Magere jaren breken aan voor Meierijstad

woensdag 28 november 2018Leestijd:
Lees ook
18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…

13 juni 2023

De gemeente Meierijstad besteedde vorig jaar 20,6% van de personeelskosten aan externe krachten. Dat is veel. In haar jaarverslag 2022…

21 mei 2023

Het geld klotst tegen de plinten van de gemeente. Voor het eerst is er geld voor Omnipark Erp. Of voor…

Het College trapt op de rem. De magere jaren breken aan voor Meierijstad, zo blijkt uit diverse signalen van burgemeester en wethouders.

Ruim anderhalf jaar lang leek het hosanna. Er kwam geen extra verhoging van de OZB, betaald parkeren in Veghel werd afgeschaft, de hondenbelasting ging in de ban en de harmonisatie van allerlei verordeningen en regels gebeurde budgettair neutraal – dat betekent dat er misschien hier en daar mensen op achteruit gingen, maar dat het totaalplaatje niet zorgde voor extra inkomsten voor de gemeente.

Zoals ‘Hart voor Schijndel’ als enige partij voorspelde: het feest is voorbij.

Rooskleurig

Waar wethouder Jan Goijaarts (Financiën, CDA) keer op keer beweerde dat Meierijstad er financieel goed voorstaat, wees Hart er net zo vaak op dat de waarheid heel wat minder rooskleurig is. Die boodschap lijkt doorgedrongen tot het College, zo blijkt uit enkele raadsvoorstellen.

Neem de toeristenbelasting. Het lag in de lijn van de verwachting dat Meierijstad die niet zou invoeren. Dat gebeurt toch. Blijkbaar heeft de gemeente het geld nodig. En dan is er het beheer van de openbare ruimte. Het College rekent voor dat het hoogste niveau van onderhoud vast en zeker gewenst is, maar dat het geld hiervoor ontbreekt. Of we maar willen wennen aan een tandje lager.

Zuur

Wat het voor Schijndel zuur maakt: die gemeente kon het af zonder toeristenbelasting. En die gemeente kreeg, erkent het College, beheer van de openbare ruimte op de hoge niveaus A en B en betaalde daarvoor een lagere prijs – namelijk het tarief voor niveau C. Met dank aan sociale werkvoorziening WSD, die een hogere dienstverlening bood dan ze in rekening bracht. Waarvoor dank.

Onlangs spraken we informeel een lid van het College en vanwege die informele setting noemen we de naam van die persoon niet. Maar de uitspraken zijn veelzeggend. ‘Schijndel had de boel gewoon goed voor elkaar en dus hoeft daar niet veel meer te gebeuren.’ En: ‘De investeringen die we in Sint-Oedenrode doen had die gemeente zelf nooit kunnen betalen’.

Schijndels geld

Hart kan het tij niet keren. We beseffen dat we onderdeel zijn van Meierijstad en dat we er samen het beste van moeten maken. We accepteren zelfs dat we moeten investeren in voorzieningen in de voormalige gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode en dat dit gebeurt met Schijndels geld. Dat is nu eenmaal de realiteit.

Maar het leidt er wel toe dat we het morele recht opeisen om Schijndel niet tekort te doen. We kregen al voor elkaar dat het buurthuis op de Boschweg in de begroting van 2019 is opgenomen en dat het budget voor het theater in ’t Spectrum is verhoogd.

Kermis

We vertrouwen erop dat we ook andere lokale zaken voor elkaar krijgen, zoals de opknapbeurt van het centrumdeel Hopbel-Plus, de verplaatsing van de kermis (dat besluit is, anders dan het College suggereert, nog niet genomen!) en wie weet, een aanpassing van de plannen voor de herbestemming van het gemeentehuis. Want het eerder gepresenteerde idee deugt van geen kanten.

De toeristenbelasting en het beheer van het openbaar gebied worden binnenkort besproken. Dat gebeurt tijdens vergaderingen van de raadscommissie op 11 en 13 december en de gemeenteraad op 20 december. Al die vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.

Lees ook
18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…

13 juni 2023

De gemeente Meierijstad besteedde vorig jaar 20,6% van de personeelskosten aan externe krachten. Dat is veel. In haar jaarverslag 2022…

21 mei 2023

Het geld klotst tegen de plinten van de gemeente. Voor het eerst is er geld voor Omnipark Erp. Of voor…