Kom, laten we eens lege lokalen bouwen

vrijdag 8 november 2019Leestijd: 3 minuten
Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

27 januari 2024

Het college gaat mokkend onderzoeken of Stichting Industrieel Erfgoed Meierijstad, kortweg SIEMei, steun van de gemeente verdient. ‘We ontraden de…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…

Het basisonderwijs in Veghel moet dringend op de schop. Om de boel betaalbaar te houden, dienen scholen naar Schijndels voorbeeld elkaar op te zoeken. Om te beginnen in de wijk Bunders.

Afgelopen donderdag stemde Hart als enige fractie tegen de verbouwing en extra uitbreiding van basisschool De Ieme in Veghel. De andere negen partijen stemden in met ruim € 7,5 ton die nodig is om De Ieme flink uit te breiden. Dat lijkt gerechtvaardigd vanwege de groei van de school.

Kleine scholen

Eerder was nog overwogen om scholen in de wijk onder een dak te brengen, zoals jaren geleden al in Schijndel gebeurde. Dat is hard nodig, aangezien in de buurt van De Ieme twee kleine scholen liggen die naar verwachting ook nog eens gaan krimpen. Basisschool Bunders heeft 136 leerlingen, Heibosch 135. Ter vergelijking: de gemiddelde school in Schijndel telt 299 leerlingen. Het aantal leerlingen per schoolgebouw is daar zelfs nog veel hoger.

Heibosch en Bunders hebben besloten zelfstandig te blijven en daarmee is voor het College en de gemeenteraad de kous af. De onderwijskundige, organisatorische en financiële voordelen van samenwerking binnen één gebouw worden daarmee rücksichtslos aan de kant gegooid. In Schijndel zijn bijvoorbeeld ’t Kwekkeveld en De Vossenberg ook zelfstandig. Het neemt niet weg dat ze in één pand zitten. Dat had in Veghel ook moeten gebeuren, vindt Hart.

Leegstand

Hart heeft nog meer bezwaren tegen de uitbreiding van De Ieme. We stellen vast dat de leegstand nu al hoog is in Veghel. We vonden zelfs een school met 2000 m2 leegstand. Ter vergelijking: een gemiddeld klaslokaal ‘doet’ 50 m2. Het College praat de zorgwekkende cijfers handig naar beneden en laat weten dat nogal wat lokalen worden gebruikt voor andere doelen dan onderwijs.

Hart vindt het wijs dat scholen proberen op die manier leegstand te voorkomen, maar de gemeente moet natuurlijk niet gaan bouwen om onderdak te bieden aan natuurvereniging IVN of een fysiotherapeut – want ja, die twee zaken zijn te vinden in Veghelse schoolgebouwen.

Prognoses

Om het allemaal nog erger te maken: de raad besloot tot uitbreiding terwijl er nog geen deugdelijke prognoses over leerlingenaantallen beschikbaar zijn. Er is wel zoiets als een concept daarvan, maar wethouder Coby van der Pas (Onderwijs, CDA) wees er eerder tijdens een commissievergadering al op dat die nog moeten worden voorgelegd aan de schoolbesturen. Wat Hart betreft was het handig geweest om het krediet voor De Ieme daarom even uit te stellen.

En nee, wat u zojuist las is niet ingegeven door het feit dat Hart meer zou houden van Schijndel en Sint-Oedenrode dan van Veghel. We willen juist dat kinderen in Veghel ook in de verre toekomst goed onderwijs in goede gebouwen krijgen.

Veghels Buiten

En dus moeten we voorkomen dat kleine scholen verder wegkwijnen en dat straks het geld op is voor investeringen die wél nodig zijn. Zoals de fractie van D66 al eerder bepleitte kan daarbij worden gedacht aan een school in Veghels Buiten. Maar dan moet er toch echt eerst de bezem voor de scholenhuisvesting elders in het dorp.

Gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart probeerde een week voor de raadsvergadering raads- en raadscommissieleden nog op andere gedachten te brengen. ‘Het is mij helaas niet gelukt om in de commissie een diepgaande discussie hierover te ontlokken en te voeren’, bekende ze tijdens de raadsvergadering. Minder diplomatiek gezegd: geen enkele lokale politicus nam de moeite om te reageren.

 

Hieronder het raadsvoorstel dat afgelopen donderdag is aangenomen.

Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

27 januari 2024

Het college gaat mokkend onderzoeken of Stichting Industrieel Erfgoed Meierijstad, kortweg SIEMei, steun van de gemeente verdient. ‘We ontraden de…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…