Mail de gemeente: ‘Stop met dat rotgif!’

maandag 19 oktober 2015Leestijd:
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

 

De gemeente Schijndel gebruikt nog steeds het gif Roundup bij de bestrijding van onkruid op verhardingen. En ze stopt er pas mee als een landelijk verbod van kracht wordt. ‘Hart voor Schijndel’ wil dat de gemeente al vanaf 1 januari 2016 gifvrij wordt en roept inwoners op in actie te komen. Mail CDA-wethouder Bart Claassen.

Een landelijk verbod op het smerig goedje is al een paar keer uitgesteld en gaat er ergens in de loop van 2016 komen. In de begroting 2016 van de gemeente Schijndel is te lezen dat tot die tijd Roundup nog wordt gebruikt omdat het goedkoper is dan gifvrije alternatieven.

Kankerverwekkend

Dat waagt ‘Hart voor Schijndel’ te bestrijden. Drinkwaterbedrijven moeten de drinkwaterwinning regelmatig staken omdat de maximale concentraties van glyfosaat, het actieve ingrediënt van Roundup, worden overschreden. Dat kost ook geld. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, een onderdeel van de VN)  heeft verklaard dat dit ingrediënt waarschijnlijk kankerverwekkend is.

Kan allemaal wel wezen, maar het college van B. en W. wacht volgens de begroting met alternatieve methoden totdat het gebruik van dat giftig goedje verboden wordt.

Voorbeeldmail

Tenzij heel Schijndel de wethouder plat mailt. Stuur een mail naar bclaassen@schijndel.nl en doe dat bijvoorbeeld met de volgende, gedeeltelijk van Greenpeace gestolen, tekst:

Geachte wethouder,

Round-up wordt naar verwachting in de loop van 2016 verboden. Dat verbod is zo logisch als wat; het spuiten met gif zorgt voor grote problemen. Zo komt glyfosaat – de werkzame stof in Roundup – veelvuldig voor in het Nederlandse oppervlaktewater en dit hindert gezonde drinkwaterwinning. Daarnaast wijzen wetenschappers in recent onderzoek  op veel andere risico’s van glyfosaat. Het wordt in verband gebracht met verschillende soorten kanker, zenuwaandoeningen en andere grote risico’s voor de menselijke gezondheid. Roundup is ook nog eens slecht voor de biodiversiteit. Het leidt bijvoorbeeld tot schade bij reptielen en amfibieën.

Bovendien zijn er in de praktijk bewezen gifvrije alternatieven zoals borstelen, branden of behandelen met heet water.

Ik maak me zorgen om de risico’s van het middel Roundup en de stof glyfosaat. U hoeft niet te wachten tot het verbod van kracht is met het overstappen op milieuvriendelijke gifvrije onkruidbestrijding. Hoe sneller hoe beter. Deskundigen benadrukken dat gifvrije methodes dezelfde financiële kosten hebben als behandeling met gif.

De inwoners van uw gemeente zullen een gifvrije omgeving voor hen en hun kinderen van harte ondersteunen.

Ik zie graag uw reactie (zo spoedig mogelijk) tegemoet,

Hoogachtend,

En o ja: u gebruikt dat gif privé natuurlijk ook niet. ‘Hart voor Schijndel’ kocht onlangs een handig brandertje. Gaat prima.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…