Lastige bomen

maandag 26 augustus 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…

8 januari 2024

Het college doet haar stinkende best om de lucht in Meierijstad schoner te maken. Dat valt nog niet mee, stelt…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

Vaak gehoord: ‘Lastige kinderen bestaan niet, alleen lastige ouders’. Hoe anders schijnt dat te zijn met bomen. Tijdens het eerste boomcafé ging het vooral over lastige bomen.

Schijndel beet gisteravond het spits af in een reeks van drie bijeenkomsten over bomen. Inwoners mochten binnen een format, bedacht door adviesbureau BTL, vertellen wat er in het nog te maken bomenbeleidsplan moet komen te staan. Het ging over de kwaliteit van bomen, specifieke waardevolle bomen, de toekomst van bomen en lastige bomen.

Twee groepen

Hart voorspelde een maand geleden al (zie: ‘Drie jaarringen telt het bomenbeleidsplan’) dat de avond vooral inwoners zou trekken die fanatiek voorstander zijn van natuur, groen en duurzaamheid én mensen die hinder ondervinden van bomen in de eigen straat. En zo ging het. De vijftig aanwezigen waren grotendeels te onderscheiden in die twee groepen.

Waarbij de klagers over overlast veel aandacht vroegen en kregen. Vallend blad, wortelopdruk en schaduw – bomen lijken voor een hoop gedoe te zorgen. Hart hoorde daarbij nogal wat verhalen die er blijk van geven dat er hier en daar daadwerkelijk onaanvaardbare hinder is. Straten die voor gebruikers van rollators en rolstoelen onbereikbaar zijn – dat moeten we niet willen.

Zonnepanelen

Maar of ‘Elke jaar liggen er drie weken lang pluizen op straat’ nou onaanvaardbare overlast is, wagen we te betwijfelen. Zoals we ook de schriftelijk ingebrachte wens om bladeren in goten door de gemeente gratis te laten verwijderen nogal onredelijk vinden. En wat gedacht van de klacht dat de schaduw van een boom zonnepanelen onrendabel maken. Achter in de zaal hoorden we iemand mompelen: ‘Dat zouden ze bij mijn huis ook zijn, het dak ligt onhandig om zon op te vangen. Nooit op het idee gekomen er over te klagen bij de gemeente’.

Boeiend was de deelsessie over de toekomst van bomen. Want nu was zowat iedereen het eens: de bebouwde kom moet lekker groen zijn, inclusief bomen in buurten en wijken.

Relevant

Feit is dat dit soort avonden slechts mensen trekt die zich om wat voor reden ook betrokken voelen bij het onderwerp, terwijl bomen voor alle inwoners, de hele gemeente, alle flora en de fauna en het hele milieu relevant zijn. Hart spreekt de hoop uit dat de schrijvers ook belangen meewegen die niet tijdens de boomcafés worden geuit. Zoals die van de bomen zelf, of ze nou lastig zijn of niet.

Vanuit activistische natuurkringen hoorden we dat veel bomenbeleidsplannen ertoe leiden dat gemeenten ruimhartiger worden met kapvergunningen. Hart gaat er kritisch op toezien dat dit niet gebeurt. Want er is wereldwijd nog een hoop verbrand Amazonewoud te compenseren.

 

Op 2 en 4 september zijn er boomcafés in respectievelijk het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en het gemeentehuis in Veghel. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur.

Lees ook
28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…

8 januari 2024

Het college doet haar stinkende best om de lucht in Meierijstad schoner te maken. Dat valt nog niet mee, stelt…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…