Lobby ZLTO wint het van schone bodem

zaterdag 15 september 2018Leestijd: 2 minuten
Lees ook
18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…

8 januari 2024

Het college doet haar stinkende best om de lucht in Meierijstad schoner te maken. Dat valt nog niet mee, stelt…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

16 december 2023

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad geeft het college toestemming om lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel te kappen….

Zowat de halve raadscommissie en een inspreker tuimelden afgelopen donderdag over de rekenkamer van Meierijstad heen: hoe durfde die commissie te schrijven dat boeren de bodem vervuilen. Ons antwoord: omdat de boeren dat inderdaad doen.

Er moest een erratum (een aanvulling met correcties) komen. Of nee, het rapport zelf moest worden aangepast. En anders moest er op zijn minst een brief aan de halve wereld worden verstuurd. De adviezen, wensen en eisen stapelden zich op tijdens een vergadering over een rapport met betrekking tot duurzaamheid. De rekenkamer, de onderzoeksclub van de gemeenteraad, had het laten schrijven door een extern bureau en dat bureau had daarvoor gegevens verzameld.

Aantijging

Kern van de discussie: de aantijging dat agrariërs verantwoordelijk zijn voor vervuiling van de bodem zou onjuist zijn. En dat zou weer komen omdat cijfers door het bureau verkeerd waren geïnterpreteerd. Zo woont er in onze gemeente een agrarisch ondernemer die buiten Meierijstad veel vee heeft. Omdat hij hier woont, werden die dieren geturfd alsof ze hier staan te grazen.

Da’s inderdaad niet handig. Maar het fanatisme waarmee diverse sprekers zich op de vermeende fout stortten was wel erg groot. ‘Hart’ herkent er een patroon in: zodra er kritiek is op agrariërs, worden de criticasters verdacht gemaakt. De hoogste tijd dus om pal achter de rekenkamer te gaan staan. Dat deed ‘Hart’ afgelopen donderdag.

Achteruit

We gingen nog een stap verder en betoogden dat agrariërs er in hun landbouwgebieden wel degelijk een potje van maken. ‘Het gebruik van gif en de intensieve bewerking van land zorgen ervoor dat de bodemkwaliteit aantoonbaar achteruit holt’, zei fractievoorzitter Laurens van Voorst van ‘Hart’. ‘Daarmee neemt het vermogen af van de bodem om gezonde plantengroei te faciliteren en om plantenziekten en plagen te beperken. Plagen nemen daardoor toe. Om die plagen, ziektes en onkruid te beperken zijn meer gif en meer intensieve bewerking nodig. Een vicieuze cirkel. Of nee, een neergaande spiraal’.

‘Hoe langer die leden van de ZLTO en andere boeren monoculturen verbouwen, hoe minder natuurlijke afweersystemen het bodemleven biedt’, aldus Laurens. ‘De boerenlobby is sterk en voorkomt dat de Europese Commissie krachtige maatregelen neemt die de levende schil van de aarde, de bodem dus, beschermt. Erosie, verlies aan organische materiaal, verzilting en vervuiling van de bodem vormen een bedreiging voor de menselijke gezondheid, ecosystemen, economie en klimaat.’ Hij noemde verder de landbouw als grote boesdoener voor de afname van de bijenstand.

Pieren

Hier en daar werd in de commissie gepleit voor bodemonderzoek. Als het aan ‘Hart’ ligt, gaan de onderzoekers dan niet alleen op zoek naar gif. Ook mogen de onderzoekers insecten en pieren gaan tellen. We vrezen dat ze daar akelig snel mee klaar zijn.

Lees ook
18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…

8 januari 2024

Het college doet haar stinkende best om de lucht in Meierijstad schoner te maken. Dat valt nog niet mee, stelt…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

16 december 2023

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad geeft het college toestemming om lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel te kappen….