Lastige bomen

maandag 26 augustus 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

22 juni 2023

Raadsleden die gisteravond in Oss een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie bezochten, werden geen steek wijzer. De uitgedeelde ballonnen hielpen…

18 juni 2023

Maak een natuurgebied kapot, stel vast dat het daardoor geen natuurgebied meer is en je krijgt toestemming om daar je…

Vaak gehoord: ‘Lastige kinderen bestaan niet, alleen lastige ouders’. Hoe anders schijnt dat te zijn met bomen. Tijdens het eerste boomcafé ging het vooral over lastige bomen.

Schijndel beet gisteravond het spits af in een reeks van drie bijeenkomsten over bomen. Inwoners mochten binnen een format, bedacht door adviesbureau BTL, vertellen wat er in het nog te maken bomenbeleidsplan moet komen te staan. Het ging over de kwaliteit van bomen, specifieke waardevolle bomen, de toekomst van bomen en lastige bomen.

Twee groepen

Hart voorspelde een maand geleden al (zie: ‘Drie jaarringen telt het bomenbeleidsplan’) dat de avond vooral inwoners zou trekken die fanatiek voorstander zijn van natuur, groen en duurzaamheid én mensen die hinder ondervinden van bomen in de eigen straat. En zo ging het. De vijftig aanwezigen waren grotendeels te onderscheiden in die twee groepen.

Waarbij de klagers over overlast veel aandacht vroegen en kregen. Vallend blad, wortelopdruk en schaduw – bomen lijken voor een hoop gedoe te zorgen. Hart hoorde daarbij nogal wat verhalen die er blijk van geven dat er hier en daar daadwerkelijk onaanvaardbare hinder is. Straten die voor gebruikers van rollators en rolstoelen onbereikbaar zijn – dat moeten we niet willen.

Zonnepanelen

Maar of ‘Elke jaar liggen er drie weken lang pluizen op straat’ nou onaanvaardbare overlast is, wagen we te betwijfelen. Zoals we ook de schriftelijk ingebrachte wens om bladeren in goten door de gemeente gratis te laten verwijderen nogal onredelijk vinden. En wat gedacht van de klacht dat de schaduw van een boom zonnepanelen onrendabel maken. Achter in de zaal hoorden we iemand mompelen: ‘Dat zouden ze bij mijn huis ook zijn, het dak ligt onhandig om zon op te vangen. Nooit op het idee gekomen er over te klagen bij de gemeente’.

Boeiend was de deelsessie over de toekomst van bomen. Want nu was zowat iedereen het eens: de bebouwde kom moet lekker groen zijn, inclusief bomen in buurten en wijken.

Relevant

Feit is dat dit soort avonden slechts mensen trekt die zich om wat voor reden ook betrokken voelen bij het onderwerp, terwijl bomen voor alle inwoners, de hele gemeente, alle flora en de fauna en het hele milieu relevant zijn. Hart spreekt de hoop uit dat de schrijvers ook belangen meewegen die niet tijdens de boomcafés worden geuit. Zoals die van de bomen zelf, of ze nou lastig zijn of niet.

Vanuit activistische natuurkringen hoorden we dat veel bomenbeleidsplannen ertoe leiden dat gemeenten ruimhartiger worden met kapvergunningen. Hart gaat er kritisch op toezien dat dit niet gebeurt. Want er is wereldwijd nog een hoop verbrand Amazonewoud te compenseren.

 

Op 2 en 4 september zijn er boomcafés in respectievelijk het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en het gemeentehuis in Veghel. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur.

Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

22 juni 2023

Raadsleden die gisteravond in Oss een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie bezochten, werden geen steek wijzer. De uitgedeelde ballonnen hielpen…

18 juni 2023

Maak een natuurgebied kapot, stel vast dat het daardoor geen natuurgebied meer is en je krijgt toestemming om daar je…