Met kleine stapjes op weg naar buurthuis

dinsdag 18 juni 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
24 mei 2022

Hart doet kersverse wethouder Jan van Burgsteden concrete voorstellen om de fietstunnel tussen Schijndel en Wijbosch veiliger te maken. Dat…

11 mei 2022

Het kersverse coalitieakkoord stelt teleur. Het nieuwe college kiest voor stadse allure. Over het behoud en versterken van de lokale…

7 mei 2022

Oproep aan de onderhandelende coalitiepartijen: leg in jullie akkoord vast dat de gebiedsvisie Molenheide van tafel gaat. En dat resort…

29 april 2022

Bij het begrip leefbaarheid gaan de gedachten in Meierijstad vaak uit naar de kleine kernen. Maar juist enkele wijken in…

25 april 2022

Het college beweert dat de Aldi in Schijndel in de rode cijfers schiet als er geen uitbreiding komt. Welnee joh….

De stapjes die worden gezet, lijken klein. Maar het zijn wel stapjes op weg naar een goed beheer van het tijdelijke buurthuis aan de Papaverstraat in Schijndel. Nou nog even de knoop doorhakken om tot nieuwbouw te komen.

Er was de afgelopen maanden nogal wat gedoe in en over de voormalige basisschool. Gebruikers en vrijwilligers die om wat voor reden dan ook boos waren om wat er gebeurde of juist niet gebeurde.

De onmin zorgde ervoor dat nogal wat mensen het voor gezien hielden. Dat is erg jammer, want het buurthuis kan het kloppend hart van Boschweg worden. Als een hoop mensen er de schouders onder zetten.

Gasthuis

Gelukkig gaat het weer de goede kant op. Hart deed navraag bij de gemeente en elders en werd blij van de berichten die we kregen. Er is een nieuw, tijdelijk bestuur voor het gebouw en dat bestuur bestaat uit de mensen die ook het bestuur van het Gasthuis vormen. Daarmee komt een einde aan een korte bestuur- en stuurloze periode.

Het is ook fijn dat Welzijn De Meierij overweegt om het buurthuis te kiezen als een werkplek. Dat idee komt, wat Hart betreft, niks te vroeg. Welzijnswerkers horen als het even kan te werken in de wijken en niet met zijn allen op een kantoortje in ’t Spectrum.

Ondertussen werken actieve wijkbewoners en Welzijn De Meierij aan een nieuwe beheersstichting. Dat doen ze in een werkgroep, die ook een sluitende begroting aan het maken is.

Nieuwbouw

Hart hoopt dat vrijwilligers en professionals de moed erin houden en eventuele conflicten en meningsverschillen achter zich laten. Een goed draaiend tijdelijke buurthuis is immers een goede basis om straks de sprong naar nieuwbouw te maken.

Daarover is Hart trouwens minder optimistisch. Vorig jaar grepen we met succes in toen het buurthuis door het College uit de meerjarenbegroting was geschrapt. En afgelopen week ontdekten we dat zo’n actie weer nodig is. We ontvingen toen de kadernota, het document dat de aanloop is voor de begroting van volgend jaar. In die nota geen woord over het buurthuis. We lieten het er vanzelfsprekend niet bij zitten en trokken al aan de bel.

Wonderlijk

Wat het allemaal extra wonderlijk maakt: er was een tijd dat het erop leek dat het buurthuis amper of helemaal niks zou kosten voor de gemeente. Dat zou te danken zijn aan woningcorporatie Woonmeij. Die wilde de bouw combineren met nieuwe woningen of appartementen.

Of die bereidheid er nog is, weten we niet. Wat we wel weten: Woonmeij heeft zich gemeld als belangstellende voor de bouw, zit regelmatig met mensen van de gemeente aan tafel en weet nog steeds niet of er nou wat gaat gebeuren en wanneer dan.

Moed

Hart houdt de moed erin. Net als al de onbetaalde dames en heren van het bestuur van het Gasthuis, de wijkraad Bloemenwijk en de clubs die gebruik maken van het buurthuis. Als zij en wij die moed niet verliezen, komt het vast goed.

Lees ook
24 mei 2022

Hart doet kersverse wethouder Jan van Burgsteden concrete voorstellen om de fietstunnel tussen Schijndel en Wijbosch veiliger te maken. Dat…

11 mei 2022

Het kersverse coalitieakkoord stelt teleur. Het nieuwe college kiest voor stadse allure. Over het behoud en versterken van de lokale…

7 mei 2022

Oproep aan de onderhandelende coalitiepartijen: leg in jullie akkoord vast dat de gebiedsvisie Molenheide van tafel gaat. En dat resort…

29 april 2022

Bij het begrip leefbaarheid gaan de gedachten in Meierijstad vaak uit naar de kleine kernen. Maar juist enkele wijken in…

25 april 2022

Het college beweert dat de Aldi in Schijndel in de rode cijfers schiet als er geen uitbreiding komt. Welnee joh….