kunnen vinden.

In Wijbosch bestaat het al. Daar wordt door vrijwilligers al een poos dagbesteding aangeboden in De Schakel. Dat gebeurt omdat de initiatiefnemers vinden dat ze meer maatwerk kunnen bieden dan Welzijn De Meierij. Ze krijgen om die reden van de gemeente een deel van de welzijnssubsidie. Waarbij het toenmalige College trouwens vergat dat bedrag te minderen op de bijdrage aan de welzijnsstichting.

Subsidie

Hart wil sowieso af van een vaste subsidie aan Welzijn De Meierij en Ons Welzijn, de Veghelse evenknie van ‘onze’ stichting. Dat betekent nadrukkelijk niet dat we willen bezuinigen. We willen het geld gebruiken om diensten in te kopen. Bij Welzijn De Meierij, Ons Welzijn of misschien zelfs elders. Maar wat we nog liever doen: het welzijnsgeld overhevelen naar buurten, wijken en dorpen.

Laat groepen actieve wijkbewoners, eventueel verenigd in een dorps- of wijkraad, zelf bezien wat ze op het gebied van welzijn nodig hebben. En laat de wijk offertes aanvragen bij een welzijnsorganisatie naar keuze. Of helemaal geen offerte aanvragen en het geld gebruiken om het zelf te doen. We vertrouwen erop dat welzijnswerkers het een prachtige ontwikkeling vinden, want daar staat het ‘in hun kracht zetten’ van burgers immers hoog in het vaandel.

Maar om prachtig uitgeruste werkplaatsen te runnen, zijn de dorpen en wijken doorgaans te klein. Daarvoor is centralisatie nodig. Geweldig daarom, dat die werkplaatsen in ’t Spectrum te vinden zijn. Geweldig daarom, dat De Sok er is.

 

 

Lees ook
17 maart 2023

Een torenflat van ruim 90 meter hoog wil architect Hans van den Tillaart op het Meijerijplein in Veghel bouwen. Van…

11 maart 2023

‘Pretpark Buitengebied’ is de prikkelende titel van een themabijeenkomst van Hart op maandag 20 maart in ’t Spectrum in Schijndel….

7 maart 2023

Hart had gisteravond te doen met de ambtenaren die enkele honderden inwoners in het gemeentehuis in Veghel te woord mochten…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

18 februari 2023

Het college van Meierijstad stelt op korte termijn het ontwerpbestemmingsplan De Grote Braak Schijndel vast. Dat leest Hart in een…